N İle Başlayan İlaçlar

NORVİR 100 mg Film Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi :

Vücutta HIV virüsüne karşı tedavide kullanılan NORVİR 100 mg Film Tablet, Ritonavir adlı etken maddeyi ihtiva etmektedir. Bu madde, proteaz inhibitörleri grubundan antiretroviral (virüsü baskılayan) ilaç sınıfına dahil bir maddedir. NORVİR tablet, HIV virüsü taşıyan 2 yaşından büyük çocuklar, ergenler ve yetişkinlerin tedavisinde diğer antiretroviral ilaçlarla beraber kullanılır.

 

NORVİR 100 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Bir tablet NORVİR’de etken madde olarak ritonavir (100 mg) bulunur. Diğer bileşenleri ise Tablet:  Sodyum stearil fumurat, Sorbitan laurat, Kolloidal susuz silika (E551), Kopovidon, Kalsiyum hidrojen fosfat susuz; Film-kaplama:Kolloidal susuz silika (E551), Titanyum dioksid (E171), Polisorbat 80, Makrogol, Talk (E553), Hipromelloz ve Hidroksipropil metilsellüloz’dur. Beyaz renkli oval tabletlerin bir yüzünde “Abbott logo” diğer yüzünde ise “NK” baskısı bulunur.
 2. NORVİR tablet’in içindeki etken maddeye( Ritonavire) ya da yukarıdaki bileşenlerinden birine karşı alerjik reaksiyon hikayesi bulunan kişilerin ve ciddi karaciğer rahatsızlığı yaşayanların; bu ilacı kullanmaları öngörülmemektedir.
 3. HIV enfeksiyonunuz var ise ve siz emzirme dönemindeyseniz kesinlikle bebeğinizi emzirmeyiniz. Bebeğiniz HIV olarak doğmasa bile  bebeğe emzirme yoluyla virüs bulaşabilir.
 4. NORVİR tablet uygulanımı, doğum kontrol ilaçlarının etkisini azaltabileceğinden NORVİR tablet ile tedavi süresince gebeliği önlemek için  hormonal olmayan (prezervatif, diyafram gibi ) bir doğum kontrol metoduyla korunulmalıdır.
 5. AIDS ya da  HIV virüsü taşıyan hamile kadınlar, hamilelik döneminde gerektiği şekilde tedavi olmazlarsa, bu durum doğmamış bebeğe zarar verebilir.

 

NORVİR 100 mg Film Tablet’nin Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz NORVİR ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. NORVİR Film tableti yemek esnasında ya da yemekten hemen sonra tok karnına bir bardak su ile içmeniz gerekir. Tableti lütfen çiğnemeyiniz, kırmayınız.

Olası yan etkiler:

 1. NORVİR Film tablet kullanırken zor nefes alma, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, boğaz veya dilde şişme gibi alerjiyi işaret eden belirtilerde; acilen hekiminizi arayınız veya bir sağlık kuruluşuyla irtibata geçiniz.
 2. NORVİR ile tedavi gören 10 hastanın en az 1’inde görülen (en yaygın) yan etkiler: mide bulantısı, diyare, karın ağrısı,  yüzde kızarma, al basma,  baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürme, hazımsızlık veya midede rahatsızlık hissi, dudaklar, ağız etrafı, el veya ayaklarda karıncalanma, uyuşukluk, güçsüzlük, halsizlik, kurdeşen, sırt bölgesinde veya eklemlerde ağrı.
 3. NORVİR ile tedavi gören 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülen ( yaygın) yan etkileri: Uyku bozukluğu (uykusuzluk), kaygı,  yüksek kolestrol,  yüksek trigliserid düzeyleri, gut, mide kanaması, karaciğer iltihabı, sarılık, normaden daha sık idrara çıkma, böbrek işlevlerinde azalma, ağız ülseri, kanda düşük trombosit düzeyi, nöbet, susuzluk, ağrılı adet dönemi, kas güçsüzlüğü, zayıflama, ateş, el ve ayaklarda soğukluk, şişlik, görme zayıflığı, bayılma, dikkat dağınıklığı, zihin karışıklığı, yüksek tansiyon, kan testi sonuçlarında değişiklikler, sivilce (akne), böbrek işlevlerinde yetersizlik, mide gazı, iştah azalması,
 4. NORVİR ile tedavi gören 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilecek( yaygın olmayan) yan etkileri: şeker (diyabet) hastalığı, kan şekerinin yükselmesi, böbrek işlevlerinde yetersizlik.

