P İle Başlayan İlaçlar

PLEGRIDY 125 mcg/0,5 ml, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

1. PLEGRIDY nedir ve ne için kullanılır?
2. PLEGRIDY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. PLEGRIDY nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. PLEGRIDY’nin saklanması

1-PLEGRIDY nedir?

• PLEGRIDY kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde renksiz ve berrak bir çözeltidir. PLEGRIDY, 125 mikrogramlık doz içeren gri kalemler ikili kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içeren kutularda sunulmaktadır. Tüm ambalajlarda iğneler enjeksiyona hazır durumda kaleme tutturulmuştur.
• PLEGRIDY içindeki etkin madde peginterferon beta-1a’dır. Peginterferon beta-1a, interferonun değişikliğe uğratılmış uzun etkili bir formudur. İnterferonlar vücut  tarafından üretilen ve hastalık ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan doğal maddelerdir.
PLEGRIDY ne için kullanılır?
Bu ilaç 18 yaş ve üzerindeki tekrarlayan düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz (MS) hastalarının tedavisinde kullanılır. MS (Multiple Skleroz) beyin ve omurilik dahil olmak üzere merkezi sinir sistemini (MSS) etkileyen ve vücudun kendi bağışıklık sisteminin (doğal savunmalarının) beyin ve omurilikteki sinirlerin çevresindeki koruyucu tabakaya (miyelin) hasar vermesine yol açan uzun süreli bir hastalıktır. Böylelikle beyin ile vücudun diğer
bölgeleri arasındaki mesajlarda bozulma olarak MS belirtileri ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayan
düzelen MS (Multiple Skleroz) hastalarında hastalık belirtilerinin alevlendiği (yinelediği) dönemlerin arasında
aktif olmadığı (gerilediği, remisyona girdiği) dönemler vardır.
Her hastanın MS semptomları farklıdır ve şunları içerebilir:
− Dengesizlik ya da baş dönmesi hissi, yürüme problemleri, kaslarda spazm ve sertleşme, yorgunluk, yüzde, kollarda ya da bacaklarda uyuşma
− Akut veya kronik ağrı, mesane ve barsak problemleri, cinsel problemler ve görme problemleri
− Düşünme ve konsantrasyon güçlüğü, depresyon

PLEGRIDY nasıl etki gösterir (endikasyon bilgisi)

Anlaşıldığı kadarıyla PLEGRIDY vücudun kendi bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikte hasara yol açmasını engelleyerek etki gösterir. Böylelikle hastalığın atakları azalır ve MS’in fonksiyon kaybına yol açan etkileri yavaşlar. PLEGRIDY tedavisi MS için tam şifa sağlamasa da daha kötüye gitmenizi engellemeye yardımcı olabilir.

2. PLEGRIDY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PLEGRIDY’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
– Peginterferon beta-1a, interferon beta-1a ya da ilacın bileşenlerinden (bölüm 6’da listelenmiştir) herhangi birine karşı alerjiniz varsa. Alerjik reaksiyon semptomları için bkz. bölüm 4.
– Ağır depresyonunuz veya intihar düşünceniz varsa
– Hamileyseniz PLEGRIDY kullanmaya başlamayın.
Uyarılar ve önlemler:
Aşağıdakileri daha önce geçirdiyseniz:
– Depresyon ya da duygu durumunuzu etkileyen problemler
– İntihar düşünceniz olduysa
Doktorunuzla konuşun. Doktorunuz yine de sizin için PLEGRIDY reçeteleyebilir. Ancak geçmişte depresyon ya da duygu durumunuzu etkileyen benzer problemler yaşadıysanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.
PLEGRIDY’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
– Ciddi karaciğer ya da böbrek problemleri
– Enjeksiyon bölgesinde irritasyona bağlı olarak cilt ve dokularda hasar görülebilir (enjeksiyon bölgesi nekrozu). Enjeksiyona hazır olduğunuzda, bu kullanma talimatının sonunda yer alan “PLEGRIDY Enjeksiyon Talimatları” bölümünü dikkatlice takip edin. Böylelikle enjeksiyon bölgesinde reaksiyon riskini azaltabilirsiniz.
– İlaçla kontrol altına alınamayan epilepsi ya da diğer nöbet bozuklukları.
– Kalp hastalıkları: bunlar özellikle aktivite sonrasında göğüs ağrısı gibi (anjina) semptomlara; ayak bileklerinde şişmeye; nefes darlığına (konjestif kalp yetmezliği); ya da düzensiz kalp atımına (aritmi) yol açabilirler.
– Tiroid problemleri
– Akyuvar ya da trombosit sayısının düşüklüğüne bağlı olarak enfeksiyon ya da kanama riskinin artması
Eğer yukarıdaki bozuklukların herhangi biri sizde varsa PLEGRIDY enjeksiyonu yapmadan önce doktorunuz, eczacınız ya da hemşirenizle konuşun.
PLEGRIDY kullanımı sırasında aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir:
– Kan hücre sayısı, kan kimyası ve karaciğer enzim düzeylerinin belirlenmesi için kan testleri yaptırmanız gerekecektir. Herhangi bir semptom olmasa bile bu testler PLEGRIDY tedavisine başlamadan önce, başladıktan sonra düzenli olarak ve tedavi sırasında da periyodik olarak yapılacaktır. Bu kan testleri MS hastalığınızı takip etmek
için normal olarak yapılan testlere ek olarak yapılacaktır.
– Tiroid bezlerinizin fonksiyonları düzenli olarak veya doktorunuz başka sebeplerle gerek gördüğünde ölçülecektir.
– Tedavi sırasında küçük kan damarlarında pıhtı oluşabilir. Bu kan pıhtıları böbreklerinizi etkileyebilir. Böyle bir durum PLEGRIDY tedavisine başladıktan sonra birkaç hafta ile birkaç yıl arasında bir sürede görülebilir. Doktorunuz kan basıncınızı, kan sayımınızı (trombosit sayısı) ve böbrek fonksiyonlarınızı değerlendirebilir.
PLEGRIDY’nin iğnesi kaza sonucu size ya da başka birisine batarsa etkilenen bölge hemen sabun ve su ile yıkanmalı ve doktor veya hemşireyle olabildiğince çabuk bağlantıya geçilmelidir.
Çocuklar ve ergenler
PLEGRIDY çocuklarda ve 18 yaş altında ergenlerde kullanılmaz. PLEGRIDY’nin bu yaş grubundaki etkinliği ve güvenilirliği bilinmemektedir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
PLEGRIDY’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması Geçerli değildir.
Hamilelik
– Hamileyseniz PLEGRIDY kullanmaya başlamayın.
– Hamile kalma olasılığınız varsa PLEGRIDY kullanımı sırasında doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
– PLEGRIDY kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalırsanız bunu doktorunuza söyleyiniz ve tedaviye devam edip etmeme konusunu doktorunuzla görüşünüz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
– PLEGRIDY kullanımı sırasında emzirmek istiyorsanız önce doktorunuzla konuşun.
Araç ve makine kullanımı
– PLEGRIDY bulantıya yol açabilir (bkz. bölüm 4 Olası yan etkiler). Bu veya benzeri durumların taşıt ya da makine kullanma becerinizi etkileyeceğini düşünüyorsanız kullanmayın.
PLEGRIDY’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her kalemde 1 mmol’den daha az (23 mg) sodyum bulunur. Yani ilaç esasen sodyumsuz kabul edilebilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Vücutta Sitokrom P450 adı verilen bir grup protein tarafından parçalanan ilaçlarla birlikte PLEGRIDY kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır (örn. bazı epilepsi ya da depresyon ilaçları).
– Doktorunuza ve eczacınıza yakın zamanda aldığınız ya da alabileceğiniz ilaçlar konusunda (özellikle epilepsi ve depresyon ilaçları) bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz ilaçlar da dahildir.
Bazen sağlık çalışanlarına PLEGRIDY ile tedavi gördüğünüzü hatırlatmanız gerekebilir. Örneğin başka ilaçlar reçetelendiğinde ya da kan testi yapıldığında. PLEGRIDY diğer ilaçları veya test sonuçlarını etkileyebilir.

