E İle Başlayan İlaçlar

EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Fentanil’dir. Merkezi sinir sistemine etki ederek çalışan EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet, opioid analjeziklerden güçlü bir ağrı dindiricidir. Kanser hastalarında görülebilen aşırı şiddetli ağrıların dindirilmesi için kullanılır. Bağımlılık yapma etkisi olduğundan EFFENTORA eczaneden reçetesiz alınamamaktadır.

 

EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. Bu ilaçtaki etken maddeye ya da diğer bileşenlerine karşı alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmayınız.
  2. EFFENTORA hafif ve orta şiddetteki ağrılarda kullanılması öngörülmez.
  3. Eğer tıkayıcı akciğer hastalığınız (astım, KOAH, kronik bronşit) varsa; EFFENTORA almadan önce bunu hekiminize mutlaka söylemelisiniz.
  4. Hayati tehlikeye varabilecek ciddi yan etkilerde artışa sebep olabileceğinden, EFFENTORA alkollü içeceklerle beraber kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca EFFENTORA kullanırken, greyfurt suyu tüketmeyiniz.
  5. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde EFFENTORA’yı hekiminize danışmadan kullanmayınız.

 

EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet’in Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin  direktiflerine uyunuz.
  2. EFFENTORA, ağız içi kullanım için sunulmuştur. EFFENTORA tableti ağzınızda diş etiniz ve yanak mukozasının arasına koyarak  emilimini sağlayınız. Üzerine su veya herhangi bir şey yemeyiniz.

 

EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet Olası Yan Etkileri

  1. Karın ağrısı, ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik gibi alerjik reaksiyon durumunda ilaç alımını kesip, bir sağlık kurumdan yardım isteyiniz.
  2. Sersemleme, uyuklama, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, halsizlik, titreme, üşüme, hasta hissetme, ağız içinde uyuşukluk, hissizlik ilacın yan etkisi olarak görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Fentanil sitrat’tır.
İlaç Marka İsmi: EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet
İlacın Diğer formları :
EFFENTORA 200 mcg Bukkal Tablet
EFFENTORA 400 mcg Bukkal Tablet
EFFENTORA 800 mcg Bukkal Tablet

Ruhsat sahibi:Teva İlaçları San. ve Tic. AŞ.
Ümraniye/İstanbul
Üretici Firma : Anesta LLC
Salt Lake City/ABD

EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet kullanma talimatı


EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet kullanma talimatı

EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet kısa ürün bilgisi


EFFENTORA 100 mcg Bukkal Tablet kısa ürün bilgisi

Formülü:
Etken maddesi 0,100 mg fentanile eşdeğer 0,157 mg Fentanil sitrattır. Diğer bileşenler: 21,00 mg Sodyum hidrojen karbonat, 10.00 mg Sodyum karbonat susuz, 3,00 mg Sodyum nişasta glikolat (Tip A), Magnezyum stearat  bitkisel kaynaklı, Mannitol (E421), Sitrik asit susuz.
FARMASÖTİK FORM: Bukkal tablet. Beyaz-beyazımsı, bir yüzünde “C”, diğer yüzünde “1” baskısı bulunan, düz yüzlü, yuvarlak, konik tablet.
Farmakoterapötik grup: Analjezikler, opioidler, fenilpiperidin türevleri
ATC kodu: N02AB03
EFFENTORA’nın etki mekanizması ve farmakodinamik etkiler
Fentanil ağırlıklı olarak opioid μ-reseptör ile etkileşen bir opioid analjeziktir. Başlıca terapötik etkileri analjezi ve sedasyondur. İkincil farmakolojik etkileri solunum depresyonu, bradikardi, hipotermi, konstipasyon, miyozis, fiziksel bağımlılık ve öforidir. Fentanilin analjezik etkileri, onun plazma seviyesi ile ilişkilidir. Genel olarak, etkili konsantrasyon ve toksisite oluşan konsantrasyon opioidlere karşı artan toleransla birlikte artar. Tolerans geliştirme oranı bireyler arasında geniş çaplı bir değişkenlik gösterir. Sonuç olarak, istenen etkiye ulaşmak için EFFENTORA dozu bireysel olarak titre edilmelidir. Fentanil de dahil olmak üzere tüm opioid μ-reseptör agonistleri doza bağımlı solunum depresyonu yaratır. Solunum depresyonu riski, kronik opioid tedavisi alan hastalarda daha düşüktür çünkü bu hastalar solunum baskılayıcı etkilere karşı tolerans geliştirirler. Opioidler hipotalamik pituiter, adrenal veya gonadal eksenlerini etkileyebilir. Serum prolaktin seviyesinde artış ve plazma kortizol ve testosteron seviyelerinde azalmayı içeren bazı değişiklikler görülebilir. Bu hormonal değişimlerden, klinik bulgu ve belirtiler ortaya çıkabilir.
Kontrendikasyonlar
— İdame opioid tedavisi almayan hastalarda artan solunum depresyonu riski nedeniyle EFFENTORA kullanılmamalıdır.
—Ciddi solunum depresyonu veya ciddi obstrüktif akciğer hastalığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
—Baş edilemeyen şiddetli ağrı dışındaki akut ağrı tedavisinde EFFENTORA kullanılmamalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
EFFENTORA orta veya şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.
EFFENTORA’nın güvenlilik ve etkililiği 0-18 yaş arası çocuklarda belirlenmemiştir.
Klinik çalışmalarda, 65 yaş üzeri hastalar gençlere nazaran daha düşük bir etkili doza titrasyona eğilimli olmuşlardır. Yaşlılarda EFFENTORA doz titrasyonu yapılırken daha fazla dikkat gösterilmesi tavsiye edilir.
Pozoloji ve uygulama şekli:
EFFENTORA tablet bir kez neme maruz kaldığında etkin maddenin dağılımı için bir efervesan reaksiyondan yararlanır. Bundan dolayı, hastalar bukkal boşluğa tableti yerleştirmeye hazır hale gelene kadar tableti blister ambalajından çıkarmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Hastalar blister ambalajdaki tableti bastırarak çıkarmamaları konusunda uyarılmalıdırlar. Zira bu durum tablete zarar verebilir. Tableti blister ambalajdan çıkarmak için doğru metod aşağıdaki gibidir:
Blisterin bir tabletlik bölümü perfore delikli çizgiden yararlanılarak blister şeritten ayrılmalıdır. Sonrasında blisterin arka tarafındaki folyo işaretli yerinden esnetilir. Arka folyo, tablet tamamen görünene kadar çıkarılır. Hastalar tableti ezmemeleri veya bölmemeleri hususunda uyarılmalıdırlar.
Tablet bütünlüğü güvence altında olmayacağından ve tabletin yanlışlıkla  alım riski  oluşabileceğinden dolayı tabletler blister ambalajdan bir defa çıkarıldıktan sonra saklanmamalıdır.
Hastalar tableti blister ambalajdan çıkarır çıkarmaz tüm EFFENTORA tableti derhal bukkal boşluğa yerleştirmelidirler (yanak ve diş eti arasında azı dişine yakın şekilde). EFFENTORA tablet emilmemeli, çiğnenmemeli veya yutulmamalıdır; zira bunlar belirtildiği şekilde alındığı zamankine nazaran daha düşük plazma konsantrasyonlarına sebep olmaktadır.
