I İle Başlayan İlaçlar

İburamin Cold Tablet

0

KULLANMA TALİMATI

 

İBURAMİN COLD 200 mg/30 mg/2 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile kullanılır.

 

 • Etkin madde: Her bir film kaplı tablet; 200 mg ibuprofene eşdeğer 222.22 mg ibuprofen DC %90, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin maleat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir), mikrokristalin selüloz PH 102, povidon K30, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit, kroskarmelloz sodyum, hipromelloz, polietilen glikol, titanyum dioksit (E171) ve karmoizin (azorubin) alüminyum lak

(E122) içerir.

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

Bu Kullanma Talimatında:

 1. İBURAMİN COLD nedir ve ne için kullanılır?
 2. İBURAMİN COLD’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. İBURAMİN COLD nasıl kullanılır?
 3. Olası yan etkileri nelerdir?
 4. İBURAMİN COLD’un saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

 1. İBURAMİN COLD nedir ve ne için kullanılır?
 • İBURAMİN COLD, PVC/PVDC/Al folyo blisterlerde 12 ve 24 film kaplı tablet olarak pazarlanmaktadır. Bir film kaplı tablet; 200 mg ibuprofen, 30 mg psödoefedrin hidroklorür ve 2 mg klorfeniramin maleat içerir.
 • Klorfeniramin vücutta doğal histamini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burun akıntısına neden olur. İbuprofen steroid olmayan iltihap giderici (non-steroid antiinflamatuvar) ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan hormonları azaltır. Psödoefedrin burun içindeki (nazal pasajlardaki) kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.
 • İBURAMİN COLD; soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren belirtilerin giderilmesinde kullanılır.

 

 

 1. İBURAMİN COLD’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler İBURAMİN COLD’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

     Kalp-Damar Sistemi ile ilgili riskler

 • Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) ölümcül olabilecek pıhtılaşma ile ilgili (KV trombotik) olaylar, kalp krizi (miyokard infarktüsü) ve inme riskinde artışa neden   Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya  kalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

 

 • İBURAMİN COLD kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklığın giderilmesi (koroner arter bypass)  ameliyatı öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

 

     Sindirim Sistemi ile ilgili riskler

 Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) kanama, yara (ülserasyon), mide veya  bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek sindirim sistemi ile ilgili ciddi istenmeyen  etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti  vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar sindirim sistemi ile ilgili ciddi  etkiler açısından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

 

 

Eğer;

 • İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa
 • Şiddetli yüksek tansiyon ve çarpıntının eşlik ettiği hastalığınız varsa
 • Hamileliğin son üç ayındaysanız
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa
 • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda
 • Kalbi besleyen damarlarla ilgili (koroner arter) hastalığınız varsa
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokerler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin
 • Depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz  Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz
 • Şiddetli kalp yetmezliği hastalığınız varsa (NYHA Sınıf IV)
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise  Kanamaya eğiliminiz artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise)
 • Burun tıkanıklığını gideren, iştah bastırıcı ya da bir çeşit uyarıcı olan amfetamin benzeri başka bir sempatomimetik ilaç veya tansiyon düşürücü beta-bloker ilaç kullanıyorsanız
 • Kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklığın giderilmesi (koroner arter by-pass) ameliyatı öncesi veya sonrası dönemde İBURAMİN COLD kullanılmamalıdır.

 

İBURAMİN COLD’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa
 • Şeker (diyabet) hastası iseniz  Fazla çalışan tiroidiniz varsa
 • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda
 • Böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olan, adrenalin miktarında artışa sebep olabilen feokromasitoma hastalığınız varsa
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa
 • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa
 • Daha önce size kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum olan uzamış QT sendromu ve yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritim bozukluğu (torsades de pointes) tanısı konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa
 • Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (örn. varfarin) kullanıyorsanız
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen belirtiler ani başlangıçlı

şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

 • 60 yaş üzerindeyseniz
 • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; solunum yolu kanallarında daralmaya (bronşlarda spazma) yol açabilir.
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir.
 • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarınızın izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri steroid olmayan iltihap giderici ilaçları (NSAİİ) uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir.
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonunuz (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir.
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda (2400 mg/gün) kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.
 • İbuprofen ve benzeri steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) uzun süre kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme (halüsinasyonlar), huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.
 • Sara (epilepsi) hastalığınız varsa  Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.  5 günden daha fazla kullanmayınız.

