P İle Başlayan İlaçlar

POSAGIL 100 mg 24 GASTOREZISTAN tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

POSAGIL 100 mg 24 GASTOREZISTAN tablet’in Endikasyon Bilgisi :

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet’in etken maddesi antifungaller grubundan posakonazoldur. Posakonazol, enfeksiyona neden olan bazı mantar türlerinin ölümüne sebep olmak ya da büyümelerini durdurmak suretiyle; mantar enfeksiyonuna karşı tedavide ve enfeksiyondan korunmak için kullanılan bir maddedir.
POSAGIL GASTOREZISTAN tablet, 18 yaş ve üzerindeki hastalarda diğer antifungal ilaçların etki göstermediği ya da kullanımının bırakılmasının zorunlu olduğu hallerde, aşağıda belirtilen türlerdeki mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
a) Fusarium ailesine mensup mantarların neden olduğu ve amfoterisin B ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen enfeksiyonlarda veya amfoterisin B’nin bırakılmasının gerektiği hallerde;
b) “Kromoblastomikoz” (deri ve derialtı lezyonlarına neden olan bazı mantarların derideki yaralardan vücuda girmesiyle ortaya çıkan enfeksiyon) ya da miçetoma (bazı aktinomiçetler veya mantarlar tarafından oluşturulan deri ve deri altı dokuların ve kemik dokusunun ilerleyici, harap edici enfeksiyonu) gibi hastalıklara neden olan mantarların yol açtığı ve itrakonazol ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen veyaitrakonazol’ün bırakılmasının gerektiği hallerde;
c) Coccidioides adı verilen mantarlara bağlı olan ve amfoterisin B, itrakonazol veya flukonazolün biri ya da birden fazlası ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen veya bu ilaçlar tedavinin bırakılmasının gerektiği hallerde.

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet, 13 yaşından büyüklerde diğer antifungal ilaçların etki göstermediği ya da kullanımının bırakılmasının zorunlu olduğu hallerde, aşağıda belirtilen türlerdeki mantar enfeksiyonlarını tedavide kullanılır : Aspergillus ailesine mensup mantarların neden olduğu ve amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedavi sırasında iyileşme göstermeyen enfeksiyonlarda veya bu ilaçların bırakılmasının gerektiği hallerde.

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet aynı zamanda mantar enfeksiyon geliştirme riski yüksek olan aşağıda belirtilen 13 yaş ve üzeri hastalarda fungal enfeksiyonların önlenmesinde de kullanılır:
a) Çeşitli kan kanserlerinde (akut miyeloid lösemi veya miyelodisplastik sendromlar) için kemoterapi alımı sebebiyle bağışıklık sistemleri zayıflamış hastalar
b) Kemik iliği naklinden sonra yüksek dozda bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi gören hastalar.

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet’in Kullanım Şekli

 1. POSAGİL ilacı kullanırken her zaman için kesinlikle hekiminizin söylediklerine uyunuz.
 2. Tabletin tümünü su ile yutunuz. Tableti ezmeyiniz, çiğnemeyiniz, kırmayınız veya tableti çözmeyiniz.
 3. Önerilen doz, ilk gün günde iki kere 300 mg (üç tane 100 mg tablet), sonrasında günde bir kere 300 mg (üç tane 100 mg tablet)’dir.
 4. Tedavinin süresi, enfeksiyonunuzun tipine göre değişebilir ve doktorunuz tarafından sizin için özel olarak ayarlanacaktır. Dozunuzu doktorunuzla konuşmadan kendiniz ayarlamayınız ve tedavi rejiminizi değiştirmeyiniz.
 5. POSAGİL’in bir dozunu almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak, ilacı unuttuğunuzu
  hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman çok yaklaşmışsa, sadece bir sonraki dozu alınız.
 6. POSAGİL’le tedavi, invazif mantar enfeksiyonlarının tedavisinde deneyim sahibi bir doktor tarafından başlatılmalıdır. Posakonazol’la tedavi süresi, hastanın arka plandaki hastalığının şiddetine, immünosupresyondan (bağışıklık sisteminin baskılanması) çıkmasına ve klinik yanıta göre belirlenmelidir. Tedavinin ne derecede etkili olduğu, bir tedavi kürünün tamamlanmasının ardından doktor tarafından izlenmelidir. Posakonazol ile yapılan klinik çalışmalarda güvenlilik, tedavinin durdurulmasından sonra 30 gün süreyle takip edilmiştir.

