H İle Başlayan İlaçlar

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti’nin Endikasyon Bilgisi :

İçerisinde etken madde olarak heparin sodyum bulunan HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti,  kanda pıhtılaşmayı önleyerek, kan akışının sorunsuz bir şekilde  devam etmesini sağlamaktadır. HEXARIN aşağıda listelenen rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir :
a)-Damarlarınızdaki (arterler ve venlerdeki) zararlı kan pıhtılarının oluşmasının durdurulmasına yardımcı olmak için (önleyici amaçla),
b)-Hemodiyalizde ve kalp ameliyatlarında,
c)- Kalp krizi veya kalp krizi riski var ise
d)- Çeşitli kan pıhtılaşma bozukluklarında.
Vücudunuzda kan pıhtıları, bacakta (Derin ven trombozu, DVT), akciğere kan taşıyan damarlarda (pulmoner emboli) meydana gelebilir. Kilonuz fazlaysa, hamileyseniz, bazı kan hastalıklarınız varsa, daha önce pulmoner emboli veya DVT geçirdiyseniz kalp krizi, felç durumu veya uzun süreli hareketsizlik pıhtı tehlikesini artırır.

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti’ nin Kullanım Şekli

 1. HEXARIN, damar içine veya cilt altına uygulanan bir ilaçtır.
 2. HEXARIN’in heparin konsantrasyonu 5.000 IU/ml’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu IU olarak belirlenmiştir. HEXARIN size bir doktor veya hemşire tarafından uygulanacaktır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve reçete edecektir.
  HEXARIN herhangi bir diğer ilaçla karıştırılarak enjekte edilmemelidir.

 

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. HEXARIN, heparin sodyum olarak adlandırılan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaçlar grubuna dahildir. HEXARIN, standart heparindir.
 2. HEXARIN, flakon içerisinde 5 ml renksiz, berrak çözelti halinde 25.000 IU heparin sodyum içerir. Kutu içinde l adet flakon bulunur.
 3. Bu ilaçta bulunan etkin maddeye (heparin sodyum) veya yardımcı maddelerden herhangi birine (benzil alkol) karşı aşırı duyarlılığınız var ise; HEXARIN’in size uygulanması uygun değildir.
 4. Eğer epidural veya spinal anestezi altında iseniz; herhangi bir anestezik almadan önce, heparin kullandığınızı; hamile iseniz hamile olduğunuzu doktorunuza söylemeniz gerekir. Planlanan bir ameliyat durumunda size narkoz veren kişiyi (diş doktorunuz da dahil), HEXARIN aldığınız konusunda bilgi veriniz.
 5. Anestezi aldıktan sonra ilgili sağlık personeli düzenli kontrollerinizi yapacaktır. Omurganız etrafında herhangi bir morluk veya kanamanın olup olmadığı kontrol edilecektir. Bunların olması geri dönüşümü olmayan felce neden olabilir. Bu, bacaklarınızda veya vücudunuzda titreme (ürperti), halsizlik veya uyuşukluk, sırt ağrısı veya tuvalete çıkma sorunları şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak bu durum, çok nadir görülür. Anesteziden sonra doktorunuz size ne zaman ilaç alabileceğinizi söyleyecektir.
 6. Şimdi veya daha önceden kanınızdaki pıhtılaşma hücrelerinde (trombositler) heparinin herhangi bir tipinden kaynaklanan büyük bir düşüş meydana geldi ise (heparin tarafından uyarılan trombositopeni (HIT) olarak adlandırılan reaksiyon); hemofili gibi ciddi kanamaya sebebiyet verdiği bilinen bir kan hastalığınız var ise; çok yüksek tansiyonunuz; ciddi karaciğer sorunlarınız; mide ülseriniz; bilinen endokardit (kalbin iç yüzeyini örten tabakanın ve kalp kapaklarının iltihaplanması) hastalığınız; omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızla ilgili bir ameliyat geçirdiyseniz veya yakında böyle bir ameliyat geçirecekseniz ya da  omurga, kafa, gözler veya kulaklarınızda bir yaralanma var ise; daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz; ciddi karaciğer sorunlarınız var ise; bunlardan herhangi birisinin varlığında HEXARIN’in sizde kullanılması uygun bulunmamaktadır.
 7. Tinzakaprin, enoksaparin veya deltaparin gibi düşük molekül ağırlıklı heparinlere
  alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise; böbrek veya karaciğerinizde sorunlar varsa; gözleriniz ile ilgili (retina) bir rahatsızlık, yüksek tansiyon (kan basıncı ile ilgili sorunlar), diyabet, belinizden sıvı alındıysa (Lomber ponksiyon); Metabolik asidoz denilen bir durum sözkonusuysa; Amilorid ve spirinolakton gibi potasyum koruyucu diüretikler grubundan bir ilaçla tedavi görüyorsanız; kanama olasılığını kolaylaştıran bir durumunuz varsa veya emin değilseniz, gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız; kan pıhtılaşmasını etkileyebilecek başka bir ilaç kullanıyorsanız; kanınızda yüksek potasyum düzeylerine (hiperkalemiye) sebep olabilecek bilinen bir sağlık sorununuz var ise; HEXARIN’le  tedaviye başlamadan önce sözü edilen rahatsızlıklardan herhangi biri varsa hekiminize söyleyiniz.
 8. 1 ila 3 yaşları arasındaki çocuklara uygulanacaksa hekime danışılmalıdır. HEXARIN, bir aylığın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
 9. Yaşlılarda, doz azaltılması ve aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) pıhtı oluşumunun izlenmesi
  tavsiye edilir.
 10. Doktorunuz HEXARIN’i size uygulamadan önce ve kullandığınız süre içinde kan testlerinizi yapacaktır. Böylece doktorunuz size doğru doz verdiğini kontrol edebilecektir. Bu testler, pıhtılaşma hücrelerinin (trombosit) ve potasyumun kanınızdaki seviyesini kontrol etmek içindir. Bu ilaç daha kolay kanama yapabilir. Doktorunuz ya da hemşireniz size başka enjeksiyonlar veya işlemleri uygulayacakları zaman çok dikkatli olmalıdırlar.
 11. Heparin alkol ile birlikte alınmamalıdır.
 12. İhtiyaç duyulması durumunda doktorunuz hamileliğiniz esnasında size heparin uygulayabilir. Kullanım sonrasında, özellikle doğum esnasında epidural anestezi uygulanmamalıdır.
 13. Bu ilacın kullanımı sırasında emzirmek mümkündür.
 14. HEXARIN’in genellikle araç veya makine kullanıma yeteneği üzerinde çok az etkisi olabilir. Bununla birlikte sizi araç kullanmadan alıkoyabilecek bir yan etki hissettiğinizde doktorunuza başvurmalısınız.
 15. HEXARIN her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder, yani esasında sodyum içermez.  HEXARIN koruyucu olarak benzil alkol (10 mg/ml) içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir.
 16. HEXARIN’in prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Eğer hamile iseniz HEXARIN’i alıp almayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
 17. Eğer karaciğerinizde veya böbreklerinizde bir sorun varsa, doktorunuz sizin daha düşük miktarda HEXARIN almanıza karar verebilir.
 18. Doktorunuz veya hemşireniz size bu ilacı uygulayacağından kullanmanız gerekenden daha fazla HEXARIN uygulanması beklenmez. Eğer daha fazla doz verildiğini düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Sizde hemoraji (ciddi kanama) başlayabilir ve tedavide Protamin sülfat isimli ilaç başka bir enjeksiyonla size verilebilir.
 19. HEXARIN size her zaman için bir sağlık personeli tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle dozların unutulması pek olası değildir ancak unutulduğunu düşünüyorsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