EFFENTORA tablet bukkal boşluğa yerleştirilmeli ve tabletin tamamen çözünmesine imkan sağlamaya yeterli bir süreyle (yaklaşık olarak 14-25 dakika) burada tutulmalıdır. Alternatif olarak, EFFENTORA tablet dil altına da yerleştirilebilir. 30 dakika sonra, ağız içinde EFFENTORA tabletten kalıntılar varsa, bunlar bir bardak su ile yutulabilir.
Oromukozal uygulamadan sonra tabletin tamamen çözünmesi için gerekli sürenin uzunluğu fentanile erken sistemik maruziyeti etkilemiyor görünmektedir. Tablet bukkal boşlukta iken hastalar herhangi bir besin veya sıvı tüketmemelidir. Bukkal mukoza irritasyonu durumunda, bukkal boşlukta tablet yerleşim yerinin değiştirilmesi tavsiye edilir.
EFFENTORA ile tedavi, kanser hastalarında opioid tedavisi yönetiminde tecrübeli bir hekim gözetiminde başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Hekimler fentanilin suistimal edilme potansiyelini hatırdan çıkarmamalıdır. Hastalar baş edilemeyen ağrı tedavisi için eş zamanlı olarak iki farklı fentanil formülasyonu kullanmamaları ve EFFENTORA’ya geçiş yaptıklarında baş edilemeyen ağrı için reçete edilen diğer fentanil ürünlerini bırakmaları konusunda uyarılmalıdırlar.  Kafa karışıklığını ve potansiyel doz aşımını önlemek için, herhangi bir zamanda hastanın ulaşabileceği tablet yitiliklerinin sayısı en aza indirilmelidir.
Yeterli analjezi sağlayan ve advers reaksiyonları minimize eden “etkili” dozu belirlemek için EFFENTORA bireysel olarak titre edilmelidir. Klinik çalışmalarda, baş edilemeyen ağrı için etkili EFFENTORA dozunun günlük opioid idame dozundan öngörülemediği belirlenmiştir. Etkili doza ulaşılana kadar hastalar dikkatle takip edilmelidir. Diğer fentanil içeren ürünlerden geçiş yapmayan hastalarda titrasyon EFFENTORA başlangıç dozu 100 mikrogram olmalı ve mevcut doz yitilikleri (100, 200,400, 800 mikrogram aralığında gerektiği kadar titre edilmelidir.
Diğer fentanil içeren ürünlerden geçiş yapan hastalarda titrasyon
Farklı emilim profillerinden dolayı, fentanil içeren bir üründen diğerine geçiş 1:1 oranında yapılmamalıdır. Diğer bir oral fentanil sitrat ürününden geçiş yapılacaksa, biyoyararlanımın ürünler arasında önemli değişkenlik göstermesinden dolayı, EFFENTORA ile bağımsız bir doz titrasyonu gereklidir. Bununla birlikte, bu hastalarda 100 mikrogramdan daha yüksek bir doz düşünülebilir.
Titrasyon yöntemi
Titrasyon boyunca, tek bir tabletin uygulamasından sonra 30 dakika içinde yeterli analjezi elde edilmez ise, aynı yitilikteki ikinci bir EFFENTORA tablet kullanılabilir. Baş edilemeyen ağrı tedavisi atağı birden fazla tablet gerektirirse, bir sonraki baş edilemeyen ağrı atağı için bir kademe yüksek yitilikteki ilacın kullanılması düşünülebilir. Titrasyon süresince, aşağıdaki programa göre, baş edilemeyen bir ağrı atağının tedavisi için dört 100 mikrogram tablete veya dört 200 mikrogram EFFENTORA  tablete kadar çoklu tablet kullanılabilir.
—100 mikrogram EFFENTORA başlangıç dozunun etkili olmaması durumunda, hasta bir sonraki baş edilemeyen ağrı atağını tedavi etmek için iki adet 100 mikrogram EFFENTORA  tablet alacak şekilde bilgilendirilmelidir. Ağızın her iki tarafına birer tablet yerleştirilmesi tavsiye edilir. Eğer
dozun etkili doz olduğu düşünülürse, müteakip baş edilemeyen ağrı ataklarının tedavisine tek bir 200 mikrogram EFFENTORA tablet ile devam edebilir.
—Tek bir 200 mikrogram EFFENTORA tabletin (veya iki 100 mikrogram tablet) etkili olmaması durumunda, hasta bir sonraki baş edilemeyen ağrı atağını tedavi etmek için iki adet 200 mikrogram EFFENTORA tablet (veya dört 100 mikrogram tablet) alacak şekilde bilgilendirilmelidir. Ağızın her iki tarafına birer tablet yerleştirilmesi tavsiye edilir. Eğer bu dozun etkili doz olduğu düşünülürse, müteakip baş edilemeyen ağrı ataklarının
tedavisine tek bir 400 mikrogram EFFENTORA tablet ile devam edebilir.
—600 mikrogram ve 800 mikrograma kadar titrasyon için, 200 mikrogramlık EFFENTORA tabletler kullanılmalıdır.
Klinik çalışmalarda 800 mikrogram üzerindeki dozlar değerlendirilmemiştir. Yukarıda tanımlanan şekilde dört tablete kadar tablet kullanılan titrasyon haricinde, herhangi bir baş edilemeyen ağrı atağının tedavisi için ikiden fazla tablet kullanılmamalıdır Hastalar, titrasyon süresince diğer bir baş edilemeyen ağrı atağının EFFENTORA ile tedavisinden önce en az 4 saat beklemelidir.