 

NORVİR 100 mg Film Tablet’in saklanması

 1.  NORVİR Film Tablet’i 25 dereceden düşük ortamda, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

 

İlaç Etken Maddesi: Ritonavir ‘dir.
İlaç Marka İsmi: NORVİR 100 mg Film Tablet
İlacın farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Sistemik kullanım için antiviral, proteaz inhibitörleri-J05AE03
İlacın ruhsat sahibi: Abbvie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3.Blok Kat 1-16-17 Ümraniye-34768 /İstanbul
Tel: 0216 636 06 00-Faks: 0216 425 09 69
İlacın üretim yeri: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen/Almanya
NORVİR 100 mg Film Tablet prospektüsü, kullanma talimatı
NORVİR 100 mg Film Tablet prospektüsü, kullanma talimatı

NORVİR 100 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi
NORVİR 100 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

NORVİR 100 mg Film Tablet
Terapötik endikasyonlar
Diğer antiretroviral ajanlar ile kombine olarak HIV enfeksiyonlu hastaların (yaşlılar, yetişkinler, 2 yaş ve ve üzeri pediyatrik hastaların) tedavisinde NORVİR film tablet kullanımı endikedir. Bu tedavi deneyimli hekimlerce uygulanmalıdır.
NORVİR tablet, oral yoldan kullanılır ve yemek esnasında alınmalıdır.
Bir farmakokinetik güçlendirici olarak uygulanan ritonavir
Ritonavir proteaz inhibitörü (PI) diğer ilaçlarla birlikte farmakokinetik güçlendirici olarak
uygulandığında ilgili PI’nün Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) dikkatle incelenmelidir.
Aşağıdaki HIV-1 PI’lerinin, belirtilen dozlarda, bir farmasötik güçlendirici olarak
ritonavir ile birlikte kullanılması onaylanmıştır.
Yetişkinler:
Amprenavir 600 mg (günde 2 kere) ile ritonavir 100 mg (günde 2 kere )
Atazanavir 300 mg (günde 1 kere) ile ritonavir 100 mg (günde 1 kere )
Fosamprenavir 700 mg (günde 2 kere ) ile ritonavir 100 mg (günde 2 kere)
Lopinavir ile birlikte formüle edilmiş ritonavir (lopinavir/ritonavir) 400 mg/100 mg veya
800 mg/200 mg
Sakinavir 1000 mg (günde 2 kere) ile ritonavir 100 mg (günde 2 kere) (daha önce
antiretroviral tedavi almış hastalarda)
İlk tedavi 7 gün boyunca, Sakinavir 500 mg (günde 2 kere ) ile ritonavir 100 mg (günde
2 kere ). Daha sonra Sakinavir 1000 mg günde 2 kere ile ritonavir 100 mg günde iki
kere ) (daha önce antiretroviral tedavi almamış hastalarda)
Tipranavir 500 mg (günde 2 kere ) ile ritonavir 200 mg (günde 2 kere ) (ritonavir ile
birlikte tipranavir daha önce tedavi almamış hastalarda kullanılmamalıdır.)
Darunavir 600 mg (günde 2 kere ) ile ritonavir 100 mg (günde 2 kere ) (daha önce
antiretroviral tedavi almış hastalarda). Bazı antiretroviral tedavi uygulanan hastalarda,
Darunavir 800 mg (günde 1  kere ) ile ritonavir 100 mg (günde 1 kere ) uygulanılabilir.
Daha önce antiretroviral tedavi almış hastalarda günlük doz bilgisi için darunavir
KÜB’üne bakınız.
Darunavir 800 mg (günde 1 kere ) ile ritonavir 100 mg (günde 1 kere ) (daha önce
antiretroviral tedavi almamış hastalarda)
Çocuklar ve ergenler:
İki yaş ve üstündeki çocuklar için ritonavir önerilmektedir. Başka dozaj önerileri için
ritonavir ile birlikte uygulanması onaylamış bulunan diğer PI’lerinin KÜB’lerine bakınız.
Özel popülasyonlar:
Böbrek yetmezliği:
Ritonavir primer olarak karaciğerden metabolize edildiğinden, ritonavir, birlikte
uygulandığı spesifik PI’ne bağlı olmak koşuluyla, renal yetersizliği olan hastalarda
farmakokinetik bir güçlendirici olarak dikkatle kullanımı uygun olabilir. Ancak,
ritonavirin renal klirensi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, renal yetersizliği olan
hastalarda toplam klirensinde azalma olması beklenmemektedir. Renal yetersizliği olan
hastalarda spesifik doz bilgisi için, birlikte uygulanan PI’nün KÜB’ne başvurulmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:
Ritonavir dekompanse karaciğer hastalığı bulunan hastalara bir farmakokinetik
güçlendirici olarak verilmemelidir. Dekompanse olmayan, stabil,
şiddetli karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda (Child Pugh Derecesi C) farmakokinetik
çalışmalar mevcut olmadığından, birlikte uygulanan PI düzeylerinde artış
olabileceğinden, ritonavir farmakokinetik bir güçlendirici olarak kullanıldığında dikkatli
olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda bir farmakokinetik güçlendirici olarak
ritonavir kullanımı için spesifik öneriler ritonavir ile birlikte uygulanan PI’ne bağlıdır. Bu
hasta popülasyonunda spesifik doz bilgisi için, birlikte uygulanan PI’nün KÜB’ü
incelenmelidir.
Bir antiretroviral ajan olarak uygulanan ritonavir:
Yetişkinler:
NORVİR’in tavsiye edilen dozajı günde 2 kere ağız yoluyla 600 mg’dır (6 film tablet, toplam
günde 1200 mg).
Tedaviye başlarken ritonavir dozunun tedrici olarak artırılması toleransın artmasına
yardımcı olabilir. Tedaviye, üç günlük bir dönemde günde iki kere 300 mg (3 film tablet)
ile başlanmalı ve 14 günden uzun olmayacak şekilde doz 2 günlük aralarla, günde 2
kere 100 mg (1 film tablet) artırılarak 600 mg’a kadar çıkılmalıdır. Hastalar günde 2
kere 300 mg doz rejimini 3 günden daha uzun süre uygulamamalıdırlar.
Çocuklar ve ergenler (2 yaş ve üzeri):
Çocuklarda önerilen NORVİR dozajı ağız yoluyla günde 2 kere 350 mg/m²
olup günde
2 kere 600 mg dozu aşılmamalıdır. NORVİR 250 mg/m² dozunda başlanarak doz 2-3
günlük aralıklarla günde 2 kere 50 mg/m² artırılmalıdır
Büyük çocuklarda oral solüsyonun idame dozu için film tablete geçilmesi uygun olabilir.
Çocuklarda oral solüsyondan film tablete doz dönüşümü
Oral solüsyon dozu ———————–Tablet doz
175 mg (2,2 ml) günde 2 kere ———– sabah 200 mg ve akşam 200 mg
350 mg (4,4 ml) günde 2 kere ———–sabah 400 mg ve  akşam 300 mg
437.5 mg (5,5 ml) günde  2 kere ———sabah 500 mg ve akşam 400 mg
525 mg (6,6 ml) günde 2 kere————sabah 500 mg ve akşam 500 mg olacak şekildedir.
Böbrek yetmezliği:
Bugün için, bu hasta popülasyonuna spesifik veriler bulunmadığından, spesifik dozaj
önerilmesi mümkün değildir. Ritonavirin renal klirensi ihmal edilebilir düzeyde
olduğundan, renal yetersizliği olan hastalarda toplam vücut kleirensinde azalma
beklenmemektedir. Ritonavir büyük ölçüde proteine bağlandığından, hemodiyaliz ya da
periton diyalizi ile anlamlı ölçüde uzaklaştırılması mümkün değildir.
Ritonavir temelde karaciğer tarafından metabolize ve elimine edilmektedir.
Farmakokinetik veriler hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun
ayarlanmasının gerekli olmadığını göstermektedir. Ritonavir şiddetli
böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kontrendikasyonlar
NORVİR, ritonavir veya içinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı
duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Ritonavir, diğer PI’lerin farmakokinetik güçlendiricisi olarak kullanıldığında,
kontrendikasyonlar için birlikte uygulanan proteaz inhibitörünün Kısa Ürün Bilgisi’ne
bakınız.
Ritonavir dekompanse karaciğer yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik güçlendirici
veya antiretroviral ajan olarak verilmemelidir.
İn vitro ve in vivo çalışmalar ritonavirin CYP3A ve CYP2D6 aracılı biyotransformasyon
reaksiyonları için kuvvetli bir inhibitör olduğunu kanıtlamıştır. Aşağıda belirtilen ilaçlar
ritonavir ile birlikte kullanıldığında kontrendikedir ve aksi belirtilmedikçe,
kontrendikasyonlar, ritonavirin birlikte uygulanan ilacın metabolizmasını inhibe etme
potansiyeline ve bunun sonucunda birlikte uygulanan ilaca fazla maruz kalınması ile
klinik olarak anlamlı istenmeyen etkilerin oluşması riskine bağlıdır.
Ritonavirin enzimi modüle edici etkisi doza bağımlı olabilir. Bazı ürünler için,
kontrendikasyonlar ritonavir bir antiretroviral ajan olarak kullanılmasının bir
farmakokinetik güçlendirici (ör. rifabutin ve vorikonazol) olarak kullanılmasına oranla
daha ilgili olabilir.
NORVİR 100 mg film tablet için özel kullanım uyarıları ve alınması gereken tedbirler
Ritonavir HIV-1 enfeksiyonu ya da AIDS hastalığını tedavi etmez. Ritonavir veya diğer
antiretroviral ilaçları kullanan hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar veya HIV-1’in diğer
komplikasyonları gelişmeye devam edebilir.
Antiretroviral tedavi ile yapılan etkili viral süpresyonun cinsel temas yoluyla bulaşma
riskini önemli ölçüde azalttığı kanıtlanırken, rezidüel risk göz ardı edilemez. Bulaşma
riskinin önlenmesi için ulusal kılavuzlar doğrultusunda tedbirler alınmalıdır.
Ritonavir, diğer PI’ler ile birlikte farmakokinetik güçlendirici olarak kullanıldığında,
ilgili PI için uyarılar ve önlemlerin tüm detayları dikkate alınmalıdır, bu nedenle ilgili
PI’nın Kısa Ürün Bilgisi’ne başvurulmalıdır.
Bir antiretroviral madde veya bir farmakokinetik güçlendirici olarak kullanılan ritonavir:
Kronik diyare veya malabsorpsiyonlu hastalar:
Diyare meydana geldiğinde yakından izlem önerilir. Ritonavir tedavisi sırasında, göreceli
olarak sık görülen diyare ritonavir veya diğer birlikte kullanılan ilaçların emilim veya
etkililiğini (azalan uyum nedeniyle) bozabilir. Ritonavir kullanımı ile ilişkilendirilen
ciddi sürekli kusma ve/veya diyare ayrıca renal fonksiyonu da bozabilir. Renal fonksiyon
bozukluğu olan hastalarda böbrek fonksiyonunun izlenmesi önerilmektedir.
Hemofili:
PI’leriyle tedavi edilen tip A ve B hemofili hastalarında spontan deri hematomları ve
hemartrozları dahil kanama artışı rapor edilmiştir. Bazı hastalarda ilave faktör VIII
verilmiştir. Bildirilen olguların yarısından fazlasında PI’leriyle tedaviye devam edilmiş
veya tedavi kesilmişse yeniden başlanmıştır. Etki mekanizması açıklanmış değilse de
nedensel bir ilişki olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle, hemofili hastaları kanama artışı
