M İle Başlayan İlaçlar

MAGNEZİNC Film Tablet

0

Endikasyon Bilgisi : Çinko sülfat ve Magnezyum oksit aktif maddelerini içinde bulunduran MAGNEZİNC Film Tablet, vücuttaki yetersizlikleri bir çok sağlık sorununa sebep olan çinko ve magnezyum takviyesinin gerekli olduğu durumlarda etki gösteren bir ilaçtır.

Çinko, hormonal dengenin sağlanmasına, cilt ve mukoza zarlarının korunmasına, göz sağlığı, bağışıklık sistemi, kaslar ve iskelet sisteminin güçlenmesine, kan şekerinin dengelenmesi, karaciğeri, sindirim sistemini, kalbi ve kan damarlarını etkileyen hastalıkların önlemede ve Akrodermatitis enteropatika (çinko emilim bozukluğu) ve Wilson hastalığında (vücutta aşırı derecede bakır birikmesi durumu); — Diğer etken madde magnezyum ise, sindirim sistemindeki kas spazmları, vücutta iltihabi durumlar, osteoporoz, kemiklerde işlev bozukluğu, kemik tümörü, pankreasın

 

KULLANMA TALİMATI

MAGNEZİNC Film Tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

 

Etkin madde: Her bir film tablet 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ve 300 mg magnezyum (magnezyum oksit halinde) içerir.

Yardımcı maddeler: 75.9 mg laktoz  ve ayrıca nişasta, povidon K 30, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, hipromelloz, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171) ve karmin (E120).  

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

Bu Kullanma Talimatında:

 • MAGNEZİNC nedir ve ne için kullanılır?
 • MAGNEZİNC’ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3- MAGNEZİNC nasıl kullanılır?

4- Olası yan etkiler nelerdir? 5- MAGNEZİNC’ın saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

 • MAGNEZİNC nedir ve ne için kullanılır?

MAGNEZİNC; çinko sülfat monohidrat ve magnezyum oksit içeren ve ağızdan kullanılan bir tablettir.

 

Her bir film tablet 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ve 300 mg magnezyum (magnezyum oksit halinde) içerir.

 

Her kutuda toplam 40 tablet içeren 4 adet blister bulunur. Çinko ve magnezyum eksikliğinin giderilmesinde veya eksikliğin önlenmesinde kullanılır.

 

 • MAGNEZİNC’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MAGNEZİNC’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • ciddi böbrek yetersizliğiniz varsa
 • MAGNEZİNC’ ın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise kullanmayınız.

 

 

MAGNEZİNC’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Daha önceden doktorunuz tarafından böbrek yetmezliğiniz olduğu söylenmişse
 • hamile iseniz veya emzirme döneminde iseniz
 • daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse

 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

MAGNEZİNC’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri MAGNEZİNC’ ın emilimini azaltacağından besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

 

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEZİNC hamilelikte doktor tavsiyesiyle çinko ve magnezyum desteği olarak kullanılabilir.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MAGNEZİNC emzirme döneminde doktor kontrolünde kullanılabilir.

 

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 

MAGNEZİNC’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse MAGNEZİNC’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’ dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

 

İçerdiği boyar maddeler nedeniyle, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko ve magnezyum tuzları ile tetrasiklinler, kinolonlar ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler MAGNEZİNC ile 2 saat ara ile kullanılmalıdır.

 

Yüksek dozda demir preparatları MAGNEZİNC’ ın emilimini önleyeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

 

Doğum kontrol ilaçları kan çinko düzeylerini azaltabilir.

 

İçeriğindeki magnezyumdan dolayı aşağıdaki ilaçlarla aynı anda kullanılmamalıdır:

 

Böbrekte magnezyum kaybının artmasına sebep olduklarından dolayı diüretikler, aminoglikozidler (gentamisin, tobramisin, amfoterisin B), immunosüpresanlar (siklosporin A), sitostatikler

(sisplatin) kullanılmamalıdır.

 

Magnezyum emilimini artırdığından indometasin alınmamalıdır.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

3 – MAGNEZİNC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar: MAGNEZİNC Film Tablet yetişkinlerde günde bir defa alınmalıdır.

 

Wilson hastasıysanız günde 5 tablete kadar, Akrodermatitis Enteropatika hastasıysanız günde 3-5 tablet kullanılmaktadır.

 

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

 

Uygulama yolu ve metodu:

MAGNEZİNC ağızdan kullanım içindir.

 

Değişik yaş grupları: 

Çocuklarda kullanımı: MAGNEZİNC’ ın çocuk hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

 

Yaşlılarda kullanımı: MAGNEZİNC’ ın    yaşlı hastalardaki       güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

 

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: MAGNEZİNC ; orta derecede böbrek yetmezliği durumunda kullanılmamalı veya doz azaltılmalıdır; toksik etki riski artar.

Karaciğer yetmezliği: MAGNEZİNC böbrek yetmezliği riski varsa karaciğerde koma durumunda kullanılmamalıdır.

 

Eğer MAGNEZİNC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden fazla MAGNEZİNC kullandıysanız:

MAGNEZİNC’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla MAGNEZİNC kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya siyanoz hatta şok gelişebilir.

 

MAGNEZİNC’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

MAGNEZİNC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

MAGNEZİNC Film Tablet tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

 

4 – Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MAGNEZİNC’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, MAGNEZİNC’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAGNEZİNC’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal
 • Bulantı
 • Baş dönmesi
 • Karın ağrısı, hazımsızlık, mide ağrısı ve kramp

 

Bunlar MAGNEZİNC’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

5 – MAGNEZİNC’ın Saklanması

MAGNEZİNC’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

MAGNEZİNC’ı blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MAGNEZİNC’ı kullanmayınız.

 

Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres:             Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon:          0216 456 65 70 Pbx Faks:                   0216 456 65 79

e-mail:            info@berko.com.tr

 

 

Üretim Yeri:  Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres:             Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon:          0 216 592 33 00

Faks:               0 216 592 00 62

 

Bu kullanma talimatı 18/04/2014 tarihinde onaylanmıştır.

 

NABIFEKS Krem, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

NEUREM 10 mg Film Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.