 

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. POSAGİL gastro-rezistan tabletler, kutuda 24 tablet veya 96 tablet olarak, bir tarafı “P100” baskılı, kapsül şeklinde, bikonveks, sarı renkli film kaplı tabletlerdir. Tüm ambalaj boyutları pazarda olmayabilir.
 2. Posakonazol, ilacın herhangi bir bileşenine, ya da diğer azol antifungal ajanlara karşı
  alerjiniz varsa (aşırı hassasiyet) var ise; Terfenadin (alerji ilacı), astemizol (alerji ilacı), sirolimus (organ nakli ameliyatı esnasında veya sonrasında kullanılan bir ilaç), sisaprid (mide ilacı), pimozid (Tourette hastalığı belirtilerinin tedavisinde kullanılır), halofantrin (sıtma ilacı), kinidin (anormal kalp ritmi ilacı), Ergotamin ya da dihidroergotamin “ergot alkaloidi” içeren (migren ilaçları) ilaçlar, Simvastatin, atorvastatin ya da lovastatin gibi “statin” içeren (yüksek kolesterol ilacı ) herhangi bir ilaçla tedavi görüyorsanız; POSAGİL’i kullanmamalısınız.
 3. POSAGİL’in karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı için spesifik bir çalışma
  gerçekleştirilmemiştir. Bu hastalarda kullanım sırasında yakından takip edilmelidir.
 4. POSAGİL kullanırken eğer şiddetli ishal veya kusma (hasta olma) meydana gelirse, derhal doktorunuz veya eczacınız ile iletişime geçiniz, bu durumda ilaç uygun şekilde kesilebilir
 5. POSAGİL yiyecekle birlikte veya yiyecekten ayrı alınabilir. POSAGİL gastro-rezistan tabletlerin biyoyararlanımı yiyecek alımına bağlı olarak değişmez.
 6. Hamile kalma planınız var ise veya hamileyseniz POSAGİL’i almadan önce hekiminize bildirmelisiniz. Hekim tarafından tavsiye edilmediği sürece hamilelik döneminde POSAGİL  kullanılmamalıdır. Eğer gebe kalma ihtimaliniz var ise POSAGİL’le tedavi sürerken etkili bir doğum kontrol metodu uygulayınız.
 7. Emzirme döneminde POSAGİL kullanımıyla küçük miktarlar anne sütüne geçebileceği belirtildiğinden, POSAGİL alırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.
 8. POSAGİL kullanımı sırasında baş dönmesi, uyku hali, bulanık görme yaşayabilirsiniz, bu durum araç
  ve makine kullanımınızı etkileyebilir. Böyle bir etkiyle maruz kalırsanız, lütfen hekiminize söyleyiniz ve araç veya makine kullanmaktan kaçınınız.
 9. POSAGİL 13 yaş ve altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 10. Yaşlı ve genç hastalar arasında güvenlilik açısından genel bir fark görülmemiştir; bu sebepten
  yaşlılarda dozaj ayarlamasına gerekli değildir.