 

Diğer steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) ile olduğu gibi, İBURAMİN COLD enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

 

Hastalığınızın belirtilerinin rahatlatılmasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

İBURAMİN COLD’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

İBURAMİN COLD’u alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. İBURAMİN COLD’u bu besinlerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra kullanınız.

 

Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte, özellikle hamileliğin son üç ayında İBURAMİN COLD’un kullanılması bebek için zararlı olabilir. Doktorunuz önermedikçe bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İBURAMİN COLD anne sütüne geçer ve bu emzirilen bebek için zararlı olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

 

Araç ve makine kullanımı

İBURAMİN COLD sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.

 

İBURAMİN COLD’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler İçeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse İBURAMİN COLD’u almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

İçerdiği boyar madde karmoizin (azorubin) alüminyum lak (E122) nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, İBURAMİN COLD tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin)
 • Yüksek tansiyon ilaçları
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve idrar söktürücüler (diüretikler)
 • Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin
 • Kan şekeri seviyesini düşürmek için kullanılan sülfonilüre türü ilaçlar
 • Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran bir ilaç grubu CYP2C9 inhibitörleri (örn. vorikonazol, flukonazol)
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin)
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin gerialım inhibitörleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
 • Aspirin
 • Japon eriği (Ginkgo Biloba) bitkisel özütü
 • İdrar söktürücüler (örn. furosemid)
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin)
 • Bir çeşit tansiyon ilacı olan kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn. siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon)
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn. aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid)
 • Kortizon grubu ilaçlar
 • Ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan lityum tuzları ve romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan metotreksat adlı ilaç
 • Düşük ilacı mifepriston
 • Bir antibiyotik olan siklosporin
 • Organ nakli ameliyatlarından sonra vücudunuzun nakil edilen organı reddetmesini önlemek için kullanılan takrolimus adlı ilaç
 • AIDS hastalığı (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan zidovudin adlı ilaç
 • Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı,

sakinleştirici] etkili)

 • Fenitoin içeren sara (epilepsi) ilaçlarıyla, kaygı, endişe (anksiyete) tedavisinde kullanılan veya uyku düzenleyici ilaçlarla
 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar, iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) grubu ilaçlar, tansiyon düşüren bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve betaadrenerjik bloker ilaçlar gibi ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan moklobemid
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kardiyak glikozidlerle
 • Migren tedavisinde kullanılan ergot alkaloidleri ile (örn. ergotamin ve metiserjit)
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • Depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. İBURAMİN COLD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilaç tam olarak kullanma talimatında tarif edildiği gibi veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Bu ilacı daha fazla miktarlarda veya tavsiye edilenden daha uzun süre kullanmayınız. Genellikle bu ilaç sizin hastalık belirtileriniz kayboluncaya kadar kısa bir süre için kullanılır. İbuprofenin aşırı dozda alınması mide ve bağırsaklarınıza zarar verebilir.

 

İBURAMİN COLD her 4 veya 6 saatte 1 veya 2 film kaplı tablet, 24 saatte maksimum 6 film kaplı tablet kullanılır, en fazla 5 gün kullanılmalıdır. Siz ağrınızı, ateşinizi veya soğuk algınlığınızı tedavi edebilecek en küçük doz İBURAMİN COLD’u kullanın.

 

Eğer ateşiniz üç günden daha fazla devam ettiyse veya ilacı 5 gün kullandığınız halde şikayetleriniz geçmediyse ya da yeni hastalık belirtileri oluştuysa doktorunuza mutlaka haber veriniz. Şayet herhangi bir cerrahi operasyon geçirecekseniz ve bu ilacı birkaç gün önce kullandıysanız operasyonun başlangıcında doktorunuza haber veriniz. Bu ilacı kullanırken alerji deri testlerinde beklenmeyen sonuçlar görülebilir.