 

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti’nin diğer ilaçlarla etkileşimi:

 

 1. Ağrı ve iltihabın azaltılması için veya zararlı kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için aspirin gibi salisilatlar grubundan bir ilaç alıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 2. Kan pıhtılarını eritmek için streptokinaz gibi trombolitik ilaçları kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 3. Zararlı kan pıhtılarını durdurmak için varfarin gibi vitamin K antagonistini kullanıyorsanız, kanama olasılığınız daha yüksektir.
 4. Aktive edilmiş protein C (kan pıhtılarını yok etmek için): Daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 5. Kan hacminizin artması için dekstranlardan kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 6. Zararlı kan pıhtılarının oluşmasını durdurmak için, klopidogrel gibi trombosit agregasyon inhibitörlerini kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 7. Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinizin tedavisi için; anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya enalapril, losartan veya valsartan gibi anjiyotensin II reseptör blokerlerini kullanıyorsanız, kanınızdaki potasyum miktarı çok artabilir (hiperkalemi).
 8. Sefalosporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefiksim ve seftriakson koagülasyon gelişimini etkilerler ve bu nedenle de kanama riskini artırabilirler.
 9. Artrit için veya diğer ağrılar veya sancı için ibu profen veya diklofenak gibi nonsteroid anti-enflamatuvar ilaçları kullanıyorsanız, daha kolay kanama olasılığı olabilir.
 10. Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 11. Anjina tedavisi için gliseril trinitrat infüzyonu heparinin etkisini azaltabilir.
 12. Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
 13. Sigara kullanımı: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde artırılabilir.

Eğer bu ilaçlardan herhangi birini heparin ile birlikte alıyorsanız doktorunuz size kan testlerini içeren tam sağlık muayenesi (check-up) yapabilir

 