3. PLEGRIDY nasıl kullanılır?

Her 14 günde bir (iki haftada bir) 125 mikrogramlık bir PLEGRIDY enjeksiyonu. Her enjeksiyonu günün aynı saatinde yapmaya çalışın.
PLEGRIDY Tedavisinin Başlangıcı
PLEGRIDY’i ilk kez kullanıyorsanız doktorunuz dozu yavaş yavaş arttırarak tam doza geçmeden önce PLEGRIDY’nin etkilerine alışmanızı isteyebilir. Size ilk 2 enjeksiyonunuzu içeren bir başlangıç ambalajı verilecektir: 63 mikrogramlık doz içeren bir PLEGRIDY turuncu kalem (0. Gün için) ve 94 mikrogramlık doz içeren bir PLEGRIDY mavi kalem (14. Gün için).
Daha sonra size 125 mikrogramlık doz içeren gri PLEGRIDY kalemlerinin bulunduğu bir idame ambalajı verilecektir (28. Gün ve ardından her 2 haftada bir). PLEGRIDY kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının sonunda yer alan “PLEGRIDY Enjeksiyon Talimatları” bölümünü okuyunuz.
Enjeksiyon günlerini takip edebilmek için Başlangıç Ambalajının iç kapağında yer alan kayıt tablosunu kullanın.
Uygulama yolu ve metodu:
Kendi kendine enjeksiyon
PLEGRIDY cilt altına enjekte edilmek içindir (subkutan enjeksiyon). Enjeksiyon bölgelerini değişimli olarak kullanın. Ardışık enjeksiyonlar için aynı enjeksiyon bölgesini kullanmayın. Eğer eğitim aldıysanız PLEGRIDY’yi doktorunuz yardımı olmaksızın da enjekte edebilirsiniz.
– Başlamadan önce “PLEGRIDY Enjeksiyon Talimatları” bölümünü okuyunuz.
– Kalemi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız doktorunuzdan veya hemşirenizden yardım isteyin.
PLEGRIDY ne kadar süreyle kullanılır?
Doktorunuz size ne kadar süreyle PLEGRIDY kullanmaya devam edeceğinizi söyleyecektir.
PLEGRIDY tedavisinin düzenli olarak kullanılması önemlidir. Doktorunuz size söylemediği sürece değişiklik yapmayın.
PLEGRIDY’nin 0-18 yaş arasındaki çocuk ve adölesanlardaki etkinlik ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Veri mevcut değildir.
PLEGRIDY’nin 65 yaş üzerindeki hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği, klinik çalışmalara yaşlı hastaların kısıtlı katılımından ötürü yeterince değerlendirilmiştir.
Çalışma verilerine göre hafif, orta ve ağır ve son evre renal yetmezlikte doz ayarlaması gerekmemektedir (bkz. bölüm 4.4. ve 5.2).
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda PLEGRIDY çalışılmamıştır (bkz. bölüm 4.4).
Kullanmanız gerekenden daha fazla PLEGRIDY kullandıysanız:
PLEGRIDY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
PLEGRIDY yalnızca 2 haftada bir uygulanmalıdır.
– 7 günlük bir süre içinde birden fazla PLEGRIDY enjeksiyonu yaptıysanız hemen doktorunuz ya da hemşirenizle konuşun.
PLEGRIDY kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
PLEGRIDY enjeksiyonu 2 haftada bir yapılmalıdır. Bu düzenli şema tedavinin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlar.  Olağan dozunuzu atlarsanız hemen enjeksiyon yapın ve normal doz şemanıza uyun. Ancak 7 günlük bir zaman diliminde birden fazla enjeksiyon yapmayın. Atladığınız enjeksiyonları telafi etmek için ek doz uygulamayın.
PLEGRIDY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuza danışmadan PLEGRIDY kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa, PLEGRIDY’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Ciddi yan etkiler
– Karaciğer problemleri
(Yaygın – 10 kişiden 1’ine kadar)
– Cildinizde ya da göz akınızda sarılaşma
– Genel kaşıntı
– Bulantı hissetmek ve kusmak
– Ciltte kolay morarma
– Depresyon
(Yaygın – 10 kişiden 1’ine kadar)
– Olağandışı ölçüde üzgün, gergin ya da değersiz hissediyorsanız
– İntihar düşünceniz varsa
– Ciddi alerjik reaksiyon
(Yaygın olmayan – 100 kişiden 1’ine kadar)
– Güç soluma