İdame tedavisi
Titrasyon boyunca etkili doz bir kez belirlendikten sonra, hastalar bu yitilikteki dozu tek bir tablet olarak almaya devam etmelidir. Baş edilemeyen ağrı ataklarının şiddeti değişiklik gösterebilir ve gerek duyulan EFFENTORA dozu altta yatan kanser hastalığının ilerlemesinden dolayı zamanla artabilir. Bu durumlarda, aynı yitilikte ikinci bir tablet kullanılabilir. Birbirini izleyen birçok durumda ikinci bir EFFENTORA tablete gerek
duyulursa, kullanılan idame dozu yeniden ayarlanır (aşağıya bakınız). İdame tedavisi boyunca, diğer bir baş edilemeyen ağrı atağının EFFENTORA ile tedavisinden önce en az 4 saat beklenmelidir.
Dozun yeniden ayarlanması
Ardarda görülebilen birçok baş edilemeyen ağrı atağında, hasta her bir atağın tedavisinde  birden fazla tablete gerek duyarsa EFFENTORA idame dozu artırılmalıdır. Dozun yeniden ayarlanması için, doz titrasyonu için özetlenen aynı kural geçerlidir. Eğer hasta 24 saatte sürekli olarak dörtten fazla baş edilemeyen ağrı atağı yaşarsa, arka plan opioid tedavisinin dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir
Tedavinin kesilmesi
Hasta artık baş edilemeyen atakları yaşamıyorsa, EFFENTORA derhal bırakılmalıdır. İnatçı arka plan ağrıları için tedaviye devam edilmelidir.
Tüm opioid tedavilerinin kesilmesinin gerektiği durumlarda, ani geri-çekilme etkileri riskini yönetmek için hasta hekim tarafından yakından takip edilmelidir.
Ağız kuruluğu olan hastalar
Ağız kuruluğu olan hastaların EFFENTORA kullanmadan önce yanak mukozasının nemlendirilmesi için su içmesi tavsiye edilir. Şayet bu tavsiye yeterli çözünürlük (efervesans) sağlamaz ise, tedavinin değiştirilmesi önerilir.
Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Hastalar ve bakıcıları, EFFENTORA’nın özellikle çocuklar için, öldürücü olabilecek miktarda etkin madde içerdiği ve bundan dolayı tüm tabletleri çocukların ilacı göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde muhafaza etmeleri hususunda bilgilendirilmelidir. EFFENTORA’nın kazayla bir çocuk tarafından alınması yaşamı tehdit edecek boyutta tehlikeli sonuçlara sebep olabilir.
Opioid ile ilişkili istenmeyen etkilerin riskini en aza indirmek ve etkili dozu belirlemek için hastaların, titrasyon sürecinde, profesyonel sağlık personeli tarafından yakından gözlemlenmesi zorunludur.
EFFENTORA idame tedavisi
EFFENTORA tedavisi başlamadan önce hastanın inatçı ağrısının tedavisinde kullanılan opioid idame tedavisinin belirlenmiş olması ve hastanın EFFENTORA alırken opioid idame tedavisine devam etmesi önemlidir.
EFFENTORA kullanırken hastanın ağzında yara veya mukozit olup olmadığı belirlenmelidir. EFFENTORA kullanırken hasta herhangi bir ameliyat olacak ise, dikkatli olunmalıdır.
EFFENTORA kullanımı ile ilişkili klinik olarak önemli bir solunum depresyonu tehlikesi vardır. Uygun olmayan hasta seçimi (örneğin, opioid idame tedavisi uygulanmayan hastalarda kullanım) ve/veya uygun olmayan dozlar diğer fentanil ürünleri ile olduğu gibi EFFENTORA ile de ölümcül sonuçlara neden olmuştur.
EFFENTORA’nın normal terapötik dozlarının bile solunumu, solunum yetmezlik noktasına kadar azaltabileceğinden dolayı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan veya solunum depresyonuna yol açabilen başka bir tıbbi sorunu olan (örneğin; myastenia gravis) hastalarda daha ileri derecede solunum depresyonuna ve solunum yetmezliğine yol açabileceği için EFFENTORA ile doz titrasyonu sırasında özel dikkat gösterilmelidir.
Alkol ve EFFENTORA beraber kullanımı ölümcül sonuçlara yol açabilecek depresan etkilerde artışa sebebiyet verebilir.
EFFENTORA, yüksek intrakraniyal basınç veya bilinç kaybı, koma veya beyin tümörleri gibi CO2 retansiyonunun intrakraniyal etkilerine karşı özellikle duyarlılık gösterme olasılığı olan hastalarda çok dikkatli  kullanılmalıdır. Opioidler kafa travmalı hastalarda klinik seyri gizleyebilir ve bu hastalarda yalnızca klinik gereklilik durumunda kullanılmalıdır.