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti’nin yan etkileri

 1. Nefes almada zorluk çekiyorsanız, yüzünüz ve boğazınız şişiyorsa, cildinizde şiddetli döküntü oluşuyorsa,  enjeksiyon yapılan bölgedeki cildinizde kabarcıklar oluşursa; bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HEXARIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 2. Epidural anestezi veya spinal anesteziden sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi varsa acil tıbbi yardım almak gerekir, sizde felç oluşabilir:
  • Karıncalanma, halsizlik veya uyuşma (bacaklarda veya vücudun belden aşağı kısmında)
  • Sırt ağrısı
  • Tuvalete gitme sorunları
 3. Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi oluşursa doktorunuza hemen söylemelisiniz. Sizde ciddi kanamanın başladığı anlamına gelebilir;
  • Kırmızı veya kahverengi idrar
  • Katran renginde siyah dışkı
  • Anormal morarma
  • Burnunuzda, ağzınızda veya ameliyat yarasında durmayan kanama.
 4. Çok yaygın görülebilecek yan etkiler :  Enjeksiyon yeri reaksiyonları; cilt altına lokal enjekte edildiğinde tahriş meydana gelebilir.
 5. Yaygın görülebilecek yan etkiler : Döküntü,  kaşıntılı kabarık döküntü (ürtiker), saç dökülmesi
 6. Yaygın olmayan yan etkiler : Kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz). Uzun süre heparin kullanan hastaların kemiklerinde güç kaybı oluşur ve kolay kırılabilir.
 7. Seyrek
  • Kolay morarma veya çok kolay kanama. Kanınızda daha zararlı pıhtılar da oluşabilir. Kanınızdaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin (trombosit) çok azalması, bu belirtileri gösterebilir. Doktorunuz bu konuda daha detaylı açıklama yapabilir.
  • Çeşitli aşırı duyarlılık belirtileri ile her tür ve şiddetli alerjik reaksiyonlar (konjonktivitgözü koruyan zarın iltihaplanması, rinit-nezle, astım, taşikardi-kalp atış hızının artması,
  ateş), anafilaktik reaksiyonlar ve anafilaktik şok (çok ciddi alerjik reaksiyonlar, özellikle yüz ve ellerde deri altı dokusunda büyük şişlikler).
  • Kan testi sonuçlarınızda değişiklik olabilir. Potasyum miktarı artabilir. Eğer ciddi ağır böbrek problemleriniz veya şeker hastalığınız varsa kan testi sonuçlarının değişme olasılığı daha yüksektir. Doktorunuz bu konuda daha detaylı açıklama yapabilir.
  • Yükselmiş transaminaz, gamma-GT, LDH ve lipaz düzeyleri görülebilir. Genellikle heparin kesildikten sonra düzelirler. Doktorunuz bu konuda daha detaylı açıklama yapabilir.
  • Yüksek dozda kullanım sonucu kanama oluşabilir.
  • Ciltte doku ölümü gerçekleşebilir. Bu durumda tedavi derhal kesilmelidir.
 8. Çok seyrek : Erkeklerde uzun süreli, ağrılı ereksiyon.
  Eğer yukarıda yer alan yan etkilerden biri sizde mevcut ise doktorunuza bildiriniz. Bazı yan etkiler ciddi olabilir.

HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti’nin saklanması

HEXARIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız. Dondurmayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HEXARIN’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HEXARIN’i kullanmayınız

 

Etken madde: Her 5 ml’lik flakonda 25.000 IU heparin sodyum (domuzdan elde edilir) bulunur. Her bir ml çözelti 5.000 IU heparin sodyum içerir.
Yardımcı maddeler: Benzil alkol, sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.
İlaç Marka İsmi : HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti

Ruhsat sahibi:
Centurion İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gayrettepe Mah. Hoşsohbet Sok. No: 6
Beşiktaş/İstanbul

Üretim yeri:
İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. CebeAli Bey Sok. No:20
Topkapı / İstanbul