– Yüz çevresinde şişme (dudaklar, dil, ya da boğaz)
– Ciltte kızarıklık ya da döküntü
– Nöbetler
(Yaygın olmayan – 100 kişiden 1’ine kadar)
– Enjeksiyon bölgesinde hasar
(Seyrek – 1000 kişiden 1’ine kadar)
– Ciltteki enjeksiyon bölgesinde şişme, enflamasyon ya da sıvı sızıntı
– Skar oluşumu dahil olmak üzere böbrek fonksiyonlarınızı etkileyebilecek olan böbrek problemleri
(Seyrek – 1000 kişiden 1’ine kadar)
– İdrarda köpürme
– Yorgunluk
– Şişme (özellikle ayak bilekleri ve göz kapaklarında) ve kilo alımı
– Kan problemleri
(Seyrek – 1000 kişiden 1’ine kadar)
Aşağıdakiler görülebilir: Küçük kan damarlarında böbrekleri etkileyebilecek kan pıhtısı oluşumu (trombotik trombositopenik purpura ya da hemolitik üremik sendrom). Semptomlar arasında morarma, kanama, ateş, aşırı halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ya da göz kararması bulunabilir. Doktorunuz kanınızda ve böbrek fonksiyonlarınızda değişiklik saptayabilir.
– Aşırı kolay morarma ya da kanama
– Aşırı halsizlik
– Baş ağrısı, baş dönmesi ya da göz kararması
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Diğer yan etkiler
Çok yaygın yan etkiler
(her 10 kişiden 1’inden fazla)
– Grip benzeri semptomlar. Bunlar gerçek grip değildir (bkz. aşağıdaki bölüm). Başkalarına bulaştırmanız mümkün değildir.
– Baş ağrısı
– Kas ağrısı (miyalji)
– Eklemlerde, kollarda, bacaklarda ya da boyunda ağrı (artralji)
– Titreme
– Ateş
– Halsiz ve yorgun hissetmek (asteni)
– Enjeksiyon yapılan bölgede kızarıklık, kaşıntı ya da ağrı
Grip benzeri semptomlar: gerçek grip değil
Grip benzeri semptomlar PLEGRIDY kullanmaya ilk kez başladığınızda daha sık görülür.
Enjeksiyonları sürdürdükçe giderek sıklıkları azalır. Aşağıda grip benzeri semptomların
ortaya çıkması durumunda yapılacaklar konusunda basit öneriler yer almaktadır:
Grip benzeri semptomların etkisini azaltmaya yardımcı olan üç basit yöntem:
1. PLEGRIDY enjeksiyonunu hemen yatmadan önce yapın. Böylelikle etkileri uykuda
atlatmış olursunuz. Ortalama olarak, grip benzeri semptomlar enjeksiyondan sonra yaklaşık 10 saatte başlar ve 12-24 saat sürer.
2. PLEGRIDY enjeksiyonu yapmadan yarım saat bir saat kadar önce parasetamol veya ibuprofen alın ve 24 saate kadar almayı sürdürün. Doğru doz için eczacınız veya doktorunuzla konuşun.
3. Ateşiniz varsa, vücudunuzda yeterince su olması için bol bol su için.
Yaygın yan etkiler
(her 10 kişiden 1’ine kadar)
– Bulantı ya da kusma
– Alopesi (saç dökülmesi)
– Ciltte kaşıntı (pruritus)
– Vücut sıcaklığında artış
– Enjeksiyon bölgesinde şişme, enflamasyon, morarma, sıcaklık, döküntü ya da renk değişikliği gibi etkiler
– Kanınızdaki değişikliklere bağlı olarak yorgun hissetme ya da enfeksiyonlarla savaşma becerisinin azalması
– Kandaki karaciğer enzimlerinin artması (kan testinde görülür)
– Alanin aminotransferaz artışı
– Aspartat aminotransferaz artışı
– Gamma-glutamil transferaz artışı
– Hemoglobinde azalma
– Lökosit sayısında azalma
Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 kişiden 1’ine kadar)
– Kurdeşen
– Kanınızdaki değişikliklere bağlı olarak açıklanamayan morarma veya kanama olması
– Trombosit sayısında azalma
Diğer yan etkiler
(sıklıkları bilinmiyor – mevcut verilere göre sıklıkları tahmin edilemiyor)
– Pulmoner arteryel hipertansiyon: Akciğerdeki kan damarlarının aşırı daralmasına bağlı olarak kalpten akciğere kan taşıyan kan damarlarındaki basıncın artması. İnterferon beta ürünleriyle tedavi başlatıldıktan sonra birkaç yıla kadar olan dönemde değişik zaman noktalarında pulmoner arteryel hipertansiyon gelişen vakalar bildirilmiştir.