olasılığının farkında olmalıdırlar.
Kilo ve Metabolik Parametreler:
Antiretroviral tedavi süresince kiloda, kan lipitleri ve glikoz seviyelerinde artış meydana
gelebilir. Bu tür değişiklikler hastalık kontrolü ve yaşam tarzıyla ilişkili olabilir. Lipitler
için bazı durumlarda tedavi etkisine dair kanıt olsa da, kilo artışının belirli bir tedaviyle
ilişkisine dair güçlü bir kanıt mevcut değildir. Kan lipitleri ve glikozun izlenmesinde,
HIV için yapılan belirlenmiş tedavi kılavuzları referans olarak alınır. Lipit bozuklukları
klinik olarak uygun şekilde yönetilmelidir.
Pankreatit:
Pankreatiti düşündüren klinik semptomlar (bulantı, kusma, abdominal ağrı) veya
laboratuar değerlerinde anormallikler (artan serum lipaz veya amilaz değerleri) görülmesi
durumunda pankreatit göz önüne alınmalıdır. Bu belirti veya semptomların görüldüğü
hastalar değerlendirilmeli ve pankreatit tanısı konulursa NORVİR tedavisi durdurulmalıdır.
İmmün Rekonstitüsyon İnflamatuar Sendromu:
Antiretroviral tedavi kombinasyonun (CART) başlangıç fazı sırasında, şiddetli immün
yetmezliği olan HIV-enfekte hastalarda, asemptomatik veya rezidüel fırsatçı patojenlere
karşı bir inflamatuvar tepki ortaya çıkabilir ve bu durum ciddi klinik durumlara veya
semptomlarda alevlenmeye neden olabilir. Tipik şekilde bu reaksiyonlar CART
kullanımına başlanmasından sonraki ilk birkaç hafta veya ayda gözlenmiştir. İlgili
örnekler; sitomegalovirüs retiniti, jeneralize ve/veya fokal mikobakteriyel enfeksiyonlar
ve pnömosistis jiroveci pnömonidir. Tüm inflamatuvar semptomlar değerlendirilmeli ve
gerektiğinde tedavi uygulanmalıdır.
İmmun rekonstitusyon sırasında, otoimmun hastalıklar (Grave’s hastalığı, gibi)
bildirilmiştir. Ancak zamanı daha fazla değişkendir ve tedavi başladıktan aylar sonra
ortaya çıkabilir.
Karaciğer hastalığı:
Ritonavir, dekompanse karaciğer hastalığı bulunan kişilere verilmemelidir. Kronik hepatit B veya C bulunan veya antiretroviral kombinasyon tedavisi gören
hastalarda, şiddetli ve potansiyel ölümcül hepatik yan etki riski artmaktadır. Hepatit B
veya C hastaları için eşzamanlı antiviral tedavi kullanılması durumunda bu ilaçlar için
ilgili KÜB’e bakınız.
Kronik aktif hepatit dahil önceden karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda antiretroviral
kombinasyon tedavisi sırasında karaciğer fonksiyonu anomalilerinin sıklığı artmakta olup
bu hastalar standart uygulamaya göre izlenmelidir. Bu hastalarda kötüleşen karaciğer
hastalığı kanıtları mevcutsa tedaviye ara verilmesi veya tedavinin kesilmesi
düşünülmelidir.
Yağ dağılımında değişme:
HIV hastalarında CART vücut yağının dağılımında değişim ile (lipodistrofi)
ilişkilendirilmiştir. Bu durumun uzun süreli sonuçları henüz bilinmemektedir.
Mekanizmalara ilişkin bilgiler eksiktir. Viseral lipomatoz, PI’ler, lipoatrofi ve nükleozid
ters transkriptaz inhibitörleri (NRTI’lar) arasında bağlantı olduğu hipotez kurulmuştur.
Yaşlılık gibi bireysel faktörler daha uzun süre antiretroviral tedavi süresi gibi ilaçla
ilişkili faktörler ve buna bağlı metabolik bozukluklar, daha yüksek lipodistrofi riski ile
ilişkilendirilmiştir. Klinik muayene, yağ dağılımındaki değişimin fiziksel belirtilerinin
