V İle Başlayan İlaçlar

VERZENIOS 150 mg Film Kaplı Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi  :

İlacın etken maddesi Abemasiklib‘dir.  VERZENIOS 150 mg Film Kaplı Tablet, bazı kanser hücrelerinde anormal ölçüde aktif olan ve bu hücrelerin kontrol dışı büyümesine yol açan siklin bağımlı kinaz 4 ve 6 adlı proteinleri bloke ederek etkisini gösteren bir bir anti-kanser ilacıdır. Söz konusu proteinlerin devamlı olarak bloke edilmesi kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir, tümörü küçültebilir ve kanserin ilerlemesini geciktirebilir. VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet,
—Letrozol veya anastrozol ile kombinasyon halinde, özel bir tipte (en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif) menopoz sonrası (postmenopozal) yayılmış (metastatik) meme kanseri olan, adjuvan tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra hastalığı tekrarlamış ya da ileri evre meme kanseri için daha önce hiçbir hormonal tedavi almamış hastalarda endikedir.
—Fulvestrant ile kombinasyon halinde, en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER) negatif postmenopozal metastatik meme kanseri olan, fulvestrant ile tedavi edilmemiş hastalarda endikedir,
1- Metastatik hastalığın tedavisi için en az 6 ay boyunca ve en az bir basamak aromataz
inhibitörü aldıktan sonra klinik ve/veya radyolojik olarak hastalığın ilerlemesi durumunda
fulvestrant ile kombinasyon halinde,
2- En az 12 ay boyunca adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi aldıktan sonra veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisini tamamladıktan sonraki 12 ay içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda fulvestrant ile kombinasyon halinde kullanılır.
a) Adjuvan aromataz inhibitörü grubundaki ilaç tedavisinin ilk 12 ayı içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda kullanılmaz.
b) Metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü grubundaki ilaçlardan almış hastalarda kullanılmaz.

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Abemasiklibe veya VERZENIOS’un içinde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 2. VERZENIOS, beyaz kan hücresi sayınızı düşürebilir ve enfeksiyon kapma riskiniz daha yüksek olabilir.  Akciğer enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonlar hayatı tehdit edici olabilir;
 3. VERZENIOS, toplar damarlarda kanın pıhtılaşmasına neden olabilir;
 4. VERZENIOS, karaciğerinizin çalışma şeklini etkileyebilir;
 5. VERZENIOS, ishale de neden olabilir. İlk ishal belirtisinde loperamid gibi ishal karşıtı ajanlarla tedaviye
  başlayınız. Bol miktarda sıvı tüketiniz.
 6. VERZENIOS’un kanınızı (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, kan pulcukları) veya karaciğerinizde yer alan enzimlerin kandaki yoğunluğunu etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için tedavi öncesi ve sırasında size düzenli kan testleri yapılacaktır.
 7. VERZENIOS’un kandaki konsantrasyonunu artırabileceği için bu ilacı kullanırken greyfurt ve
  greyfurt suyu tüketmekten kaçınmalısınız.
 8. Hamileyseniz VERZENIOS almamalısınız. VERZENIOS kullanırken hamile kalmaktan kaçınmalısınız.
  Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadınsanız tedavi sırasında ve tedavi tamamlandıktan sonra en az 3 hafta boyunca yeterli doğum kontrol yöntemlerini (örneğin kondom ve diyafram gibi çift bariyer doğum kontrol yöntemleri) kullanmalısınız.
 9. VERZENIOS kullanırken emzirmemelisiniz. VERZENIOS’un anne sütüne geçip geçmediği hususunda bir veri bulunmamaktadır.
 10. VERZENIOS erkeklerde üreme kabiliyetini (fertilite) azaltabilir.
 11. Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.  Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozlama sıklığının günde 1 kereye  indirilmesi tavsiye edilmektedir.
 12. VERZENIOS’un kanınızı (akyuvarlar, alyuvarlar, trombositler) veya karaciğer enzimlerinizin kanınızdaki düzeyini etkileyip etkilemediğinin kontrol edilmesi için tedavi öncesinde ve sırasında düzenli olarak kan testi yaptırmanız gerekecektir. VERZENIOS akyuvar sayısını azaltabilir ve karaciğer kan testlerinde anormalliğe sebep olabilir
 13. VERZENIOS’u hekiminizin size tavsiye ettiği süre boyunca devamlı olarak kullanınız. VERZENIOS’la tedavi olurken belirli yan etkiler yaşarsanız hekiminiz bu yan etkileri azaltmaya çalışmak için dozu düşürebilir ya da tedavinizi geçici durdurabilir.