KISA ÜRÜN BİLGİLERİ
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI : HEXARIN 25.000 IU/5mL IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti
Steril
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her 5 ml’de;
Etkin madde: Heparin sodyum …….25.000 IU (Domuzdan elde edilir)
Yardımcı maddeler:
Benzil alkol ………….50.00 mg, Sodyum klorür………..17.50 mg
Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM : Enjeksiyonluk çözelti. Renksiz, berrak solüsyon.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik Endikasyonlar
Aşağıdaki durumlarda endikedir:
– Derin ven trombozu, pulmoner emboli ve arteriyel tromboembolik olayların profilaksisi,
– Derin ven trombozu, pulmoner emboli, stabil olmayan angina pektoris, akut miyokard enfarktüsü ve akut periferik arter oklüzyonunun tedavisi,
– Miyokard enfarktüsünü takiben mural trombozun profilaksisi,
– Ekstrakorporeal dolaşım ve hemodiyalizde endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
İntravenöz olarak veya subkütan kullanılır. HEXARIN intramusküler yolla uygulanmamalıdır. Heparin solüsyonunun konsantrasyonu 5.000 IU/mL’dir. Tüm heparin preparatları aynı konsantrasyonu içermediği için heparin dozu I.U. olarak belirtilmelidir.
Uygulama sıklığı ve süresi:
• Derin ven trombozu, pulmoner emboli ve arteriyel tromboembolik olayların profilaksisi:
Operasyondan 2 saat önce: 5.000 ünite subkütan.
Operasyonu takiben: Her 8-12 saatte bir 5.000 ünite subkütan olarak 7-10 gün veya hasta en azından ayakta tedavi edilinceye kadar.
Laboratuvar izleme, düşük doz heparin profilaksisi sırasında gerekli değildir.
Eğer izleme istenirse, Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) anlamlı derecede uzamadığından, anti-Faktör Xa tayinleri kullanılmalıdır.
Laboratuvar testleri günlük olarak yapılmalıdır. İdeali her gün aynı saate ve ilk numune tedavi başlangıcından 6 saat sonra, daha sonra her doz değişimini takiben 4-6 saat içerisinde alınmalıdır. Heparinin mutlaka tüm doz tedavileri esnasında, günlük laboratuvar izlemede, aktive edilmiş kısmi tromboplastin zamanının (aPTT değeri) normal aralığın median noktasının 1.5-2.5 katına veya kontrol değerine ayarlanması gereklidir.
• Derin ven trombozu, pulmoner emboli, stabil olmayan angina pektoris ve akut periferik arter oklüzyonunun tedavisi:
Yükleme dozu: 5.000 ünite intravenöz (şiddetli pulmoner embolide l0.000 ünite gerekebilir).
İdame dozu: l.000 -2.000 ünite/saat intravenöz infüzyonla veya 12 saatte 10.000-20.000 ünite subkütan veya 4 saatte 5.000-l0.000 intravenöz enjeksiyonla.
• Miyokard enfarktüsünü takiben mural trombozun profilaksisi: En az 10 gün, 12 saatte bir 12.500 ünite subkütan.
• Ekstrakorporeal dolaşım ve hemodiyalizde: Kardiyopulmoner by-pass: Başlangıçta 300 ünite/kg intravenöz, sonra aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı (ACT)’ nı 400-500 saniye arasında korumak için doz ayarlanabilir.
Hemodiyaliz ve hemofiltrasyon: Başlangıç 1.000-5.000 ünite,
İdame: 1.000-2.000 ünite/saat, pıhtılaşma zamanını >40 dakika korumak için doz ayarlanır.
Uygulama şekli:
% 5 glukoz veya % 0.9 sodyum klorür içinde devamlı intravenöz infüzyon yoluyla veya aralıklı intravenöz enjeksiyon veya subkütan enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Heparinin intravenöz enjeksiyon hacmi 15 ml’yi geçmemelidir.
Heparinin etkisi kısa süreli olduğundan, aralıklı intravenöz enjeksiyon yerine, intravenöz infüzyon ile veya subkütan enjeksiyonla uygulama tercih edilmektedir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Dikkatli uygulanmalıdır. İlerlemiş renal ve hepatik hastalığı bulunan hastalarda, doz miktarında azaltma gerekebilir. Şiddetli renal bozukluğu olanlarda ve yaşlılarda (özellikle yaşlı kadınlarda) kanama riski artmaktadır.
Geriyatrik popülasyon:
Dozun azaltılması ve aPTT izlenmesi tavsiye edilir
Pediyatrik popülasyon:
Derin ven trombozu, pulmoner emboli ve arteriyel tromboembolik olayların profilaksisi için: Doz önerilmez.
Derin ven trombozu, pulmoner emboli, stabil olmayan angina pektoris ve akut periferik arter oklüzyonunun tedavisi için:
Yükleme dozu: 50 ünite/kg intravenöz
İdame dozu: 15-25 ünite/kg/saat intravenöz infüzyonla veya 12 saatte 250 ünite/kg subkütan veya 4 saatte 100 ünite/kg intravenöz enjeksiyonla.
Hamilelerde:
Doz aPTT veya anti-Faktör Xa tayinine göre ayarlanır, subkütan olarak her 12 saatte bir 5.000 – l0.000 ünite.
4.3. Kontrendikasyonlar
HEXARIN aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
• Heparin’e veya ilacın içeriğindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,
• Prematüre bebekler veya yeni doğanlarda (benzil alkol içerdiğinden),