 

Bu ilacı nem ve sıcaktan uzakta, oda sıcaklığında saklayınız.

 

İstenmeyen etkiler, hastalık belirtilerini kontrol altına almak için gerekli olan en düşük etkin dozun en kısa sürede kullanılması ile en aza indirilebilir.

 

 • Uygulama yolu ve metodu:

İBURAMİN COLD’u sadece ağız yolu ile kullanınız.

 

 • Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yaşlılarda kullanımı:

İBURAMİN COLD, 60 yaş üzerindeyseniz mide kanaması riskini arttırabilir.

 

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: İBURAMİN COLD’u böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

 

Eğer İBURAMİN COLD’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla İBURAMİN COLD kullandıysanız:

İBURAMİN COLD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

İBURAMİN COLD’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

 

İBURAMİN COLD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bulunmamaktadır.

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İBURAMİN COLD’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, İBURAMİN COLD’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi varsa (aşırı duyarlılık – alerji)
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti)
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon)  Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu)
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması)  Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması)
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme)
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsanı – halüsinasyon)

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İBURAMİN COLD’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

Yaygın:

 • Sinirlilik, uykusuzluk
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi)
 • İshal (diyare)
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans)
 • Bağırsak hareketlerinde seyrelme veya olmaması (konstipasyon)
 • Mide bağırsak kanaması
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Deri döküntüsü

 

Yaygın olmayan:

 • Görme bozukluğu
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserasyon)
 • Sarılık
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Telaş hali, huzursuzluk
 • Uyuşma (parestezi)
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma)
 • Nezle (rinit), grip
 • Yorgunluk
 • Astım, astımda ağırlaşma, solunum yolu kanallarında daralma (bronkospazm) ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite)
 • Ağrılı idrar yapma
 • Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon)
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)

 

Seyrek:  Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)

 • Kan pıhtılaşmasına            aracılık            eden    hücrelerin    (trombositlerin)          sayısında         azalma (trombositopeni)
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
 • Bir tür kansızlık olan hemolitik anemi
 • Kandaki bir beyaz kan hücresi çeşidi olan nötrofillerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni)
 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı) (aseptik menenjit)
 • Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi)
 • Hezeyan
 • Kalp atışında artış (taşikardi)
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (optik nevrit)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati)
 • Ağız kuruluğu
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
 • Karaciğerde hasar
 • Ödem
 • Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (alerjik dermatit)

 

Çok seyrek:

 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden Stevens-Johnson sendromu dahil ciddi büllöz deri iltihabı
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Kalp atardamarlarının bir kan pıhtısı ile tıkanması

 

Bilinmiyor:

 • Alerjik reaksiyon ve yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık reaksiyonu (anjiyoödem)
 • Uyarılabilirlik artışı ve kaygı, endişe (anksiyete)
 • İştahsızlık  Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve bir çeşit iltihabi bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının alevlenmesi
 • Kan bozukluğu (diskrazi)
 • Balgamda koyulaşma

 

İBURAMİN COLD gibi ilaçlar, özellikle yüksek dozda (2400 mg/gün) kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

 

Seyrek olarak İBURAMİN COLD ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir.

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal, kabızlık, karın ağrısı, hazımsızlık, ağızda kuruma, döküntü, rahatsızlık veya kaygı-

endişe, yorgunluk, baş ağrısı, sarılık, ödem, normalden uzun süren kanama

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 

 1. İBURAMİN COLD’un saklanması

İBURAMİN COLD’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce İBURAMİN COLD’u kullanınız.

Eğer        üründe            ve/veya           ambalajında    bozukluklar    fark    ederseniz        İBURAMİN   COLD’u kullanmayınız.

 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

 

Ruhsat sahibi: 

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx) 0 216 456 65 79 (Faks) info@berko.com.tr

 

Üretim yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

 

 

Bu kullanma talimatı 07/06/2018 tarihinde onaylanmıştır.

İburamin Cold Tablet

 

İburamin Cold Şurup

Previous article

Antitusif Ürünler

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.