 

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda sıralanan ilaçlardan biriyle tedavi görüyorsanız VERZENIOS’la tedaviye başlamadan evvel hekiminize bunları söylemelisiniz :
— Kandaki VERZENIOS konsantrasyonunu artırabilen ilaçlar:
o Klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik)
o İtrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)
o Lopinavir/ritonavir (HIV/AIDS tedavisinde kullanılır)
o Digoksin (kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
o Dabigatran eteksilat (inme ve kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılır)
—VERZENIOS’un etkinliğini azaltabilen ilaçlar:
o Karbamazepin (nöbet veya nöbet tedavisinde kullanılan sara nöbeti karşıtı (antiepileptik) ilaçlar)
o Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
o Fenitoin (nöbet tedavisinde kullanılır)
o Sarı kantaron (St. John’s wort) (hafif depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün)

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz VERZENIOS ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. Meme kanserinin tedavisi için aromataz inhibitörleri veya fulvestrant ile beraber uygulandığında, tavsiye edilen VERZENIOS dozu günde 2 defa ağızdan alınan 150 mg tablettir.
 3. VERZENIOS kullanırken bazı yan etkiler görürseniz hekiminiz ilacınızın dozunu düşürebilir, tedaviyi geçici veya kalıcı olarak kesebilir.
 4. VERZENIOS, vücudunuzda her zaman yeterli ilacın bulunmasını sağlamak için tercihen sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa yeterli miktarda suyla yutunuz.  İlacınızı her gün yaklaşık olarak aynı saatlerde almaya dikkat etmelisiniz. Tabletleri aç veya tok karnına alabilirsiniz ancak greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınmalısınız.
 5. VERZENIOS çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmamalıdır
 6. Gerekenden fazla VERZENIOS tablet alırsanız veya ilacınızı bir başkası kullanırsa tavsiye almak için bir
  hekime veya hastaneye müracaat ediniz. VERZENIOS kutusunu ve bu kullanma talimatını gösteriniz.
  İlaç tedavisi uygulanması gerekebilir.

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet’in Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. VERZENIOS’un içinde bulunan maddelere duyarlı olan bireylerde yan etkiler olabilir.
  Aşağıdakilerden birini kendinizde gördüğünüzde acilen hekiminizle irtibat kurunuz.
  – Ateş veya üşüme; bu belirtiler akyuvar sayınızın düşük olduğu anlamına gelebilir (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir) ve acilen tedavi edilmelidir. Öksürük, ateş ve nefes almada zorluk veya göğüs ağrısı varsa bu akciğer enfeksiyonu belirtisi olabilir. Ciddi veya hayati tehlike taşıyan enfeksiyonlar yaygın değildir (100 kişiden 1’ini etkileyebilir).
  – Bacaklarda ağrılı şişlik, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı nefes alma veya hızlı kalp atışı; bu belirtiler  damarlarda kan pıhtısı bulunduğu anlamına gelebilir (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir).
  – İshal (diyare) (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir).
 3. VERZENIOS’un  çok yaygın görülebilecek yan etkileri (10 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir): Enfeksiyonlar; akyuvar, alyuvar ve kan trombosit sayısında azalma; ağızda kuruluk; ağız ve dudaklarda iltihap, bulantı, kusma; iştah kaybı; tat alma duyusunda değişiklik; saç dökülmesi; yorgunluk hissi; baş dönmesi; kaşıntı, döküntü; karaciğer kan testlerinde anormallik.
 4. VERZENIOS’un yaygın görülebilecek yan etkileri (10 hastadan 1’e kadarını etkileyebilir) : Ciltte kuruluk, göz sulanması, kas güçsüzlüğü.