değerlendirilmesini içermelidir. Açlık serum lipid ve kan glukozu ölçümü yapılmalıdır.
Lipid bozuklukları klinik açıdan uygun biçimde tedavi edilmelidir.
Böbrek hastalığı:
Ritonavirin renal klirensi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan, renal yetersizliği olan
hastalarda toplam vücut klirensinde azalma beklenmemektedir.
Klinik uygulamada, tenofovir disoproksil fumarat ile birlikte
kullanımda böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği, artmış kreatinin, hipofosfatemi,
proksimal tübülopati (Fanconi sendromu dahil) bildirilmiştir.
Osteonekroz:
Etiyolojinin multifaktörlü (kortikosteroid kullanımı, alkol tüketimi, şiddetli
immünosüpresyon, daha yüksek vücut kitle endeksi dahil) olduğunun düşünülmesine
karşın, ilerlemiş HIV-hastalığı ve/veya CART uzun süreli maruziyeti bulunan hastalarda
osteonekroz vakaları bildirilmiştir. Hastalar eklem ağrısı ve sızısı, eklemlerde sertlik veya
hareket etmede zorlanma yaşarlarsa tıbbi yardım almaları konusunda uyarılmalıdır.
PR aralığında uzama:
Ritonavirin bazı sağlıklı erişkin hastalarda PR aralığının orta düzeyde asemptomatik
uzamasına neden olduğu gösterilmiştir. Ritonavir alan hastalarda, temelde yapısal kalp
hastalığı olan ve iletim sisteminde önceden var olan anormalliği bulunan hastalarda veya
PR aralığını uzatıcı ilaçlar (verapamil veya atazanavir gibi) alan hastalarda, ritonavir
alımıyla ikinci veya üçüncü derece atrioventriküler blok geliştiği bildirilmiştir. NORVİR
bu hastalarda dikkatli şekilde kullanılmalıdır.
Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler
Antiretroviral ajan olarak uygulanan ritonavir:
Ritonavir antiretroviral ajan olarak kullanıldığında aşağıdaki uyarılar ve önlemler göz
önünde bulundurulmalıdır. Ritonavir, 100 mg 200 mg düzeyinde bir farmakokinetik
güçlendirici olarak kullanıldığında aşağıdaki uyarı ve önlemlerin geçerli olacağı
varsayılamaz. Ritonavir bir farmakokinetik güçlendirici olarak kullanıldığında, ilgili PI
için uyarılar ve önlemlerin tüm detayları dikkate alınmalıdır; bu nedenle ilgili PI’nın Kısa
Ürün Bilgisi Bölüm 4.4’e, aşağıdaki bilgilerin geçerli olup olmadığını belirlemek için
başvurulmalıdır.
PDE5 inhibitörleri:
Ritonavir alan hastalarda erektil disfonksiyon tedavisi için sildenafil veya tadalafili reçete
edilirken özellikle dikkat edilmelidir. Ritonavirin bu tıbbi ürünlerle birlikte
uygulanmasının, bu tıbbi ürünlerin konsantrasyonlarını önemli derecede arttırması
beklenmektedir ve bu uygulama hipotansiyon ve uzun süreli ereksiyon gibi bağlantılı
advers reaksiyonlara yol açabilir. Avanafil veya vardenafil’in
ritonavirle birlikte kullanımı kontrendikedir. Sildenafilin ritonavirle
birlikte kullanımı pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalarında kontrendikedir.
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri:
HMG-CoA redüktaz inhibitörleri olan simvastatin ve lovastatin, metabolizma için
CYP3A’ya oldukça bağımlıdır; bu nedenle ritonavirin simvastatin veya lovastatin ile
konkomitan kullanımı, rabdomiyolizi kapsayan yüksek miyopati riski nedeniyle
önerilmemektedir. Ritonavirin, CYP3A tarafından daha düşük bir dereceye kadar