• Yüksek miktarda alkol tüketenler, aktif kanaması olanlar veya diğer kanama hastalığı olanlar, ciddi karaciğer hastalığı bulunan (özofagus varisleri dahil), purpura, şiddetli hipertansiyon, aktif tüberküloz veya aşırı kılcal damar permeabilitesi olan hastalarda,
• Halen veya önceden trombositopenisi bulunan hastalar. Heparin kullanan hastalarda nadiren oluşan deri nekrozu durumunda; trombositopeni riskine karşı, heparin’in subkütan veya intravenöz yoluyla daha fazla kullanımına devam edilmemesi gerekmektedir.
Ameliyat sonrası kanama riskleri nedeniyle beyin ameliyatlarında, omurilik ve gözde, kanama riski bulunan bölgelerde yapılacak işlemlerde, henüz ameliyat olmuş hastalarda, lomber ponksiyon veya bölgesel anestetik blok yapılan hastalar da heparin kullanılmamalıdır.
Kanama eğilimi bulunan hastalarda veya gerçek veya potansiyel olarak bir kanama bölgesine sahip, örneğin hiatus fıtığı, peptik ülser, neoplazma, bakteriyel endokardit, retinopati, kanamalı hemoroid, kafa içi kanaması şüphesi olan hastalarda, serebral tromboz veya düşük tehdidi olan hastalarda HEXARIN göreceli risk ve yararları dikkatlice hesaplanmalıdır.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Heparin ile tedavi edilen (küratif veya koruyucu dozlarda) bir hastada;
– İskemik inme,
– Miyokard enfarktüsü,
– Alt uzuvlarda akut iskemi,
– Pulmoner embolizm,
– Flebit,
– Tromboz şiddetlenmesi gibi trombotik vakalar olması halinde
Heparin kaynaklı trombositopeni (HIT) sistematik olarak düşünülmeli ve bir trombosit (platelet) sayımı testi acilen gerçekleştirilmelidir.
Önlemler
Riskli durumlarda:
Peptik ülser, koriyoretinal vasküler hastalık öyküsü olan veya beyin ve spinal kord ameliyatını takiben postoperatif periyotta lomber ponksiyon performansı intraspinal kanama riski için dikkate alınmalıdır. Mümkün olduğunca ertelenmelidir.
Trombosit sayımının izlenmesi:
HIT riskine bağlı olarak, endikasyona ve uygulanan doza bakmaksızın trombosit sayımının izlenmesi gereklidir. Tedaviden önce bir kez, sonrasında 21 gün boyunca haftada 2 kez trombosit sayımı gerçekleştirilmeli, bu periyottan sonra tedavinin kesin uzatılması gereken durumlarda, trombosit sayımının gözlenme sıklığı tedavi durdurulana kadar haftada bir defaya azaltılmalıdır.
Heparin, aldosteronun adrenal sekresyonunu baskılayabilir, bu durum hipo-aldosteronizm ile birlikte hiperkalemi ve/veya metabolik asidoza yol açar. Bu olay, yüksek potasyum kan seviyelerine sahip yüksek riskli hastalarda (diyabet hastaları, kronik böbrek yetmezliği olan hastalar, metabolik asidoz hikayesi olan hastalar, ACE inhibitörleri ve NSAID gibi potasyum kan seviyesini artıran ilaçlar kullanan hastalar) gözlenmiştir. Hiperkalemi riski tedavi boyunca artar ve genellikle geri dönüşümlüdür. Tedavinin uzaması halinde plazma potasyum seviyeleri yüksek riskli hastalarda izlenebilir. Plazma potasyum miktarı, riskli hastalarda heparin tedavisinden önce ve 7 günden fazla tedavi gören tüm hastalarda mutlaka ölçülmelidir.
Heparin kqynaklı trombositopeni (HIT):
İmmünolojik orijinli, bazen tromboza neden olan (fraksiyone olmayan heparin ve daha az sıklıkla düşük molekül ağırlıklı heparinlerin (DMAH) neden olduğu) tip II trombositopeni olarak bilinen heparin kaynaklı trombositopeni riski vardır. HIT, < 100,000 değerindeki trombosit sayımı ve/veya trombosit sayımındaki %30-50 oranında belirgin bir düşüş ile iki ardışık ölçümle belirlenir. Başlıca, heparin uygulanmasını takiben 5-21. günler arasında gelişir (l0 günlük bir pik insidansı ile), fakat heparin ile tedavi sırasında trombositopeni öyküsü olan hastalarda daha erken oluşabilir. Sonuç olarak, bu tipteki bir öykü derinlemesine sorgulamayla sistematik olarak araştırılmalıdır. Ek olarak, ilacın tekrar aynı yan etkiyi oluşturma (rechallenge) riski birkaç yıl hatta ömür boyu sürebilir (Bkz bölüm 4.3).
5 günden fazla bir süre heparin tedavisi görenlerde trombosit ölçümü mutlaka yapılmalı ve trombositopeni gelişimi görülen hastalarda tedavi derhal durdurulmalıdır.
Tüm durumlarda, HIT başlangıcı acil bir durumdur ve uzman tavsiyesi gerektirir.
Trombosit sayımındaki belirgin herhangi bir düşüş (başlangıçtaki değerin %30-50’si), değer kritik seviyeye ulaşmadan önce bir uyarı olarak görülmelidir. Trombosit sayımındaki düşüşün gözlenmesi her zaman;
• Acil bir trombosit sayımını
• Düşüş doğrulanmışsa heparin tedavisinin durdurulmasını gerektirir.
Bu koşullar altında, yapılacak acil ölçümler in vitro veya immünolojik trombosit agregasyon testlerinin sonuçlarına bağlı değildir. Bu testler yine de komplikasyonun tanısına yardım etmek için gerçekleştirilmelidir. Tedavi devam ederse majör bir tromboz riski vardır.
• HIT’in trombotik komplikasyonlarının tedavisi veya önlenmesi:
Antikoagülasyona devam edilmesi gerekliyse heparin, başka sınıf bir antitrombotik ilaç ile değiştirilmelidir; danaparoid sodyum veya hirudin, duruma göre profilaktik veya küratif dozlarda verilir. Oral antikoagülan ilaçlarla yer değiştirilme, oral antikoagülanlar ile trombotik olgunun şiddetlenme riskine bağlı olarak yalnızca bir defa trombosit sayımı normale döndüğünde meydana gelmelidir.
Her ne kadar heparine karşı aşırı duyarlılık nadir olsa da, alerji geçmişi olan hastalara 1.000 IU’lik bir deneme dozu tatbik edilmesi önerilmektedir. Düşük moleküler ağırlıklı heparinlere karşı aşırı duyarlı olan hastalarda özen gösterilmelidir.
Önerilen düşük doz rejimi, hastaların çoğunda, pıhtılaşma süresinde bir değişiklik yaratmamaktadır. Ancak, heparine karşı kişisel tepkisi olan hastaların büyük ameliyatlarında tedavinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkisi mutlaka gözlem altında tutulmalıdır.
Spinal veya epidural anestezi durumunda dikkat edilmelidir (spinal hematom riski).
Heparin direnci:
Heparinin antikoagülan etkisi kişiden kişiye belirgin farklılıklar gösterir.
Terapötik bir hedefe ulaşmak için bir standart dozdaki heparine yetersiz yanıt olarak tanımlanan Heparin Direnci, hastaların yaklaşık %5 – 30’unda görülür.
Heparin direncinin gelişimine yol açan faktörler şunlardır;
– Normalin %60’ından daha az Antitrombin III aktivitesi (antitrombin III -bağımlı heparin direnci):
Azalmış Antitrombin III aktivitesi, kalıtımsal ya da daha yaygın olarak, sonradan kazanılmış (çoğunlukla ikincil preoperatif heparin tedavisi, kronik karaciğer hastalığı, nefrotik sendrom, kardiyopulmoner by-pass, düşük dereceli yaygın intravasküler koagülasyon-DIC veya ilaç kullanımına bağlı örneğin aprotinin, östrojen veya muhtemelen nitrogliserin kullanımı) olabilir.
– Normal veya normalin üstünde Antitrombin III düzeyleri olan hastalar (Antitrombin III – bağımsız heparin direnci):
Tromboembolik hastalıklar, artmış heparin klirensi
– Heparin bağlayıcı proteinlerin, faktör VIII, von Willebrand faktör, fibrinojen, trombosit faktör 4 veya histidinden-zengin glikoprotein’in yükselmesi:
Aktif enfeksiyon (sepsis veya endokardit),
Ameliyat öncesi intra-aortik balon kontrpulsasyon,
Trombosit azlığı,
Trombositoz,
İleri yaş,
Plazma albümin konsantrasyonu 35 g/dl.
Heparin direnci, akut hastalarda, maligniteli ve gebelik veya doğum sonrası dönemde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
HEXARIN koruyucu olarak 50 mg benzil alkol içermektedir. Şüpheli hastalara reçete edilirken dikkat edilmelidir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara uygulanmaması gerekir.
Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
HEXARIN her dozunda, 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Analjezikler: Trombosit agregasyonunu etkileyen ilaçlarla, örneğin Asetilsalisilik asit (analjezik ve antipiretik dozda), Asetilsalisilik asit (trombositleri inhibe eden dozda) ve diğer NSAID’ler ile dikkatli kullanılmalıdır. Ketorolak ile kanama riski artar (düşük-doz heparinle birlikte bile kullanılmasından kaçınılmalıdır).
Kortikostereoidler (gluko-): Addison hastalığının tedavisinde yerine koyma tedavisi olarak kullanılan hidrokortizon haricinde.
Antikoagülanlar, trombosit inhibitörleri ve benzerleri: Oral antikoagülanlar, epoprostenol, klopidogrel, tiklopidin, streptokinaz, dipridamol, dekstran solüsyonları ile veya koagülasyonu etkileyebilen diğer ilaçlarla kanama riski artar.
Sefalosporinler: Heparin ile birlikte aynı zamanda kullanıldığında bazı sefalosporinler, örneğin sefaklor, sefiksim ve seftriakson koagülasyon prosesini etkilerler ve bu nedenle kanama riskini artırabilirler. ACE inhibitörleri: Birlikte kullanılması ile hiperkalemi oluşabilir.
Nitratlar: Eşzamanlı olarak heparinle, intravenöz gliseril trinitrat infüzyonu uygulandığında heparin aktivitesinin azaldığı rapor edilmiştir.
Trombolitik ilaçlar: Hemorajik risk artabilir. Hasta düzenli olarak izlenmelidir.
Probenesid: Heparinin antikoagülan etkisi artabilir.
Sigara kullanımı: Nikotin, heparinin antikoagülan etkisini kısmen önleyebilir. Heparin dozu sigara içenlerde artırılabilir.
Tanı testleri ile etkileşim, psödo-hipokalemi (hemodiyaliz hastalarında), total tiroksin ve triiyodotironinin doğal olmayan artışı, stimule metabolik asidoz ve endotoksin için kromojenik lizat tayininin inhibisyonu ile ilişkili olabilir. Heparin, immuno-assay ile aminoglikozitlerin belirlenmesini etkileyebilir.
4.6. Gebelik ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Heparinin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü üzerindeki etkisi ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışma yoktur.
Gebelik Dönemi : Gebelerde kullanılması kontrendike değildir. Heparin plasenta bariyerini geçmez. Herhangi bir durumda heparinin gebelerde kullanılmasına risk/yarar oranının değerlendirilmesinden sonra karar verilmelidir.