İlaç Marka İsmi: VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet
İlaç Etken Maddesi: Abemasiklib
Farmakoterapötik grubu ve ATC kodu:  Diğer antineoplastik ajanlar, Protein kinaz inhibitörleri -L01XE50

Ruhsat Sahibi: Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti
Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Kent Etabı A Blok Kat: 3
34660 Üsküdar / İstanbul
Tel no : 0 216 554 00 00-Faks no: 0 216 474 71 99
Üretici firma: Lilly del Caribe Inc.
Carolina / Porto Riko

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet prospektüsü (kullanma talimatı)

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet prospektüsü (kullanma talimatı)

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet kısa ürün bilgisi

VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet  kısa ürün bilgisi
Formülü:
Her bir film kaplı tablet 150 mg abemasiklib içerir.
Yardımcı maddeler: Her bir film kaplı tablette 42 mg sığır kaynaklı laktoz (monohidrat olarak) bulunur.
İlacın içinde bulunan diğer yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum; Laktoz hidrat (sığır), mikrokristalin selüloz 101, mikrokristalin selüloz 102, silikon dioksit; silika, sulu kolloidal;sulu silikon dioksit, sodyum stearil fumarat, polivinil alkol-kısmen hidrolize edilmiş (E1203), titanyum dioksit (E171), makrogol 4000/PEG MW 3350 (E1521), talk (E553b), sarı demir oksit (E172).
Farmakoterapötik grubu ve ATC kodu:  Diğer antineoplastik ajanlar, Protein kinaz inhibitörleri -L01XE50
Terapötik endikasyonlar
VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet,
– Letrozol veya anastrozol ile kombinasyon halinde, en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve
insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif postmenopozal metastatik meme
kanseri olan, adjuvan tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra relaps yapmış ya da ileri evre
meme kanseri için daha önce hiç bir endokrin tedavi almamış hastalarda endikedir.
– Fulvestrant ile kombinasyon halinde, en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal
büyüme faktörü reseptörü 2 (HER) negatif postmenopozal metastatik meme kanseri olan,
fulvestrant ile tedavi edilmemiş hastalarda endikedir,
1- Metastatik hastalığın tedavisi için en az 6 ay boyunca ve en az bir basamak aromataz
inhibitörü aldıktan sonra klinik ve/veya radyolojik hastalık progresyonu varlığında fulvestrant
ile kombinasyon halinde,
2- En az 12 ay boyunca adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi aldıktan sonra veya adjuvan
aromataz inhibitörü tedavisini tamamladıktan sonraki 12 ay içinde relaps gösteren hastalarda
fulvestrant ile kombinasyon halinde kullanılır.
a) Adjuvan aromataz inhibitörü tedavisinin ilk 12 ayı içinde relaps yapan hastalarda kullanılmaz.
b) Metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü almış hastalarda kullanılmaz.
VERZENIOS 150 mg film kaplı tablet için özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Nötropeni
Abemasiklib kullanan hastalarda nötropeni bildirilmiştir. GRADE 3 veya 4 nötropeni gelişen
hastalarda doz modifikasyonu önerilmektedir (bkz. Bölüm 4.2). Ölümcül olaylar, hastaların <%
1’inde meydana gelmiştir. Hastalar herhangi bir ateş epizodunu sağlık uzmanlarına bildirmeleri
konusunda bilgilendirilmelidir.
Enfeksiyonlar / enfestasyonlar