5. PLEGRIDY’nin saklanması

Işıktan korumak için PLEGRIDY’yi orijinal kutusundan çıkarmayın. Yalnızca yeni bir kaleme ihtiyacınız olduğunda ambalajı açın.
– Buzdolabında 2-8°C arasında saklayın.
– Dondurmayın. Yanlışlıkla donmuş olan PLEGRIDY ürününü atın.
– PLEGRIDY 30 güne kadar buzdolabı dışında oda sıcaklığında saklanabilir (25°C’ye kadar). Ancak ışıktan korunmalıdır.
o Ambalajlar buzdolabından alınıp, ihtiyaç duyulduğunda buzdolabına birden fazla kez geri konabilir.
o Kalemin buzdolabı dışında geçirdiği sürenin toplamda 30 günü aşmamasına
özen gösterin.
o 30 günden daha uzun süre buzdolabı dışında tutulan kalemleri atın.
o Kalemi buzdolabı dışında kaç gün tuttuğunuzdan emin değilseniz atın.
– Aşağıdakileri fark ederseniz ilacı kullanmayın:
o Kalem kırıksa
o Çözelti renkliyse, bulanıksa ya da içinde parçacıklar yüzüyorsa.


1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
PLEGRIDY 125 mcg/0,5 ml SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem
Steril
2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: Her bir 125 mikrogramlık kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi 0.5 mL enjeksiyonluk çözelti içerisinde 125 mikrogram peginterferon beta-1a* içerir.
Doz miktarı peginterferon beta-1a molekülünün interferon beta-1a kısmını göstermektedir ve PEG kısmı dikkate alınmamıştır.
*Etkin madde olan peginterferon beta-1a, interferon beta-1a’nın kovalent konjugatıdır ve bir O-2-metilpropionaldehid bağlantısı kullanılarak 20,000 Dalton (20 kDa) metoksi poli(etilenglikol) ile birlikte Çin Hamsteri Over Hücrelerinde üretilmektedir. Bu tıbbi ürünün potensi aynı terapötik sınıftaki bir başka pegile ya da non-pegile protein ile karşılaştırılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 5.1
Yardımcı maddeler:
Her bir kalem içerisinde 0.13 mg sodyum bulunur.
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Enjeksiyonluk çözelti.
Renksiz ve berrak çözelti, pH 4.5-5.1
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
PLEGRIDY erişkin hastalardaki relapsing remitting multipl skleroz tedavisi için endikedir.
(bkz. bölüm 5.1.)
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Tedavi multipl skleroz tedavisi konusunda deneyimli bir hekimin gözetimi altında
başlatılmalıdır.
PLEGRIDY’nin plasebo karşısında üstünlüğü gösterilmiştir. PLEGRIDY ile pegile olmamış interferon beta’nın doğrudan karşılaştırıldığı çalışma bulunmamaktadır ve pegile olmamış interferon beta’dan PLEGRIDY’ye geçiş sonrasında etkinlik verisi mevcut değildir. Hastalarda pegile olan ve olmayan interferonlar arasında geçiş yaparken bu dikkate alınmalıdır. (bkz. bölüm 5.1)
Pozoloji
PLEGRIDY için önerilen doz 125 mikrogram her 2 haftada bir (14 günde bir) subkutan (cilt altı) enjeksiyondur.
Tedavinin başlatılması
Genellikle tedavide ilk doz olarak 63 mikrogram önerilir (0. Gün) ve 2. Dozda (14. Gün) 94 mikrograma çıkılır. Üçüncü dozda (28. Gün) 125 mikrogramlık tam doza ulaşılır ve tedavi tam dozla (125 mikrogram) her 2 haftada bir (14 günde bir) bu şekilde devam ettirilir (bkz. Tablo 1). İlk 2 dozu (63 mikrogram ve 94 mikrogram) içeren bir Başlangıç Paketi mevcuttur.
Tablo 1: Başlangıçta titrasyon çizelgesi
Doz        Zaman    * Miktar (mikrogram)      Kalem etiketi
Doz 1       0. gün               63                                 Turuncu
Doz 2       14. gün            94                                  Mavi
Doz 3       28. gün          125 (tam doz)               Gri
Her 2 haftada bir doz uygulaması (14 günde bir).
Tedavinin başlangıcındaki doz titrasyonu, interferon tedavilerinin başlangıcında görülebilen grip benzeri semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. İnterferon tedavisi sırasında bazen görülebilen grip benzeri semptomların önlenmesi ya da azaltılmasında profilaktik ve eşzamanlı anti-nflamatuvar, analjezik ve/veya antipiretik tedavi kullanımı yararlı olabilir (bkz. bölüm 4.8).
Eğer bir doz atlandıysa, atlanan dozun en kısa sürede uygulanması gerekir.
• Planlanmış bir sonraki doza kadar süre 7 gün ya da daha uzunsa: Hasta atlanan dozu hemen uygulamalıdır. Ardından tedaviye bir sonraki planlanmış dozla devam edilebilir.
• Planlanmış bir sonraki doza kadar süre 7 günden az ise: Hasta atlanmış dozu uygulayarak 2-haftalık doz çizelgesine yeniden başlamalıdır. Hasta iki doz PLEGRIDY’i birbiri arasında 7 günden az süreyle uygulamamalıdır.
Uygulama şekli
PLEGRIDY subkutan kullanım içindir.