EFFENTORA bradikardi oluşturabilir. EFFENTORA daha önceden geçirilmiş ya da mevcut bradiaritmisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Ek olarak, EFFENTORA karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinin tıbbi ürünün farmakokinetiği üzerindeki etkisi belirlenmemiştir, ancak intravenöz olarak uygulandığında, metabolik klerens ve plazma proteinlerindeki değişikliklerden dolayı, karaciğer ve böbrek yetmezliği durumunda fentanilin klerensinin değiştiği gözlenmiştir. EFFENTORA uygulamasından sonra, yetersiz karaciğer ve böbrek fonksiyonu hem yutulan fentanilin biyoyararlanımını artırıp hem de sistemik klerensini düşürebilir, bu da arttırılmış ve daha uzun opioid etkilerine yol açabilir. Bu yüzden orta ve şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda doz titrasyon
sürecine özel bir dikkat gösterilmesi gerekir.
Hipovolemisi ve hipotansiyonu olan hastalarda özellikle dikkat edilmelidir.
Serotonin Sendromu
EFFENTORA serotoninerjik nörotransmitter sistemlerini etkileyen ilaçlarla eşzamanlı kullanıldığında dikkatli olunması öngörülür.
Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRİ’ler) ve serotonin norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRİ’ler) gibi serotonerjik ilaçlar ve serotonin metabolizmasını bozan ilaçlar (monoamin oksidaz inhibitörleri [MAOİ’ler] içeren) ile eşzamanlı kullanıldığında, potansiyel olarak yaşamı tehdit edici serotonin sendromu gelişebilir. Bu durum önerilen doz içinde ortaya çıkabilir. Serotonin sendromu, mental durum değişikliklerini (örneğin, ajitasyon, halüsinasyonlar, koma), otonom düzensizlikleri (örneğin, taşikardi, düzensiz kan basıncı, hipertermi), nöromusküler anormallikleri (örneğin, hiperrefleksi, koordinasyon bozukluğu, rijidite) ve/veya gastrointestinal semptomları (örneğin, bulantı, kusma, diyare) içerebilir.
Eğer serotonin sendromundan şüphelenilirse, EFFENTORA ile tedavi durdurulmalıdır.
Tolerans, bağımlılık
Fentanil gibi opioidlerin tekrarlanan uygulamalarından sonra, tolerans, fiziksel ve/veya psikolojik bağımlılık gelişebilir. Ancak, opioidlerin terapötik kullanımı sonrasında iyatrojenik bağımlılık seyrek görülür.
Hiperaljezi
Diğer opioidlerde olduğu gibi, artan bir fentanil dozuna yanıt olarak yetersiz ağrı kontrolü olması durumunda, opioid kaynaklı hiperaljezi olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda fentanil dozunun azaltılması veya fentanil tedavisinin kesilmesi veya tedavinin
yeniden gözden geçirilmesi düşünülebilir.
Anafilaksi ve aşırı duyarlılık : Oral transmukozal fentanil ürünlerinin kullanımı ile ilişkili anafilaksi ve aşırı duyarlılık bildirilmiştir.
Kontrollü sodyum diyeti
EFFENTORA 100 mikrogram bukkal tablet, tablet başına 10 mg sodyum içerir. Kontrollü sodyum diyeti yapan hastalarda bu husus dikkate alınmalıdır.
Gebelik dönemi:
Fentanilin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir. İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. EFFENTORA kesin şekilde gerekli olmadığı sürece gebelikte kullanılmamalıdır. EFFENTORA’nın gebelik süresince uzun süreli kullanımı ile, yeni doğanda teşhis ve tedavi edilmezse hayatı tehdit edici olabilen ve yeni doğan uzmanları tarafından  geliştirilen protokollere göre yönetim gerektiren, kesilme sendromu riski ortaya çıkabilir. Eğer hamile kadınlarda uzun bir periyod boyunca EFFENTORA kullanımı gerekli olursa, hasta yenidoğan kesilme sendromu hakkında bilgilendirilmeli ve uygun tedavinin mevcut olduğundan emin
olunmalıdır. Doğum sırasında (sezaryen de dahil olmak üzere) EFFENTORA kullanılması önerilmez zira fentanil plasentayı geçer ve fötusta veya yenidoğanda solunum depresyonuna neden olabilir. Eğer EFFENTORA kullanılırsa, bebek için bir antidot hazır bulundurulmalıdır.
Laktasyon dönemi
Fentanil anne sütüne geçer ve anne sütü alan çocuklarda sedasyona ve solunum depresyonuna neden olabilir.
Emziren anneler EFFENTORA kullanmamalı ve EFFENTORA son uygulamasından en az 5 gün sonraya kadar yeniden emzirmeye başlamamalıdır.
—EFFENTORA alırken baş dönmesi, uyku hali, bulanık veya çift görme gibi etkiler görülür ise, hastaların araba veya makine kullanmamaları önerilir
—EFFENTORA ‘nın diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
CYP3A4 aktivitesini etkileyen ajanlar