Abemasiklib artı endokrin tedavisi alan hastalarda, plasebo artı endokrin tedavisi alan hastalardan daha yüksek oranda enfeksiyon bildirilmiştir. Eş zamanlı nötropenisi olmayan abemasiklib alan hastalarda akciğer enfeksiyonu bildirilmiştir. Ölümcül olaylar, hastaların <% 1’inde meydana gelmiştir. Hastalar enfeksiyonun belirtileri ve semptomları açısından izlenmeli ve tıbbi açıdan uygun olan şekilde tedavi edilmelidir.
Venöz Tromboembolizm
Venöz tromboembolik olaylar abemasiklib artı fulvestrant veya aromataz inhibitörleriyle tedavi edilen hastaların %5.3’ünde, plasebo artı fulvestrant veya aromataz inhibitörleriyle tedavi edilen hastaların %0.8’inde bildirilmiştir. Hastalar derin ven trombozu ve pulmoner embolizm belirti ve semptomları açısından izlenmeli ve tıbbi açıdan uygun olan şekilde tedavi edilmelidir.
Artmış Aminotransferazlar
Abemasiklib kullanan hastalarda ALT ve AST yükselmesi bildirilmiştir. ALT ve AST artış düzeyine bağlı olarak, abemasiklib dozunun değiştirilmesi gerekebilir.
Diyare
Diyare en yaygın advers reaksiyondur. Klinik çalışmalarda, ilk diyare olayının başlangıcına kadar geçen medyan süre yaklaşık 6-8 gün, medyan diyare süresi 9-12 gün (GRADE 2) ve 6-8 gün (GRADE 3) olarak belirlenmiştir. Diyare dehidrasyon ile ilişkili olabilir. Hastalar ilk sulu dışkı bulgusu tespit ettiğinde loperamid gibi bir antidiyareik tedavisine başlamalı, oral sıvı alımını artırmalı ve doktorunu bilgilendirmelidir. ≥ GRADE 2 diyare gelişen hastalarda doz modifikasyonu önerilmektedir.
CYP3A4 indükleyicileri ile eşzamanlı kullanım
Abemasiklib etkililiğinde azalma riski nedeniyle CYP3A4 indükleyicilerinin eşzamanlı
kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).
Viseral kriz
Viseral kriz gelişen hastalarda abemasiklibin etkililiği ve güvenliliği hakkında veri yoktur.
Laktoz
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, total laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz
malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji ve uygulama şekli
VERZENIOS tedavisi anti-kanser tedavilerinin kullanımı konusunda deneyimli hekimler
tarafından başlatılmalı ve bu hekimlerin gözetimi altında uygulanmalıdır.
Pozoloji:
Endokrin tedaviyle kombinasyon halinde VERZENIOS
Endokrin tedaviyle kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen abemasiklib dozu günde iki defa 150 mg’dır.
VERZENIOS, hasta tedaviden klinik yarar sağladığı sürece veya kabul edilemez toksisite gelişene dek sürekli olarak kullanılmalıdır.
Eğer hasta kusarsa veya bir VERZENIOS dozunu atlarsa, bir sonraki dozu planlanan zamanda alması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir; ek doz alınmamalıdır.
Doz ayarlamaları
Tablo 1. Advers reaksiyonlar için doz ayarlama önerileri
Kombinasyon tedavisinde VERZENIOS dozu
Önerilen doz Günde iki defa 150 mg
İlk doz ayarlaması Günde iki defa 100 mg
İkinci doz ayarlaması Günde iki defa 50 mg
Hematolojik toksisiteler için yönetim önerileri
VERZENIOS tedavisi başlatılmadan önce, tedavinin ilk iki ayı boyunca iki haftada bir, sonraki 2 ay boyunca ayda bir ve klinik olarak endike olduğu şekilde tam kan sayımı kontrol edilmelidir. Tedavi başlatılmadan önce mutlak nötrofil sayısı (ANC) ≥1500/mm3 , platelet düzeyi ≥100.000/mm3 ve hemoglobin düzeyi ≥8 g/dL olması önerilmektedir.
VERZENIOS’un Etki mekanizması
Abemasiklib, siklin bağımlı kinaz 4 ve 6’nın (CDK4 ve CDK6) potent ve seçici bir inhibitörü olup, enzimatik testlerde en çok Siklin D1/CDK4’e karşı aktif olduğu bulunmuştur. Abemasiklib retinoblastom proteininin (Rb) fosforilasyonunu önleyerek hücre döngüsünün G1’den hücre bölünmesi S fazına ilerlemesini bloke eder ve böylece tümör büyümesinin baskılanmasını sağlar. Östrojen reseptörü pozitif meme kanseri hücre soylarında abemasiklib