Hamilelik sırasında uzun süreli heparin tedavisi ile azalmış kemik dansitesi bildirilmiştir.
Kanama problemi gebelik sırasında veya doğumdan sonra görülebilir. Özellikle uteroplasental hemoraji nedeniyle doğumda önlem alınması gereklidir.
Laktasyon Dönemi : Heparin anne sütüne geçmez. Bu nedenle, heparin ile tedavi boyunca emzirmek mümkündür.
Üreme yeteneği/Fertilite : Yeterli çalışma yoktur.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır veya ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.
4.8. İstenmeyen etkiler
İstenmeyen etkiler, aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ile <1/10 ); yaygın olmayan (≥1/1000 ile <1/100); seyrek (≥1/10.000 ile <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
En sık bildirilen istenmeyen etkiler; kanama, karaciğer enzimlerinde geri dönüşümlü artış, geri dönüşümlü trombositopeni ve çeşitli deri reaksiyonları. İzole raporlarda yaygın alerjik reaksiyonlar, deri nekrozu ve priapizm bildirilmiştir.
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Seyrek: Trombositopeni gözlemlenmiştir ( Bkz. Bölüm 4.4).
Heparine bağlı iki tip trombositopeni tanımlanmıştır:
En yaygın olanı Tip I’dir. Tip I, genellikle orta derecelidir ( genellikle >50×109 /L) ve geçicidir. Heparinin uygulanmasından sonra 1-5 gün içinde meydana gelir. Tip II, daha seyrek görülür ama çoğu şiddetli trombositopeni şeklindedir (genellikle <50 x l09 /L). İmmun sisteme bağımlıdır ve heparinin uygulanmasından bir hafta sonra veya daha sonra meydana gelir (daha önce heparin kullanmış hastalarda daha erken meydana gelir). Bu durum  trombositopeninin başlamasından önce görülebilen trombosit – kümelenmesi antikorunun üretimi ve  tromboembolik komplikasyonlar ile ilişkilidir. Heparin derhal kesilmelidir. Bazı durumlarda trombositopeni tip II’ye venöz veya arteriyel tromboz eşlik eder.
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Seyrek: Çeşitli hipersensitivite belirtiler ile her tür ve şiddetli alerjik reaksiyonlar (konjonktivit, rinit, astım, taşikardi, ateş)
Anaflaktik reaksiyonlar ve anaflaktik şok
Anjiyonörotik ödem
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Seyrek: Heparin plazmada potasyum artışıyla sonuçlanabilen hipo-aldosteronizme neden olabilir. Nadiren klinik olarak anlamlı hiperkalemi özellikle böbrek yetmezliği olan ve diyabetli hastalarda oluşabilir (Bkz. Bölüm 4.4).
Vasküler hastalıklar
Seyrek: Kanama. Daha çok heparinin yüksek dozuyla oluşabilir ( Bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm 4.9).
Çok nadir epidural ve spinal hematom vakaları, spinal veya epidural anestezi veya spinal ponksiyon uygulanmasında proflaksi için heparin alan hastalarda bildirilmiştir.
Hepatobiliyer hastalıklar
Seyrek: Yükselmiş transaminaz, gamma-GT, LDH ve lipaz düzeyleri.
Genellikle heparin kesildikten sonra düzelirler.
Deri ve deri altı doku ile ilgili bozukluklar
Yaygın: Döküntü (eritematöz ve makülopapüler gibi çeşitli tipte döküntü ), ürtiker, kaşıntı.
Seyrek: Cilt nekrozu. Cilt nekrozu oluşursa tedavi derhal durdurulmalıdır.
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan: Heparinle uzun süreli tedavilerde (bir kaç aydan fazla) osteoporoz ve alopesi oluşabilir. En az 6 ay, günde 10.000 I.U.’den fazla heparin uygulanan kadınlarda önemli ölçüde kemik demineralizasyonu bildirilmiştir.
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Çok seyrek: Priapizm rapor edilmiştir.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Çok yaygın: Enjeksiyon yeri reaksiyonları; cilt altına lokal enjekte edildiğinde irritasyon oluşabilir.
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Heparin tedavisinde potansiyel tehlike kanamadır. Fakat genellikle doz aşımından dolayı oluşur ve bu risk sıkı laboratuvar kontrolleri ile azaltılabilir. Hafif kanama, genellikle heparin uygulanmasının sona erdirilmesiyle tedavi edilebilir. Eğer kanama daha şiddetliyse pıhtılaşma zamanı ve trombosit sayısı tayin edilmelidir. Uzamış pıhtılaşma zamanı, aşırı antikoagülan etkisi intravenöz protamin sülfat ile nötralize edilebilir. Her 100 IU heparini, 1mg protamin sülfat nötralize eder. İhtiyaç duyulan protamin miktarı, nötralizasyonu tamamlayacak miktarda olmalıdır. Protamin sülfat yavaş yavaş yaklaşık l0 dakika içinde bolus olarak uygulanır ve dozu 50 mg’ı geçmemelidir. Eğer heparin enjeksiyonundan 15 dakikadan fazla geçmişse gereken protamin dozu daha düşük olacaktır.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu: Antitrombotik ilaç/heparin grubu
ATC kodu: B01AB01
