M İle Başlayan İlaçlar

METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi :

Metoprolol süksinat adlı etken maddeyi içinde bulunduran METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET, fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar. METOBLOK aşağıdaki durumlarda kullanılır :
1-yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için,
2-kalp yetmezliğinde,
3-bazı çarpıntılarda,
4- düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde.
METOBLOK daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. METOBLOK’un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. Aynı zamanda migrende  METOBLOK 100 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet koruyucu tedavi için kullanılabilir.

METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET, her iki yüzü çentikli açık sarı oblong tablettir.
  METOBLOK 100 mg 20 değiştirilmiş salımlı tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.
 2. METOBLOK’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  • Metoprolol süksinata veya METOBLOK’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
  • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
  • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
  • Kan basıncınız düşükse,
  • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
  • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
  • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).
 3. METOBLOK’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
  • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
  • Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından
  kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
  • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,
  • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik
  asidoz) varsa,
  • Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza METOBLOK kullandığınızı söyleyiniz.
  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 4. METOBLOK’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.
 5. Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.
  Doktorunuz aksini söylemedikçe METOBLOK’u hamilelikte kullanmayınız. Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 6. METOBLOK 100 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet’i  eğer emziriyorsanız METOBLOK’u gerekli olmadıkça kullanmayınız. Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.
 7. METOBLOK tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayınız.
 8. METOBLOK sukroz, laktoz ve sıvı glukoz içermektedir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 9. Bazı ilaçlar METOBLOK tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;
  • Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar), Klonidin ve METOBLOK’u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, METOBLOK’u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. METOBLOK’u tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “METOBLOK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.
  • Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
  • Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),
  • Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),
  • Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
  • Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
  • Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
  • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),
  • Diğer beta blokörler (örn: göz damlaları),
  • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
  • İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar)
  • Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),
  • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
  • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
  (Dihidropridin türevleri),
  • Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
  • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
  • Simetidin (Midede asit üretimini azaltan ilaç),
  • Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.
  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 10. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda METOBLOK’un doz ayarlamasının gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.
 11. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 12. Yaşlılarda METOBLOK kullanımı : Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.
 13. METOBLOK’un çocuklarda kullanımını tavsiye etmek için yeterli veri yoktur.
 14. Kullanmanız gerekenden daha fazla METOBLOK kullandıysanız
  Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya
  düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk,
  göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava
  yollarında daralma hissi, kısmı ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.
  Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.
  Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol
  ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.
  Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.
  Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.
  METOBLOK’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile
  konuşunuz.
 15. METOBLOK ’un Saklanması: METOBLOK ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. METOBLOK’u 25º C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. METOBLOK 100 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra METOBLOK 100 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet’i kullanmayınız. Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

 

METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET’ in Kullanım Şekli :

 1. METOBLOK’u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. METOBLOK değiştirilmiş salımlı tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane
  alınmalıdır.
 3. METOBLOK’u aç veya tok karnına alabilirsiniz.
  Uygulama yolu ve metodu :
  METOBLOK ağızdan alınır. Tabletler bölünerek alınabilir. Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.
 4. METOBLOK ’u kullanmayı unutursanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 5. Doktorunuz ile görüşmeden METOBLOK tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alımını aniden
  kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn: çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET’ in Yan Etkileri :

 1. Tüm ilaçlar gibi METOBLOK ’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
  olabilir. Yan etkiler şu şekilde sıralanmıştır; Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir. Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.
 2. Yaygın : Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk,
  karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk
 3. Yaygın olmayan : Depresyon, konsantrasyon bozuklukları, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, karıncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağrısı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık
  hissi, kilo alma
 4. Seyrek : Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni), sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete),
  iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG’de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (allerjik)reaksiyonları, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşırı terleme, saç dökülmesi
 5. Çok seyrek : Unutkanlık/hafıza zayıflığı
 6. Bilinmiyor : Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması
  (hepatit), eklem ağrısı, kas krampları

İlaç Etken Maddesi:Metoprolol süksinat
Yardımcı Maddeler: Sukroz, mısır nişastası, sıvı glukoz, poliakrilat dağılma %30, talk, magnezyum stearat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silika anhidr, laktoz monohidrat, hipromelloz, titanyum dioksit (E 171), makrogol 4000, sarı demir oksit (E 172)
İlaç Marka İsmi: METOBLOK 100 mg DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET

Ruhsat Sahibi:
Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No: 6
34805 Kavacık-Beykoz /İstanbul
Üretici:
Hexal AG Holzkirchen Almanya adına
Salutas Pharma GmbH
Otto-von Guericke-Allee 1 39179
Barleben / Almanya

NOXAFIL 40 mg / ml oral süspansiyon, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

NETILCIN %0.3 göz damlası, çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.