ile sağlanan uzun süreli hedef inhibisyonu Rb fosforilasyonunun geri dönüşünü önleyerek hücre yaşlanmasına ve apoptoza yol açmıştır. İn vitro, Rb-negatif ve Rb-depleted kanser hücre serileri, genellikle abemasiklibe karşı daha az hassastır. Meme kanseri ksenogreft modellerinde, klinik açıdan anlamlı konsantrasyonlarda tek başına veya anti-östrojenlerle kombinasyon halinde kesintisiz olarak her gün dozlama yapılarak uygulanan abemasiklib tümör boyutunda küçülme sağlamıştır.
Farmakodinamik etkiler
G1 restriksiyon noktasından önce hücre döngüsü inhibisyonuyla sonuçlanan Rb fosforilasyonu ve topoizomeraz II alfa inhibisyonundan anlaşıldığı üzere, abemasiklib kanser hastalarında CDK4 ve CDK6’yı inhibe eder.
Kardiyak elektrofizyoloji
Abemasiklibin QTcF aralığı üzerindeki etkisi 144 ileri evre kanser hastasında değerlendirilmiştir. Terapötik dozlama programının ardından gözlemlenen ortalama maksimum kararlı durum abemasiklib konsantrasyonunda QTcF aralığında büyük bir değişiklik (>20 ms) saptanmamıştır. Sağlıklı bireylerde günde iki kez 200 mg dozuna benzer maruziyet düzeylerinde yapılan maruziyet-yanıt analizinde, abemasiklibin QTcF aralığını klinik açıdan anlamlı derecede uzatmadığı belirlenmiştir.
Emilim:
Abemasiklib, Tmaks değeri 8 saat ve ortalama mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %45 olan yavaş emilimli bir ilaçtır. 50-200 mg terapötik doz aralığında, plazma maruziyeti (EAA) ve Cmaks değerindeki artış dozla yaklaşık olarak orantılıdır. Tekrarlanan günde iki kez dozlamadan sonra kararlı duruma 5 gün içinde ulaşılırken, abemasiklibin Cmaks ve EAA’ya göre sırasıyla 3,7 (%58 CV) ve 5,8 (%65 CV) geometrik ortalama birikim oranıyla biriktiği belirlenmiştir. Yüksek yağ içerikli öğün abemasiklib ve aktif metabolitlerinin kombine EAA değerini %9, Cmaks değerini %26 artırmıştır. Bu değişiklikler klinik açıdan anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla, abemasiklib aç veya tok karnına alınabilir.
Dağılım:
Abemasiklib insanlarda plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (ortalama bağlı fraksiyon yaklaşık %96-98). Yaklaşık 750 L (%69 CV) olarak belirlenen geometrik ortalama sistemik dağılım hacmi abemasiklibin dokulara dağıldığını göstermektedir. Abemasiklib ve aktif metabolitlerinin beyin-omurilik sıvısındaki konsantrasyonları
bağlanmamış plazma konsantrasyonlarına benzerdir.
Biyotransformasyon:
Abemasiklibin temel klerens yolu hepatik metabolizmadır. Abemasiklib, ağırlıklı olarak sitokrom P450 (CYP) 3A4 tarafından çeşitli metabolitlere metabolize edilir. Primer biyotransformasyon, ana ilacın % 77’si olan bir EAA ile sirküle olan bir metabolite hidroksilasyondur. Ek olarak, N-desetil ve N-desetilhidroksi metabolitleri, ana ilacın % 39 ve % 15’i olan EAA’larda sirküle olmaktadır. Bu sirküle olan metabolitler, abemasiklibe benzer bir potansiyele sahiptir.
Eliminasyon:
Abemasiklibin geometrik ortalama hepatik klerensi (CL) 21,8 L/sa. (%39,8 CV) olarak hesaplanırken, hastalardaki ortalama plazma eliminasyon yarılanma ömrü 24,8 saat (%52,1 CV) olarak belirlenmiştir. [14C]-abemasiklibin tek oral dozundan sonra dozun yaklaşık %81’i feçes ve %3,4’ü idrar ile atılır. Feçeste elimine edilen dozun büyük kısmı metabolitlerdir.

TRISEQUENS Film Kaplı Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

TANELOR 100 mg Kontrollü Salımlı Film Kaplı Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.