Heparin normal koagülasyon sisteminin çeşitli safhalarında etkisini gösteren bir antikoagülan ilaçtır. İn vitro ve in vivo koşullarda kanın pıhtılaşmasına ve fibrin pıhtılarının oluşumuna öncülük eden reaksiyonları inhibe eder. Küçük terapötik dozlardaki heparinin plazmada bulunan Antitrombin III (heparin ko-faktörü) ile kombinasyonu, aktive olmuş Faktör X’u inaktive eder ve protrombinin trombine dönüşmesini engelleyerek trombozu inhibe eder. Bu
inhibisyonunun hızı doza bağımlı olarak artar. Aktif trombozun meydana gelmesi durumunda daha fazla miktarlardaki heparin, trombini inaktive ederek ve fibrinojenin fibrine dönüşümünü engelleyerek, daha fazla pıhtı oluşumunu engelleyebilir. Heparin ayrıca fibrin-stabilize faktörünün aktive olmasını inhibe ederek, dayanıklı bir fibrin pıhtı oluşumunu da önler. Heparin fibrinolitik aktiviteye sahip değildir, bu nedenle mevcut pıhtıları çözmez.
Kanama zamanı genellikle heparin ile etkilenmez. Pıhtılaşma zamanı heparinin tam tedavi dozunda uzar, düşük dozlarında ise etkilenmez.
5.2. Farmakokinetik özellikler
İntravenöz enjeksiyondan hemen sonra, subkütan enjeksiyonda ise 20-30 dakika sonra antikoagülan etkisini gösterir.
Emilim: Oral, rektal, intramüsküler, subkütan uygulamalarda heparin normal absorbsiyonunu göstermez. Subkütan uygulama şekli sadece profilaktik amaçlı kullanımda kabul edilebilir.
Dağılım: Heparin plasentaya geçmez, anne sütüne karışmaz.
Metabolizma: Heparin karaciğerde metabolize olur. Heparinin bir kısmı trombosit faktörü IV, plazma proteinleri (fibrinojen dahil), retikülo-endoteliyal sistem gibi çeşitli faktörlerle nötralize edilir. Metaboliti inaktiftir.
Eliminasyon: Heparinin plazma yarı ömrü doza ve kullanım şekline bağlı olarak kişiden kişiye büyük değişiklik gösterir ve ortalama olarak 90 dakika olarak kabul edilir. Heparin böbrekler tarafından elimine olur ve az miktarı idrarla değişmeden atılır.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Yarı ömür eliminasyon süresi (t1/2); obezite, böbrek yetmezliği, malignite, pulmoner embolizm, karaciğer fonksiyon bozukluklarının ve enfeksiyonların varlığına bağlı olarak değişebilir. 60 yaşın üstündeki hastalar aynı miktar doz alan 60 yaşın altındaki hastalara oranla daha yüksek heparin plazma seviyelerine ve daha uzun aktive parsiyel tromboplastin zamanına (aPPT) sahip olabilirler.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Klinik öncesi güvenlilik verileri diğer bölümlere dahil edilmiştir, eklenecek klinik veri bulunmamaktadır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Benzil alkol
Sodyum klorür
Sodyum hidroksit veya hidroklorik asit
Enjeksiyonluk su
6.2. Geçimsizlikler
Herhangi bir uygunluk çalışması yürütülmediği için bu ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.
Heparin birçok enjektabl preparatlarla geçimsizdir, örneğin bazı antibiyotikler, opioid analjezikler ve antihistaminikler.
Aşağıdaki ilaçlar heparinle geçimsizdir:
Alteplaz, amikasin sülfat, amiodaron hidroklorür, ampisilin sodyum, aprotinin, benzilpenisilin potasyum veya sodyum, sefalotin sodyum, klorpromazin hidroklorür, siprofloksasin laktat, cis-atraküriyum besilat, sitarabin, dakarbazin, daunorubisin hidroklorür, diazepam, doksorubisin hidroklorür, droperidol, eritromisin laktobionat, gentamisin sülfat, haloperidol laktat, hiyaluronidaz, hidrokortizon sodyum süksinat, kanamisin sülfat, labetolol hidroklorür, metisilin sodyum, metotrimeprazin, netilmisin sülfat, nikardipin hidroklorür, oksitetrasiklin
hidroklorür, petidin hidroklorür, polimiksin B sülfat, promethazin hidroklorür, streptomisin sülfat, tobramisin sülfat, triflupromazin hidroklorür, vankomisin hidroklorür ve vinblastin sülfat.
Dobutamin hidroklorür ve heparinle çökelti oluşacağından, karıştırılmamalı veya aynı intravenöz hat üzerinden infüzyonu yapılmamalıdır.
Heparin ve reteplaz’ın kombine çözeltisi geçimsizdir. Eğer reteplaz ve heparinin, bir Y-hattı ile birlikte aynı hat boyunca verilmesi gerekliyse, reteplaz enjeksiyonundan önce ve enjeksiyonu takiben hat,%0.9 salin veya %5 glukoz çözeltisi ile yıkanmalıdır.
6.3. Raf ömrü
24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dış ambalajı içinde, ışıktan korunarak saklanmalıdır. Dondurmayınız.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
Gri bromobutil tıpalı, plastik başlıklı alimünyum flip-off kapak ile kapatılmış, renksiz Tip I camdan yapılmış 5 mL’lik 1 flakon.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir. Preparat, ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
7. RUHSAT SAHİBİ
Centurion İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gayrettepe Mah. Hoşsohbet Sok. No: 6
Beşiktaş/İstanbul
8. RUHSAT NUMARASI
2019/115

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 21.02.2019Source link

HEMANGİOL Oral Çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

GALVUS 50 mg tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.