 

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet’in diğer ilaçlarla etkileşimi:

POSAGİL’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:
Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, POSAGİL kullanmayınız:
• terfenadin (alerji tedavisinde kullanılır)
• astemizol (alerji tedavisinde kullanılır)
• sisaprid (mide problemlerinin tedavisinde kullanılır)
• pimozid (Tourette hastalığı belirtilerinin ve ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır)
• halofantrin (sıtma tedavisinde kullanılır)
• kinidin (anormal kalp ritmi tedavisinde kullanılır)
• sirolimus (organ nakli ameliyatı esnasında veya sonrasında kullanılır).
POSAGİL, aşağıda belirtilen ilaçların kandaki miktarını artırarak, kalp ritminizde çok ciddi değişimlere yol açabilir:
• migren tedavisinde kullanılan ergotamin ya da dihidroergotamin gibi “ergot alkaloidi” içeren herhangi bir ilaç. POSAGİL bu ilaçların kandaki miktarını artırarak, el ve ayak parmaklarınıza doğru kan akışında şiddetli düşüşe yol açıp parmaklarınızın zarar görmesine neden olabilir.
• yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan simvastatin, atorvastatin ya da lovastatin gibi bir “statin”. Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse POSAGİL kullanmayınız.
Diğer ilaçlar:
Yukarıda belirtilen ve POSAGİL kullanırken almamanız gereken ilaçların listesine bakınız.
Yukarıdaki ilaçlara ek olarak, posakonazol ile birlikte alınmaları durumunda ritim sorunları riskini arttırabilen başka ilaçlar da vardır. Almakta olduğunuz tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçları doktorunuza lütfen söyleyiniz. Bazı ilaçlar, kandaki POSAGİL seviyesini artırarak POSAGİL’in yan etki riskini artırabilir.
Aşağıda belirtilen ilaçlar POSAGİL’in kandaki seviyesini azaltarak, POSAGİL’in etkinliğini düşürebilir:
• Rifabutin ve rifampisin (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır). Eğer halihazırda rifabutin alıyorsanız, kan testine ihtiyacınız olacaktır ve rifabutine ait bazı muhtemel yan etkilerin izlenmesi gerekecektir.
• Nöbet tedavisinde veya nöbetin önlenmesinde kullanılan fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon gibi bazı ilaçlar.
• HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan efavirenz ve fosamprenavir.
POSAGİL aşağıdaki belirtilen ilaçların kan seviyelerini arttırarak, bu ilaçların yan etki riskini artırabilir:
• Vinkristin, vinblastin ve diğer “vinka alkaloidleri” (kanser tedavisinde kullanılır)
• Sirolimus (organ nakli esnasında ve sonrasında kullanılır)
• Rifabutin (bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ve proteaz inhibitörleri olarak isimlendirilen ilaçlar (ritonavir ile birlikte verilen lopinavir ve atazanavir gibi)
• Midazolam, triazolam, alprazolam ve diğer “benzodiazepinler” (sakinleştirici veya kas gevşetici olarak kullanılırlar)
• Diltiazem, verapamil, nifedipin, nizoldipin ve diğer “kalsiyum kanal blokörleri” (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılırlar)
• Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
• Glipizid veya diğer “sülfonilüreler” (şeker hastalığı tedavisinde kullanılır)
Siklosporin vaya takrolimus (organ nakli ameliyatı esnasında veya sonrasında kullanılır):
Eğer siklosporin veya takrolimus ile POSAGİL alırsanız, siklosporin veya takrolimusun kandaki seviyeleri yükselebilir. Eğer kanınızda yüksek miktarda siklosporin veya takrolimus var ise, böbreğinizde ve beyninizde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Eğer POSAGİL kullanırken bu ilaçları alıyorsanız, doktorunuz siklosporin veya takrolimus seviyelerini kan testleri ile kontrol etmelidir. Eğer kolunuzda veya bacağınızda şişlik veya nefes darlığınız varsa, hemen doktorunuza bildiriniz.

 