Hastaların kullanıma hazır kalem ile subkutan enjeksiyonları doğru teknikle yapabilmeleri için bir sağlık çalışanından eğitim almaları önerilir. Hastalara subkutan enjeksiyon bölgelerini değişimli kullanmaları tavsiye edilir. Subkutan enjeksiyonlar genellikle karın, kol ve uyluk bölgesine yapılır. Her bir PLEGRIDY kullanıma hazır kalem iğnesi ile birlikte gelir. Kullanıma hazır kalemler yalnızca tek kullanımlıktır ve kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
Tıbbi ürünleri kullanmadan ya da uygulamadan önce alınması gereken önlemler
Buzdolabından çıkarıldıktan sonra PLEGRIDY enjeksiyon öncesinde oda sıcaklığına gelene kadar bekletilmelidir (yaklaşık 30 dakika). Sıcak su gibi ısı kaynakları PLEGRIDY’i ısıtmak için kullanılmamalıdır.
PLEGRIDY kullanıma hazır kalemi kullanabilmek için enjeksiyon durumunu gösteren pencerede yeşil şeritleri görmeniz gerekir. Renklenmiş, bulanık, ya da parçacık içeren PLEGRIDY kalemler kullanılmamalıdır. İlaç içindeki sıvı berrak ve renksiz olmalıdır.
Böbrek yetmezliği:
Çalışma verilerine göre hafif, orta ve ağır ve son evre renal yetmezlikte doz ayarlaması gerekmemektedir (bkz. bölüm 4.4. ve 5.2).
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda PLEGRIDY çalışılmamıştır (bkz. bölüm 4.4).
Pediatrik popülasyon:
PLEGRIDY’nin 0-18 yaş arasındaki çocuk ve adölesanlardaki etkinlik ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Veri mevcut değildir.
Geriatrik popülasyon:
PLEGRIDY’nin 65 yaş üzerindeki hastalardaki etkinlik ve güvenilirliği, klinik çalışmalara yaşlı hastaların kısıtlı katılımından ötürü yeterince değerlendirilmiştir.
4.3 Kontrendikasyonlar
− Doğal ya da rekombinant interferon beta ya da peginterferona ya da bölüm 6.1’de listelenmiş ürün bileşiminde yer alan maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivite.
− Gebelikte tedavi başlatılması (bkz. bölüm 4.6).
− Ağır depresyonu ve/veya intihar düşünceleri olan hastalar (bkz. bölüm 4.4 ve 4.8).
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Hepatik hasar
İnterferon beta grubu ilaçların kullanımı sırasında serum hepatik transaminaz düzeylerinde artış, hepatit, otoimmün hepatit ve nadir bazı hepatik yetmezlik vakaları bildirilmiştir. PLEGRIDY kullanımı sırasında hepatik enzim artışı gözlenmiştir. Hastalar hepatik hasar yönünden izlenmelidir (bkz. bölüm 4.8).
Depresyon
Depresif bozukluk öyküsü olan hastalarda PLEGRIDY kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.3). Multipl sklerozlu hastalarda depresyon sıklığı daha yüksektir veinterferon kullanımıyla ilişkili depresyon görülebilir. Hastalardan depresyon ve/veya intihar düşüncesi semptomlarını hekimlerine hemen bildirmeleri istenmelidir. Depresyon gelişen hastalar terapi sırasında yakından izlenmeli ve uygun şekilde tedavi
edilmelidir. PLEGRIDY tedavisinin kesilmesi de düşünülmelidir (bkz. bölüm 4.8).
Hipersensitivite reaksiyonları
PLEGRIDY dahil interferon beta tedavisi sırasında nadir bir komplikasyon olarak anafilaksi vakaları dahil ciddi hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Hastalara, eğer anafilaksi yada ciddi hipersensitivite belirtileri ve semptomları yaşarlarsa, PLEGRİDY’yi bırakmaları ve
derhal tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir. PLEGRİDY ile tedaviye tekrar başlanmamalıdır (bkz. Bölüm 4.8.).
Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
Subkutan interferon beta kullanımı sırasında enjeksiyon bölgesinde nekroz dahil olmak üzere enjeksiyon bölgesi reaksiyonları bildirilmiştir. Enjeksiyon bölgesinde riskini en aza indirmekiçin hastalara aseptik enjeksiyon tekniği öğretilmelidir. Özellikle enjeksiyon bölgesinde reaksiyon gelişen hastalarda, hastanın kendi kendine enjeksiyon yapma tekniği periyodik olarak değerlendirilmelidir. Ciltte çatlak ile birlikte enjeksiyon bölgesinde şişme ya da sıvı akıntısı olduğunda hastanın doktoruyla konuşması tavsiye edilmelidir. Klinik çalışmalarda PLEGRIDY kullanan bir hastada enjeksiyon bölgesinde nekroz gelişmiştir. Tek bölgedeki nekroz sonrasında tedaviyi kesip kesmeme kararı nekrozun yaygınlığına bağlıdır (bkz. bölüm 4.8).
Periferik kan sayımlarında azalma
İnterferon beta alan hastalarda nadir görülen pansitopeni ve ağır trombositopeni dahil olmak üzere tüm hücre dizilerinde periferik kan sayımlarında azalma bildirilmiştir. Ağır ve nadir nötropeni ve trombositopeni dahil olmak üzere sitopeniler PLEGRIDY tedavisi uygulanan hastalarda gözlenmiştir. Hastalar periferik kan sayımlarındaki azalma bulgu ve belirtileri açısından izlenmelidir (bkz. bölüm 4.8).
Renal ve üriner bozukluklar
Nefrotik sendrom
İnterferon beta ürünleri tedavi sırasında kolabe olan fokal segmental glomerülosklerozis (FSGS), minimal değişiklik hastalığı (MCD), membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN) ve membranöz glomerülopati (MGN) dahil farklı türde nefropatilere bağlı nefrotik sendrom