metabolize edilen atorvastatin ile eş zamanlı kullanılması durumunda dikkatli olunmalı
ve düşük dozlar göz önünde bulundurulmalıdır. Rosuvastatin eliminasyonu CYP3A’ya
bağımlı değildir, diğer yandan ritonavirle birlikte kullanımda rosuvastatin maruziyetinde
bir yükselme rapor edilmiştir. Bu etkileşimin mekanizması net değildir, ancak transporter
inhibisyonunun sonucu olabilir. Farmakokinetik güçlendirici veya antiretroviral ajan
olarak uygulanan ritonavir ile birlikte kullanıldığında en düşük atorvastatin veya
rosuvastatin dozları uygulanmalıdır. Pravastatin ve fluvastatin metabolizması CYP3A’ya
bağımlı değildir ve ritonavir ile etkileşimler beklenmemektedir. HMGCoA redüktaz
inhibitörü ile tedavinin endike olması durumunda pravastatin veya fluvastatin önerilir.
Kolşisin:
Kolşisin ile birlikte ritonavir gibi güçlü CYP3A inhibitörleriyle
tedavi gören hastalarda yaşamı tehdit eden ve fatal ilaç etkileşimleri bildirilmiştir.
Digoksin:
Ritonavir ile digoksinin birlikte uygulanmasının digoksin düzeylerini artırması
beklendiğinden, digoksin alan hastalarda ritonavir reçete edilirken özellikle dikkat
edilmelidir. Yükselen digoksin düzeyleri zaman içerisinde düşebilir.
Halihazırda digoksin alan hastalarda ritonavir başlandığında, digoksin dozu hastanın
normal dozunun yarısına düşürülmeli ve ritonavir ve digoksinin birlikte uygulamasına
başlandıktan sonra birkaç hafta boyunca hastalar normalden daha yakın olarak takip
edilmelidir.
Halihazırda ritonavir alan hastalarda digoksine başlandığında, digoksine normalden daha
kademeli olarak başlanmalıdır. Digoksin düzeyleri, klinik, elektrokardiyografik ve
digoksin düzeyi bulgularına dayanarak gerekli şekilde yapılan doz ayarlamaları ile bu
süre içerisinde normalden daha yoğun olarak izlenmelidir.
Etinil estradiol:
Ritonavir, estradiol içeren kontraseptiflerle birlikte uygulandığında etkiyi
azaltabildiğinden ve üterin kanama profilini değiştirebildiğinden, terapötik veya düşük
dozlarda ritonavir uygularken bariyer veya diğer hormonal olmayan doğum kontrol
yöntemleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Glukokortikoidler:
Tedavinin potansiyel faydasının, Cushing sendromu ve adrenal supresyon dahil olmak
üzere sistemik kortikosteroid etkilerinin riskinden ağır basmadığı müddetçe, ritonavirin,
flutikazon veya CYP3A4 ile metabolize edilen diğer glukokortikoidlerle birlikte
kullanımı önerilmemektedir.
Trazodon:
Ritonavir trazodon alan hastalarda reçete edilirken özellikle dikkat edilmelidir. Trazodon,
bir CYP3A4 substratıdır ve ritonavirin birlikte kullanımının trazodon düzeylerini
artırması beklenmektedir. Sağlıklı deneklerdeki tek doz etkileşim çalışmalarında bulantı,
baş dönmesi, hipotansiyon ve senkop gibi advers reaksiyonlar gözlenmiştir.
Rivaroksaban:
Yüksek kanama riski nedeniyle rivaroksaban alan hastalarda ritonavir kullanımı
öngörülmez.
Riosiguat:
Riosiguat maruziyetindeki potansiyel artış nedeniyle ritonavirin birlikte kullanımı
öngörülmez.
Vorapaksar:
Vorapaksar maruziyetindeki potansiyel artış nedeniyle ritonavirin birlikte kullanımı
öngörülmez.
Bedakulin:
Proteaz inhibitörleri gibi kuvvetli CYP3A4 inhibitörleri, bedakulin ile ilişkili advers