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet’in yan etkileri

POSAGİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
• Bulantı, kusma (hastalık duygusu ya da hasta olma), ishal
• Karaciğer sorunu belirtileri; bunların içinde derinizin ya da gözlerinin beyaz kısmının sararması, nadiren koyu idrar veya soluk dışkı, nedensiz yere hasta hissetme, mide sorunları, iştahsızlık ya da olağandışı yorgunluk ya da zayıflık, kan testlerinde karaciğer enzimlerinde artış bulunmaktadır.
• Alerjik reaksiyon (Yüzde, dudakta, dilde ve/veya boğazda şişme ile birlikte veya şişme olmaksızın gelişen nefes alma zorluğu, ciltte kabarmalarla görülen şiddetli kaşınma).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer belirtilen bu istemeyen yan etkilerden biri ortaya çıkarsa, POSAGİL’e karşı alerjik reaksiyon gelişmiştir. Hemen tıbbi desteğe ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini sizde görüldüğünde hekiminizle irtibata geçiniz.
POSAGİL’in yaygın görülebilecek yan etkileri (10 kişiden en fazla 1’ini etkiyebilir):
• Kafa karışıklığı ya da halsizlik duygusu belirtileri dahil, kan testlerinde kanınızdaki tuz düzeyinde değişim,
• Uyuşma, karıncalanma, kaşıntı, ürperme, iğnelenme ya da yanma gibi deride anormal hisler, baş ağrısı, yüksek tansiyon, iştahsızlık, mide ağrısı ya da bozulması, gaz çıkarma, ağız kuruluğu, tat duyusunda değişiklik
• Kan testlerinde düşük potasyum veya magnezyum düzeyleri
• Göğsünüzde yanma (göğsünüzden boğazınıza doğru yanma duygusu)
• Bir tür akyuvar olan “nötrofil” düzeyinde düşüş (nötropeni) – enfeksiyon geliştirme riskinizi artırabilir ve kan testlerinde görünür
• Ateş, halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk ya da uyku hali, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı, kabızlık, rektumda (kalın bağırsağın son dışa açılan kısmı) rahatsızlık.
POSAGİL’in  yaygın olmayan  yan etkileri (100 kişiden en fazla 1’ini etkiyebilir):
• Anemi – belirtileri arasında baş ağrısı, yorgunluk hissi ya da baş dönmesi, nefes darlığı ya da solgunluk ya da kan testlerinde düşük hemoglobin düzeyi
• Kan testlerinde düşük platelet düzeyi (trombositopeni) – kanamaya neden olabilir
• Kan testlerinde bir tür akyuvar olan “lökosit” düzeyinde düşüş (lökopeni) – enfeksiyon geliştirme riskinizi artırabilir
• Bir tür akyuvar olan “eozinofil” düzeyinde artış (eozinofili) – iltihaplanmanız var ise olabilir
• Damarlarda iltihap, kalp ritmi sorunları, nöbetler (konvülsiyonlar), sinir hasarı (nöropati), anormal kalp ritmi – kalp izlemesinde görünür (EKG), çarpıntı, yavaş ya da hızlı kalp atışı, yüksek ya da düşük kan basıncı, düşük tansiyon
• Pankreasta iltihaplanma (pankreatit) , dalağa oksijen taşınmasında kesinti (splenik enfarktüs)- şiddetli karın ağrısına sebep olabilir
• Şiddetli böbrek sorunları – belirtileri arasında olağandan daha az ya da çok ve farklı renkte idrar bulunmaktadır
• Kanda yüksek kreatinin düzeyleri – kan testlerinde görünür
• Öksürük, hıçkırık, burun kanaması, nefes alırken göğüste şiddetli, keskin ağrı (plöritik ağrı ), lenf bezlerinin şişmesi (lenfadenopati), özellikle deride hassasiyet kaybı, tremor (titreme), yüksek ya da düşük kan şekeri düzeyi, bulanık görme, ışığa duyarlılık, saç dökülmesi (alopesi), ağız yaraları (ülserleri), titreme, genel olarak iyi hissetmeme, ağrı, sırt ya da boyun ağrısı, kollar veya bacaklarda ağrı, su tutma (ödem), adet problemleri (anormal vajinal kanama), uyuyamama (insomnia), hiç ya da kısmen konuşamama, ağızda şişlik, anormal rüyalar ya da uyumada güçlük çekme, koordinasyon ya da denge sorunu, mukozal iltihaplanma, burun tıkanması, soluma güçlüğü, göğüste rahatsızlık, şişkinlik duygusu, genellikle bir virüsün neden olduğu hafif ila şiddetli bulantı, kusma, kramp ya da ishal, karın ağrısı, geğirme, gerginlik duygusu,
POSAGİL’in seyrek görülebilecek yan etkileri (1.000 kişiden en fazla 1’ini etkiyebilir):
• Pnömoni – belirtileri arasında nefes darlığı ve bozuk renkli balgam çıkarma bulunmaktadır
• Akciğer damarlarında yüksek tansiyon (pulmoner hipertansiyon) – bu akciğerlerinize ve kalbinize ciddi hasar verebilir
• Olağandışı pıhtılaşma ya da uzamış kanama gibi kan sorunları
• Yaygın kabarcıklı kızarıklık ve deri soyulması gibi şiddetli alerjik reaksiyonlar
• Sesler duyma ya da olmayan şeyler görme gibi zihinsel sorunlar
• Düşünürken ya da konuşurken sorun yaşama, özellikle elleri kontrol edemeyerek ani hareketler yapma
• Felç – belirtileri arasında uzuvlarda ağrı, zayıflık, uyuşma ya da karıncalanma bulunmaktadır
• Görüş alanında kör ya da karanlık bir nokta olması
• Kalp yetmezliği ya da kalp krizi – kalp atışınızın durmasına ve ölmenize, kalpte ritim sorununa ve ani ölüme neden olabilir
• Bacaklarda kan pıhtısı (derin ven trombozu) – belirtileri arasında bacaklarda yoğun ağrı ya da şişme bulunmaktadır
• Akciğerlerde kan pıhtısı (pulmoner emboli) – belirtileri arasında nefes darlığı ve nefes alma sırasında ağrı bulunmaktadır
• Mide ya da bağırsak kanaması – belirtileri arasında kan kusma ya da dışkıda kan çıkması bulunmaktadır
• Bağırsaklarda, özellikle “ileum”da tıkanma (intestinal obstrüksiyon). Bu tıkanma, bağırsağınızın içindekilerin alt bağırsağa geçmesini engellemektedir – belirtileri arasında şişkinlik hissi, kusma, şiddetli kabızlık, iştahsızlık ve kramp bulunmaktadır
• Alyuvarların parçalanması (hemoliz) sonucu “hemolitik üremik sendrom” – bununla birlikte böbrek yetmezliği olabilir ya da olmayabilir
• Kan testlerinde tüm kan hücrelerinde (alyuvar, akyuvar ve plateletler) düşük “pansitopeni” düzeyleri
• Deride büyük morarmalar (trombotik trombositopenik purpura)
• Yüzde veya dilde şişme, bayılma, depresyon, çift görme, göğüs ağrısı, işitme sorunları
• Böbreküstü bezlerinin düzgün çalışmaması – halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, deride renk değişimine sebep olabilir
• Hipofiz bezinin düzgün çalışmaması – Bu erkek ve kadın üreme organlarının işlevlerini etkileyen bazı hormonların kandaki düzeylerinin düşmesine yol açabilir.
Kimi hastalar posakonazol kullandıktan sonra kafa karışıklığı yaşadıklarını bildirmiştir; bunun sıklığı  bilinmemektedir.