Fentanil ağırlıklı olarak insan sitokrom P450 3A4 izoenzim sistemi (CYP3A4) ile metabolize olur; bundan dolayı EFFENTORA, CYP3A4 aktivitesini etkileyen bu ajanlarla birlikte verildiğinde potansiyel etkileşimler oluşabilir. CYP3A4 indükleyicileri 3A4 aktivitesini indükleyen ajanlar ile birlikte uygulama EFFENTORA’nın etkililiğini azaltabilir.
CYP3A4 inhibitörleri
EFFENTORA’nın, güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örn.; ritonavir, ketokonazol, itrakonazol,troleandomisin, klaritromisin ve nelfinavir) veya orta güçteki CYP3A4 inhibitörleri (mesela.; amprenavir, aprepitant, diltiazem, erithromisin, flukonazol, fosamprenavir, greyfurt suyu ve verapamil) ile birlikte kullanımı, artmış fentanil plazma konsantrasyonları ile sonuçlanabilir; bu da potansiyel olarak ölümcül solunum depresyonunu da içeren ciddi advers ilaç reaksiyonlarına sebep olabilir. Bu nedenle, orta güçteki veya güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte fentanil alan hastalar uzun bir zaman periyodu boyunca dikkatle takip edilmelidir. Doz artışı dikkatle yapılmalıdır. MSS depresan etkilerini artırabilen ajanlar Fentanilin diğer opioidleri, sedatifleri veya hipnotikleri, genel anestezikleri, fenotiazinleri, sakinleştiricileri, iskelet kası gevşeticilerini, sedatif antihistaminikleri ve alkol dahil olmak üzere diğer merkezi sinir sistemi depresanları ile birlikte kullanımı ölümcül sonuçlara yol açabilecek ilave depresan etkiler oluşturabilir.
Serotonerjik ajanlar
Fentanilin bir seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRİ) ya da bir serotonin norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRİ) ya da bir monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) gibi serotonerjik bir ajan ile birlikte uygulanması, potansiyel olarak y aşamı tehdit edici bir durum olan serotonin sendromu riskini artırabilir. Opioid analjeziklerle ciddi ve tahmin edilemeyen potansiyalizasyon olduğu bilindiğinden dolayı EFFENTORA’nın 14 gün içinde MAOİ’leri alan hastalarda kullanımı öngörülmez.
Kısmi opioid agonist/ antagonistleri
Kısmi opioid agonist/antagonistlerin (mesela, buprenorfin, nalbufin ve pentazosin’in) birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bunlar nispeten düşük intrinsik aktivite ile opioid reseptörlere yüksek afinite gösterirler ve bu nedenle fentanilin analjezik etkisini kısmen antagonize ederler ve opioid bağımlısı hastalarda kesilme semptomlarını indükleyebilirler.
—EFFENTORA’nın istenmeyen etkileri
EFFENTORA kullanılan hastalarda opioidler için tipik olan yan etkilerin meydana gelmesi ve hasta en uygun doza titre edilirken, sürekli kullanım ile bu etkilerin yoğunluklarının azalması veya kesilmesi beklenir. Opioid kullanımı ile ilişkili en ciddi potansiyel yan etkiler solunumun durmasına yol açabilecek solunum depresyonu, hipotansiyon ve şoktur ve bu etkiler için hastaların yakınen takip edilmesi gerekir.
EFFENTORA’nın klinik çalışmaları, baş edilemeyen şiddetli kanser ağrıları için tedavi gören hastalarda güvenlilik ve etkililiği değerlendirmek üzere tasarlanmıştır; tüm hastalar inatçı ağrıları için yavaş salımlı morfin, yavaş salımlı oksikodon veya transdermal fentanil gibi opioidleri eşzamanlı kullanmıştır. Bu yüzden, tek başına EFFENTORA’nın etkilerini tam olarak ayırmak mümkün değildir. Klinik çalışmalar sırasında ve pazarlama sonrası deneyimlerden EFFENTORA ve/veya diğer fentanil içeren bileşiklerle aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Sinir sistemi hastalıkları: baş ağrısı , baş dönmesi, sersemlik hali (çok yaygın); Disguzi, Somnolans Tremor, migren, Letarji , Sedasyon, Hipoestez (yaygın); Depresif bilinç düzeyi, dikkat bozukluğu, Denge bozukluğu, Disartri (yaygın olmayan); Kognitif bozukluk, Motor disfonksiyonu (seyrek); Bilinç kaybı, Konvülsiyon (bilinmiyor);
Vasküler hastalıklar: Hipotansiyon, Hipertansiyon (yaygın); Kızarma, Ateş basması (yaygın olmayan);
Psikiyatrik hastalıklar: Depresyon, Anksiyete, Kafa karışıklığı durumu, İnsomnia (yaygın); Öforik ruh hali, Sinirlilik, Halüsinasyon, Görsel halisünasyon, Mental durum değişiklikleri, Oriyentasyon bozukluğu(yaygın olmayan); İlaç
bağımlılığı, İlaç suistimali (bilinmiyor);