vakaları bildirilmiştir. Bu olaylar tedavi sırasında değişik zaman noktalarında bildirilmiştir ve interferon beta tedavisi başlatıldıktan sonra birkaç yıl içerisinde gelişebilmektedir. Özellikle renal hastalık riski daha yüksek olan kişilerde renal disfonksiyona ait erken bulgu ve belirtilerin (örn. ödem, proteinüri) düzenli olarak izlenmesi önerilir. Nefrotik sendrom hemen tedavi edilmeli ve PLEGRIDY tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.
Ağır renal yetmezlik
Ağır renal yetmezliği olan hastalara PLEGRIDY uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Trombotik mikroanjiyopati (TMA)
İnterferon beta ürünleriyle tedavi sırasında fatal vakalar dahil olmak üzere trombotik trombositopenik purpura (TTP) ya da hemolitik üremik sendrom (HUS) gibi TMA vakaları bildirilmiştir. Bu olaylar tedavi sırasında değişik zaman noktalarında ortaya çıkmıştır ve interferon beta tedavisi başlatıldıktan sonra birkaç hafta ile birkaç yıl arasında değişen bir sürede görülebilmektedir. Erken klinik bulgular arasında yeni başlayan hipertansiyon, trombositopeni, ateş, merkezi sinir sistemi semptomları (konfüzyon, parezi) ve böbrek fonksiyonlarında bozulma bulunmaktadır. TMA düşündüren laboratuvar bulguları ise şunlardır: trombosit sayısında azalma, serum laktat dehidrojenaz düzeyinde (LDH) hemolize
bağlı artış ve periferik kan yaymasında şistiositler (eritrosit fragmantasyonu). Bu nedenle TMA’ya ait klinik bulgular saptandığında trombosit sayısı, serum LDH, kan yayması ve renal fonksiyon testleri gibi ek testler önerilir. TMA tanısı konulduğunda hemen tedavi başlatılmalıdır (plazma değişimi düşünülmelidir) ve PLEGRIDY tedavisinin hemen bırakılması önerilir.
Laboratuvar bozuklukları
İnterferon kullanımına bağlı laboratuvar bozuklukları görülebilmektedir. Multipl skleroz hastalarının takibinde normal olarak istenen laboratuvar testlerine ek olarak PLEGRIDY tedavisinin başlatılmasından önce ve tedavi sırasında düzenli aralıklarla tam kan sayımı ve periferik yayma, trombosit sayımı, ve karaciğer fonksiyon testleri (örn. aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT)) yapılmalıdır. Ardından klinik
semptomlar yoksa bu testlere periyodik olarak devam edilebilir Miyelosupresyonu olan hastalarda tam kan sayımı ve periferik kan yayması ile birlikte trombosit sayımlarının daha sık takip edilmesi gerekebilir. İnterferon beta ürünlerinin kullanımı sırasında hipo- ve hiper-tiroidizm bildirilmiştir. Tiroid disfonksiyon öyküsü olan hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin düzenli olarak veya klinik endikasyona göre takip edilmesi önerilir.
Nöbetler
Epilepsi öyküsü olan, anti-epileptik kullanan ve özellikle de anti-epileptiklerle yeterli epilepsi kontrolü sağlanamayan hastalarda PLEGRIDY tedavisi sırasında dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.8).
Kardiyak hastalık
İnterferon beta alan hastalarda kardiyak hastalıkta kötüleşme bildirilmiştir. PLEGRIDY (her 2 haftada bir 125 mcg) ve plasebo grupları arasında kardiyovasküler olay insidansı açısından farklılık saptanmamıştır (her iki grupta da %7). ADVANCE çalışmasında PLEGRIDY kullanan hastalarda herhangi bir ciddi kardiyovasküler olay bildirilmemiştir. Yine de daha önceden ciddi kardiyak hastalığı olan kişilerin (örn. konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ya da aritmi) kardiyak durumun kötüleşmesi açısından özellikle tedavinin başlangıcında izlenmesi gerekir.
İmmünojenite
Hastalar PLEGRIDY’ye karşı antikor geliştirebilmektedir. İki yıla kadar PLEGRIDY ile tedavi edilmiş olan hastalar ait verilere göre bunların %1’den azında (5/715) peginterferon beta-1a’nın interferon beta-1a kısmına karşı kalıcı nötralizan antikorlar gelişmiştir. Nötralizan antikorların klinik etkinliği azaltma potansiyelleri vardır. Ancak peginterferon beta-1a’in interferon kısmına karşı antikor gelişimi klinik etkinlik veya güvenilirlik üzerinde fark edilebilir bir etkiye yol açmamıştır; ancak immünojenite insidansının düşük olması nedeniyle ancak kısıtlı analiz gerçekleştirilebilmiştir.
Hastaların %3’ü (18/681) peginterferon beta-1a’in PEG kısmına karşı kalıcı antikor geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen klinik çalışmada peginterferon beta-1a’nin PEG kısmına karşı antikor gelişimi güvenilirlik ya da klinik etkinlik üzerinde bir etkiye yol açmamıştır (yıllık bazda hesaplanmış nüks oranı, MRI lezyonları ve disfonksiyon progresyonu dahil).
Hepatik yetmezlik
Ağır hepatik yetmezliği olan hastalarda PLEGRIDY tedavisi sırasında dikkatli olunmalı ve hastalar yakından izlenmelidir. İntereferonlar hepatik hasarla ilişkili diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında hastalar hepatik hasar bulguları açısından takip edilmeli ve dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.8 ve 5.2).