POSAGIL GASTOREZISTAN tablet’in saklanması

-POSAGİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Etken madde: Posakonazol
İlaç Marka İsmi : POSAGIL 100 mg 24 GASTOREZISTAN tablet

 

Ruhsat sahibi:
Ruhsat Sahibi:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467
Maslak /Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Üretim yeri:
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No: 3
Esenyurt/İstanbul
Tel: (0212) 622 66 00
Faks: (0212) 623 19 52

 


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik Grup: Sistemik olarak kullanılan triazol derivesi antimikotikler
ATC Kodu: J02A C04
Etki Mekanizması:
Posakonazol ergosterol biyosentezinde temel basamağı katalize eden lanosterol 14-alfa- demetilaz (CYP51) enzimini inhibe eder.
FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
Yardımcı maddelerin listesi
Tablet çekirdeği
Hipromelloz asetat süksinat
Hipromelloz
Mısır nişastası
Kolloidal silikon dioksit
Kroskarmelloz sodyum
Laktoz granül (laktoz monohidrat sprey ile kurutulmuş) (sığır sütü kaynaklı)
Silisifiye mikrokristalin selüloz
L-Hidroksipropil selüloz
Magnezyum stearat
Tablet kaplama
Polivinil alkol – Kısmen Hidrolize
Makrogol
Titanyum dioksit (E171)
Talk
Sarı demir oksit (E172)