Gastrointestinal hastalıklar: mide bulantısı, kusma (çok yaygın); Stomatit, Konstipasyon, Ağız kuruluğu, Diyare, abdominal ağrı, Gastroözofageal reflü hastalığı, Mide rahatsızlığı, Dispepsi, Diş ağrısı (yaygın); İleus, Ağız ülseri, Oral hipoestezi, Oral rahatsızlık, oral mukozal renk değişikliği, Oral yumuşak doku bozukluğu, Glossodini, Dilde  kabarma, Dişeti ağrısı, Dil ülseri, Dil bozukluğu, Özofajit, Dudaklarda çatlama, Diş bozukluğu (yaygın olmayan); Oral mukozal kabarma, Dudak kuruluğu (seyrek)
Kulak ve iç kulak hastalıkları: Vertigo Tinnitus , Kulak rahatsızlığı(yaygın olmayan)
Genel bozukluklar ve uygulama yerine ilişkin durumlar: Kanama, ağrı, ülser, irritasyon, parestezi, anestezi, eritem, ödem, şişme ve vezikülü içeren uygulama yeri reaksiyonları (çok yaygın); Periferik ödem, Yorgunluk, Asteni, İlaç çekilme sendromu, Titreme (yaygın); Malazi, Uyuşukluk, Göğüs rahatsızlığı, Anormal hissetme, Sinirli hissetme, Susama, Soğuk hissetme, Sıcak hissetme (yaygın olmayan); Pireksi Neonatal çekilme sendromu (bilinmiyor)
Metabolizma ve beslenme hastalıkları :Anoreksi (yaygın)
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar : Oral kandidiyazis (yaygın), farenjit (yaygın olmayan), oral püstül (seyrek)
Göz hastalıkları : Görme bozuklukları, Oküler hiperemi, Bulanık görme, Görme keskinliğinde azalma (yaygın olmayan); Gözde anormal hassasiyet, Fotopsi (seyrek)
Deri ve derialtı dokusu hastalıkları : Kaşıntı, Hiperhidroz, Döküntü (yaygın), Soğuk terleme, Yüzde şişme, Yaygın  kaşıntı, Alopesi(yaygın olmayan); Onikoreksiz (seyrek);
Yaralanma, zehirlenme ve işlemsel komplikasyonlar: düşme (yaygın)
Kas-iskelet hastalıkları, bağ doku ve kemik hastalıkları: Miyalji, Sırt ağrısı (yaygın); Kas seğirmesi, Kas zayıflığı(yaygın olmayan);
Kardiyak hastalıklar: Taşikardi (yaygın);  Brasikardi (yaygın olmayan);
Hepatobiliyer hastalıklar: Biliyer dilatasyon (yaygın olmayan)
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları: Üriner retansiyon(yaygın olmayan)
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar: Dispne, Faringolarengial ağrı (yaygın); Solunum depresyonu, Uyku apnesi sendromu(yaygın olmayan);Solunum durması (bilinmiyor).
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları : Anemi, nötropeni (yaygın); Trombositopeni (yaygın olmayan).
Bağışıklık sistemi hastalıkları : Hipersensitivite (seyrek)
Endokrin sistemi hastalıkları: Hipogonadizm(seyrek); Adrenal yetmezlik, androjen eksikliği(bilinmiyor)
Araştırmalar : kilo kaybı (yaygın); Trombosit sayısında azalma, Kalp atımı sayısında hızlanma, Hematokritte azalma, Hemoglobinde azalma (yaygın olmayan).
EFFENTORA’nın tekrarlı uygulaması üzerine, tolerans, fiziksel veya psikolojik bağımlılık oluşabilir. Transmukozal fentanil ile bulantı, kusma, diyare, anksiyete, titreme ve terleme gibi opioid kesilme semptomları gözlenmiştir. Aşırı doz kapsamında bilinç kaybı ve solunum arresti gözlenmiştir.
Pazarlama sonrası tecrübelerde, döküntü, eritem, dudak ve yüzde şişme ve ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir
—Farmakokinetik özellikler
EFFENTORA ileri derecede lipofiliktir ve oral mukoza tarafından çok hızlı, konvansiyonel gastrointestinal yoldan ise daha yavaş absorbe edilir. Hepatik ilk-geçiş etkisine ve intestinal metabolizmaya uğrar ve oluşan metabolitler fentanilin terapötik etkisine katkıda bulunmaz. EFFENTORA, bukkal mukoza boyunca absorbe edilen fentanil hızını ve derecesini artırmak için efervesan bir reaksiyondan yararlanan bir dağılım teknolojisi kullanmaktadır. Efervesan reaksiyona eşlik eden geçici pH değişimleri çözünmeyi (düşük bir pH seviyesinde) ve membran permeasyonunu (yüksek bir pH seviyesinde) optimize edebilir. (Bukkal uygulamayı müteakip tabletin tamamen çözünmesi için geçen süre olarak tanımlanan) kalış süresi fentanile verilen erken sistemik reaksiyonu etkilememektedir. Bukkal (yani çene ve diş eti arasına) ve dil altı olarak uygulanan 400 mikrogram EFFENTORA tabletler arasındaki bir karşılaştırma çalışması biyoeşdeğerlik kriterlerini karşılamıştır.
Emilim:
EFFENTORA’nın oromukozal uygulamasını müteakip, fentanil %65’lik bir biyoyararlanımla ve hızla emilir. EFFENTORA’nın emilim profili geniş ölçüde, genellikle oromukozal uygulamadan sonra yaklaşık bir saat içinde alınan venöz numuneyi müteakip tepe plazma konsantrasyonu ile, bukkal mukozadan ilk hızlı emiliminin bir sonucudur. Uygulanan toplam dozun yaklaşık %50’si transmukozal olarak hızla emilir ve sistematik olarak kullanılır duruma gelir. Toplam dozun kalan yarısı yutulur ve gastrointestinal kanalda yavaşça emilir. Yutulan miktarın toplam dozun %50’si) yaklaşık %30’u hepatik ve intestinal ilk geçiş eliminasyonunu aşar ve sistemik olarak mevcut hale gelir.
Dağılım
Fentanil ileri derecede lipofiliktir ve geniş bir görünür dağılım hacmi ile vasküler sistem hacmini aşacak biçimde dağılır. EFFENTORA’nın bukkal uygulamasından sonra, fentanil, plazma ve yüksek derecede perfüze olan dokular (beyin, kalp ve akciğerler) arasında fentanil dengesini gösterecek şekilde, hızlı bir başlangıç dağılıma uğrar. Müteakiben, fentanil derin doku kompartmanı (kas ve yağ) ve plazma arasında yeniden dağılır.
Biyotransformasyon
Klinik çalışmalarda, EFFENTORA’nın bukkal uygulamasını izleyen metabolik yolaklar karakterize edilmemiştir. Fentanil karaciğer ve intestinal mukozada CYP3A4 izoform tarafından norfentanile metabolize edilir.
Eliminasyon
İntravenöz fentanil uygulamasını müteakip, uygulanan dozun %7’sinden azı değişmeden idrarla atılır; değişmeden dışkı ile atılan bölümü yalnızca %1 kadardır. Metabolitler çoğunlukla idrar ile atılırken dışkı ile atılan miktarlar daha azdır. EFFENTORA uygulamasını müteakip, fentanilin terminal eliminasyon fazı plazma ve derin doku kompartımanı arasındaki tekrar dağılımın bir sonucudur. Bu faz yavaştır ve efervesan formülasyonun bukkal uygulamasını müteakip yaklaşık 22 saatlik ve intravenöz uygulamayı müteakip 18 saatlik bir medyan (ortanca) terminal yarılanma ömrü (t1/2) ile sonuçlanır. intravenöz uygulamayı müteakip fentanilin toplam plazma klerensi yaklaşık 42 L/saat olmaktadır.
—Doz aşımı ve tedavisi
Doz aşımı Semptomları : Fentanil doz aşımının semptomlarının yapı olarak intravenöz fentanil ve diğer opioidlerinkilere benzer olması beklenmektedir ve bu semptomlar farmakolojik etkilerinin bir uzantısı olup en şiddetli önemli etkiler değişen mental durum, bilinç kaybı, hipotansiyon, solunum depresyonu ve ölümle sonuçlanan solunum yetmezliğidir.
Tedavi
Opioid doz aşımının hemen kontrol altına alınması, EFFENTORA bukkal tabletin çıkarılmasını, eğer hala ağızda ise hastanın nefes yolunun açılmasını, hastanın fiziksel ve sözel olarak uyarılmasını, bilinç seviyesi, nefes ve dolaşım durumunun değerlendirilmesini
ve gerekirse destekli solunumu (solunum desteği) içerir. Yeterli vücut sıcaklığı ve paranteral sıvı alımı sağlanmalıdır.
Opioid kullanmamış kişide (kaza sonucu) gerçekleşen doz aşımının tedavisi için, klinik açıdan önerildiği üzere, intravenöz yoldan nalokson veya diğer bir opioid antagonisti kullanılmalıdır. Doz aşımını takip eden solunum depresyonunun süresi opioid antagonistinin etkisinden uzun olabilir (örneğin, nalokson’un yarılanma süresi 30- 81 dakika arasındadır) ve tekrarlı uygulanma gerekli olabilir. Bu tür bir kullanım ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için kullanılan opioid antagonistinin Kısa Ürün Bilgisi’ne başvurulmalıdır.  Opioid kullanıcısı olan hastalarda doz aşımının tedavisi için intravenöz yoldan müdahale gereklidir. Bazı durumlarda makul olarak nalokson veya bir başka opioid antagonistinin kullanımı gerekli olabilir, ancak bu akut bir geri-çekilme sendromu tetikleme riski ile ilişkilidir. Ciddi veya inatçı hipotansiyon oluşur ise, hipovolemi düşünülmeli ve uygun parenteral sıvı tedavisine başlanmalıdır.
EFFENTORA kullanımından sonra solunum güçlüğü ile girişim gösteren bir kas sertleşmesi gözlenmemiş olmasına karşın bu durum fentanil veya diğer opioidlerle görülebilir. Böyle bir durum oluşursa, solunum desteği, bir opioid antagonisti ve son alternatif olarak bir nöromüsküler blokör ile kontrol altına alınmalıdır.
Ambalajın niteliği ve içeriği
28 tabletlik neme dirençli, fiziksel olarak koruyucu, çocuk emniyetli, her bir tablet cebi arasında perforasyon bulunan 2 x 2 konfigürasyondaki folyo/folyo blister kartında 28 tablet olarak kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda sunulur.
FORTEVIR 0.5 mg 30 film kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

Feramat 100 mg 30 Kapsül, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.