reaksiyonların görülme riskini potansiyel olarak artırabilecek bedakulin maruziyetinde
artışa neden olabilir. Bu sebeple, ritonavir ile birlikte bedakulin kullanımından
kaçınılmalıdır. Ancak sağlanacak faydanın risklerin üzerinde olması durumunda,
ritonavir ile birlikte bedakulin dikkatli kullanılmalıdır. Daha sık elektrokardiyogram ile
izlem ve transaminaz izlem önerilmektedir.
Delamanid:
Delamanidin CYP3A’nın güçlü bir inhibitörü (ritonavir) ile birlikte alınması, QTc
uzamasıyla ilişkili delamanid metabolitine maruziyeti arttırabilir. Bu nedenle, delamanid
ve lopinavir/ritonavirin birlikte kullanılması gerektiğinde tüm delamanid tedavisi
süresince çok sık EKG izlemi tavsiye edilmektedir.
Farmakokinetik güçlendirici olarak kullanılan ritonavir:
Düşük dozlu ritonavirle birlikte uygulanan HIV proteaz inhibitörlerinin etkileşim
profilleri, birlikte uygulanan spesifik proteaz inhibitörüne bağlıdır.
Sakinavir:
Günde 2 kere 100 mg’dan yüksek ritonavir dozları kullanılmamalıdır. Yüksek ritonavir
dozlarının, yüksek advers reaksiyon insidansı ile bağlantılı olduğu gösterilmiştir.
Sakinavir ve ritonavirin birlikte kullanımı, özellikle önceden karaciğer hastalığı olan
hastalarda temel olarak diyabetik ketoasidoz ve karaciğer bozuklukları olmak üzere
şiddetli advers reaksiyonlara neden olmuştur.
Sakinavir/ritonavir ve rifampisinin birlikte verilmesi durumunda, yüksek hepatotoksisite
(yüksek hepatik transaminaz olarak bulunan) riski nedeniyle sakinavir/ritonavir,
rifampisin ile beraber verilmemelidir.
Tipranavir:
Tipranavirin 200 mg ritonavir ile birlikte uygulanması, bazı fataliteleri de kapsayan
klinik hepatit ve hepatik dekompensasyon raporları ile bağlantılıydı. Kronik hepatit B
veya hepatit C koenfeksiyonu olan hastalarda yüksek hepatoksisite riski olduğundan, bu
hastalarda ayrıca dikkat edilmelidir.
Günde 2 kere 200 mg’dan daha düşük ritonavir dozları, kombinasyonun etkililik profilini
değiştirebileceğinden kullanılmamalıdır.
Fosamprenavir:
Fosamprenavirin günde 2 kere 100 mg’dan daha yüksek dozlarda ritonavirle birlikte
uygulanması klinik olarak değerlendirilmemiştir. Yüksek ritonavir dozlarının kullanımı,
kombinasyonun güvenilirlik profilini değiştirebileceğinden, önerilmemektedir.
Atazanavir:
Atazanavirin günde 1 kere 100 mg’dan daha yüksek dozlarda ritonavirle birlikte
uygulanması klinik olarak değerlendirilmemiştir. Yüksek ritonavir dozlarının kullanımı,
atazanavirin güvenilirlik profilini değiştirebileceğinden (kardiyak etkiler,
hipobilirübinemi) önerilmemektedir. Yalnızca atazanavir ile ritonavir efavirenz ile
birlikte uygulandığında, ritonavirin günde 1 kere 200 mg’ a doz artışı göz önünde
bulundurulabilir. Bu durumda yakın klinik izleme garanti edilmelidir.
Ambalajın niteliği ve içeriği: NORVİR 100 mg film tablet, polipropilen kapaklı, beyaz yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) şişelerde takdim edilmektedir. İçinde 30 , 60 ve 90 Film Tablet bulunan şişelerde üç farklı kutu boyutu mevcuttur. Bütün kutu boyutları pazarda bulunmayabilir.

Source link

KLAX 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

MAVIRET 100 mg/40 mg film kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.