Terapötik endikasyonlar
POSAGİL gastro-rezistan tablet 13 yaş ve üzerindeki hastalarda aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonunun tedavisinde endikedir:
-Amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen invazif asperjiloz hastalığı olan hastalarda.
POSAGİL gastro-rezistan tablet 18 yaş ve üzerindeki hastalarda aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir:
-Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da Amfoterisin B’yi tolere edemeyen fusariozis hastalığı olan hastalarda;
-İtrakonazol ile tedaviye refrakter ya da itrakonazolü tolere edemeyen kromoblastomikoz ya da miçetoma hastalığı olan hastalarda;
-Amfoterisin B, itrakonazol ya da flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere edemeyen koksidioidomikoz hastalığı olan hastalarda.
Tedaviye refrakter olmak, mevcut enfeksiyona yönelik etkin bir antifungal tedavi en az 7 gün uygulandıktan sonra enfeksiyonda ilerleme ya da iyileşme gösterememe olarak tanımlanmaktadır.
POSAGİL gastro-rezistan tablet aşağıdaki 13 yaş ve üzeri hastalardaki invazif mantar enfeksiyonlarının profilaksisinde de endikedir:
-İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni oluşabileceği düşünülen Akut Miyeloid Lösemi (AML) veya Miyelodisplastik Sendrom (MDS) nedeniyle remisyon-indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda;
• İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve Grafit versus host hastalığına yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan hematopoetik kök hücre transplantı (HSCT) alıcısı olan hastalarda.

Kontrendikasyonlar
■ Etkin maddeye, belirtilen herhangi bir yardımcı madde bileşenine veya diğer azol antifungal ajanlarına karşı aşırı duyarlılık.
■ Ergot alkaloidleriyle birlikte eşzamanlı uygulama.
■ CYP3A4 substratları olan terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid, halofantrin veya kinidin ile birlikte eşzamanlı uygulanması, bu tıbbi ürünlerin plazma konsantrasyonlarında artışa yol açabilir; bu da QTc uzamasına ve nadir olarak da torsades de pointes gelişimine neden olabilir.
■ HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olan simvastatin, lovastatin ve atorvastatin ile birlikte eşzamanlı uygulama
POSAGİL, sirolimus ile kontrendikedir. POSAGİL’in sirolimus ile birlikte kullanımı, sirolimusun kandaki konsatrasyonunu yaklaşık 9 kat arttırır ve bu durum sirolimus toksisitesine neden olabilir.

POSAGIL’in gebelik kategorisi C’dir.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemlerini kullanmak durumundadır. POSAGİL oral yolla alınan doğum kontrol ilaçları ile etkileşime geçmektedir. Bu nedenle, tedavi süresince etkili ve güvenilir başka bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.
Gebelik Dönemi
Posakonazolün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Gebelik döneminde tedavinin anne açısından yararı fetusa yönelik potansiyel riskten fazla olmadıkça posakonazol kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi
Posakonazol emziren sıçanlarda süte geçmektedir. Posakonazol’ün insan sütüyle atılıp atılmadığı araştırılmamıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, Posakonazol’ün sütle atıldığını göstermektedir. Posakonazol ile tedaviye başlamadan önce emzirme kesilmelidir.

Posakonazol kullanımı sırasında, araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilen belirli istenmeyen reaksiyonlar bildirildiğinden (örn., baş dönmesi, uyku hali vs.) dikkatli olunmalıdır.

ONZELA D 600 mg/400 IU  Çiğneme Tableti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

OLIGMA 5 mg Kapsül, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.