Sodyum içeriği
Her bir kalemde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum olduğundan, bu ürün esasen “sodyum içermez” kabul edilebilir.
4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim formları
Herhangi bir etkileşim çalışması düzenlenmemiştir. Klinik çalışmalarda multipl skleroz hastalarının nüksler sırasında PLEGRIDY ve kortikosteroidleri birlikte kullanabilecekleri görülmüştür. İnterferonların insan ve hayvanlarda sitokrom P450-bağımlı hepatik enzimlerin
aktivitesini azalttığı bildirilmiştir. PLEGRIDY ile terapötik indeksi dar olan ve büyük ölçüde hepatik sitokrom P450 sistemi ile metabolize edilen ilaçların birlikte kullanımı sırasında (örn. bazı antiepileptikler ve antidepresanlar) dikkatli olunmalıdır.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi: X
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların uygun doğum kontrol yöntemlerini kullanması gerekir. PLEGRIDY tedavisi sırasında hasta gebe kalırsa ya da gebe kalmayı planlarsa, potansiyel tehlikeler konusunda bilgi verilmeli ve tedavinin kesilmesi düşünülmelidir (bkz. bölüm 5.3). Tedavi başlamadan önce yüksek nüks oranı olan hastalarda, gebelik gerçekleşmesi durumunda PLEGRIDY’nin kesilmesi sonrasında ağır nüks riski ile spontan abortus riskindeki olası artış arasında denge kurulmalıdır.
Gebelik dönemi
Gebelikte PLEGRIDY kullanımına ilişkin veriler sınırlıdır. Mevcut veriler spontan abortus riskinde artış olabileceğini göstermektedir. Gebelik sırasında tedavinin başlatılması kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3). PLEGRIDY gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol açmaktadır. PLEGRIDY gebelik döneminde kontrendikedir.
Laktasyon dönemi
Peginterferon beta-1a’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Anne sütü alan infantlarda ciddi advers reaksiyon potansiyelinden ötürü, emzirmenin veya PLEGRIDY tedavisinin kesilmesi yönünde karar verilmelidir.
Üreme yeteneği/Fertilite
Peginterferon beta-1a’nın insan fertilitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Hayvanlarda çok yüksek dozlarda anovülasyon etkisi gözlenmiştir (bkz. bölüm 5.3). Peginterferon beta-1a’in hayvanlarda erkek fertilitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
İnterferon beta kullanımıyla ilişkili olarak merkezi sinir sisteminde görülen advers olaylar hastanın taşıt ya da makine kullanma becerisini etkileyebilir (bkz. bölüm 4.8).
4.8 İstenmeyen etkiler
Güvenilirlik profilinin özeti
Her 2 haftada bir subkutan enjeksiyon olarak uygulanan 125 mikrogram PLEGRIDY için en yaygın bildirilen advers ilaç reaksiyonları (ADR’ler) (plaseboya göre daha yüksek insidans) arasında enjeksiyon bölgesinde eritem, influenza benzeri hastalık, pireksi, baş ağrısı, miyalji,
titreme, enjeksiyon bölgesinde ağrı, asteni, enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve artralji bulunmaktadır. Her 2 haftada bir subkutan yolla 125 mikrogram PLEGRIDY ile tedavi edilen hastalarda tedavinin bırakılmasına en sık yol açan advers reaksiyon influenza benzeri hastalıktır (< %1).
Advers reaksiyonların listelendiği tablo
Klinik çalışmalarda, toplamda 1468 hasta 278 haftaya kadar tam maruziyetle 4217 hastayılına eşdeğer PLEGRIDY almıştır. 1285 hasta en az 1 yıl, 1124 hasta en az 2 yıl, 947 hasta
en az 3 yıl ve 658 hasta en az 4 yıl PLEGRIDY ile tedavi almıştır. ADVANCE çalışmasının randomize, kontrollü olmayan fazında (2. Yıl) ve ATTAIN çalışmasının (4 yıla kadar tedavi alınmıştır) uzatma fazındaki deneyim, ADVANCE çalışmasının 1 yıl süreli plasebo kontrollü fazındaki deneyim ile uyumludur. Tabloda her 2 haftada bir subkutan yolla 125 mikrogram PLEGRIDY ile tedavi edilen 512 hastadaki ve 48 haftaya kadar plasebo alan 500 hastadaki advers reaksiyonlar (insidansı plasebonun üzerinde olan ve mantıksal bir sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde gerçekleşmiş
olan) özetlenmiştir. Advers reaksiyonlar MedDRA Sistem Organ Sınıfı çerçevesinde tercih edilen MedDRA terimleri olarak sunulmuştur. Aşağıdaki advers reaksiyonların insidansı belirtilen sıklık kategorilerine göre gösterilmektedir:
– Çok yaygın (≥ 1/10)
– Yaygın (≥ 1/100 ile < 1/10)
– Yaygın olmayan (≥ 1/1000 ile < 1/100)
– Seyrek (≥ 1/10,000 ile < 1/1000)
– Çok seyrek (< 10,000)
– Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemiyor).
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan :Trombositopeni
Seyrek: Trombotik trombositopenik, purpura/hemolitik üremik sendrom dahil trombotik mikroanjiyopati
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan : Hipersensitivite reaksiyonu
Bilinmiyor :Anafilaksi
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın : baş ağrısı
Yaygın olmayan : nöbet
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Bilinmiyor: Pulmoner arteryel hipertansiyon
Gastrointestinal hastalıkları
Yaygın:  bulantı, kusma
Deri ve cilt altı doku hastalıkları
Yaygın : Alopesi, kaşıntı
Yaygın olmayan: ürtiker
Kas-iskelet bozukluklar ve bağ doku hastalıkları
Çok yaygın :miyalji, artralji
Böbrek ve idrar hastalıkları
Seyrek : Nefrotik sendrom, glomerüloskleroz
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi ilişkin hastalıklar
Çok yaygın:  Enjeksiyon bölgesinde eritem, İnfluenza benzeri hastalık, Pireksi, Titreme, Enjeksiyon bölgesinde pruritus, Asteni, Enjeksiyon bölgesinde ağrı,
Yaygın : Hipertermi, Enjeksiyon bölgesinde ödem, Enjeksiyon bölgesinde ısı, Enjeksiyon bölgesinde hematom, Enjeksiyon bölgesinde döküntü, Enjeksiyon bölgesinde şişme, Enjeksiyon bölgesinde renk değişikliği, Enjeksiyon bölgesinde enflamasyon
Seyrek : Enjeksiyon bölgesinde nekroz
Araştırmalar :
Yaygın: Hemoglobinde azalma, Gamma-glutamil transferaz artışı, Aspartat aminotransferaz artışı, Alanin aminotransferaz artışı, Vücut sıcaklığında artış, Lökosit sayısında azalma
Yaygın olmayan: Trombosit sayısında azalma
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın: Depresyon
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Antineoplastik ve immünomodülatör ajanlar; immün-uyarıcılar; interferonlar
ATC kodu: L03AB13
PLEGRIDY tek ve lineer bir 20,000 Da motaksi poli(etilenglikol)-O-2-metilpropionaldehid (20 kDa mPEG-O-2 metilpropionaldehid) molekülü ile konjuge edilmiş bir interferon beta1a’dır; substütisyon derecesi 1 mol polimer/mol protein şeklindedir. Ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 44 kDa’dır ve protein kısmı bunun yaklaşık 23 kDa’sını oluşturmaktadır.
Etki mekanizması
Multipl sklerozda (MS) peginterferon beta-1a’nın etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir. PLEGRIDY hücre yüzeyindeki tip I interferon reseptörüne bağlanarak interferona-yanıt veren gen ekspresyonunun regülasyonuna yol açan bir dizi hücre içi olay başlatır. PLEGRIDY’nin aracılık edebildiği biyolojik etkiler arasında anti-enflamatuvar sitokinlerin (örn. IL-4, IL-10, IL-27) yukarı yönlü regülasyonu ve pro-enflamatuvar
sitokinlerin (örn. IL-2, IL-12, IFN-gamma, TNF-alfa) aşağı yönlü regülasyonuna ek olarak kan beyin bariyerinde aktive olmuş T hücre migrasyonunun inhibisyonu da bulunmaktadır. Ancak bunlar dışında ek mekanizmalar da söz konusu olabilir. PLEGRIDY’nin MS’deki etki mekanizmasına yukarıda tanımlanan biyolojik etkilerle ilgili yolların aracılık edip etmediği bilinmemektedir, çünkü MS’in patofizyolojisi kısmen anlaşılmıştır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sodyum asetat trihidrat
Asetik asit, glasiyal
L-arjinin hidroklorür
Polisorbat 20
Enjeksiyonluk su
6.2 Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
6.3 Raf ömrü: 36 ay
PLEGRIDY ışıktan uzak tutulmak kaydıyla 30 güne kadar oda sıcaklığında (25°C’ye kadar) saklanabilir. PLEGRIDY 30 gün boyunca oda sıcaklığında saklandıysa kullanılmalı ya da atılmalıdır. PLEGRIDY’nin oda sıcaklığında 30 gün ya da daha uzun süre saklanıp saklanmadığı bilinmiyorsa, ürün atılmalıdır.
6.4 Saklamaya yönelik özel uyarılar
Buzdolabında saklayınız (2-8°C) Dondurmayın. Işıktan korumak için orijinal kutusunda saklayın. Oda sıcaklığında saklama konusunda ek bilgi için bkz. bölüm 6.3 (25°C’ye kadar).
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
Kullanıma hazır PLEGRIDY şırınga, PLEGRIDY Pen olarak adlandırılan kalem enjektör içinde yer alır. PLEGRIDY şırınga yaylı sistemle çalışır ve tek kullanımlıktır. Kalem 1 mL’lik Tip I cam şırınga içinde 0.5 ml çözelti ve bununla birlikte bromobütil kauçuk stoper ve termoplastik polipropilen sert iğne kılıfı bulunur. Ambalaj boyutu: Koruyucu plastik kutu içinde 125 mikrogramlık kullanıma hazır iki kalem içeren kutu (gri etiketli kalemler).
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Geçerli olduğu takdirde kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri” ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3,
06520, Çankaya/Ankara
Tel: 0 312 219 62 19-Faks: 0 312 219 60 10
Üretim yeri
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Schützenstrasse 87 ve 99 – 101
88212 Ravensburg, Almanya

PLEGRIDY 63 MCG/0.5 ML + 94 MCG/0.5 ML SC ENJEKSIYONLUK ÇöZELTI İçEREN KULLANıMA HAZıR KALEM TEDAVIYE BAşLAMA PAKETI

Previous article

OFNOL % 0.1 steril oftalmik çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.