D İle Başlayan İlaçlar

DORİFEN 800 mg/8 ml İV infüzyonluk çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

DORİFEN Nedir ve Endikasyon Bilgisi :

Bu ilacın etken maddesi ibuprofen‘dir. DORİFEN, vücutta  iltihaba ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik etkenleri azaltan, ağrı, ateş ve iltihabi durumlarda etki gösteren (steroid olmayan anti-enflamatuvar) bir ilaçtır.  DORİFEN, eklem tutukluğu, kas iskelet sistemi ağrıları, iltihaplı eklem romatizması, bursit, gut atakları, yaralanma veya kaza sonucu oluşan burkulma, ezilme ve incinmelerdedi ağrı ve şişliklerde, soğuk algınlığına bağlı ağrı ve ateşte, regl dönemi sancıları, baş ağrısı, diş ağrısı gibi orta ve şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılır. DORİFEN, şiddetli ağrılarda opioid ağrı kesicilerle birlikte de kullanılabilir.

 

DORİFEN 800 mg/8 ml İ.V. infüzyonluk çözelti’nin Kullanım Şekli

  1. DORİFEN’ seyreltilmeden kesinlikle kullanılmamalıdır.
  2. DORİFEN, sadece intravenöz infüzyon yoluyla damar içine verilir. Bu uygulama minimum 30 dakika sürmelidir. İlaç kullanılmadan önce seyreltilmelidir. DORİFEN’i uygulamadan önce, çözelti içerisinde yabancı madde ve renklenme olup olmadığı görsel olarak incelenmelidir. Yabancı madde veya renklenme var ise çözelti kullanılmamalıdır.
  3. Hekim, hemşire ya da eczacınız  tarafından verilen tüm direktiflere tamamıyla uymanız önemlidir. DORİFEN’in ağrı kesici etkisi için, 6 saatte bir 400-800 mg DORİFEN doz damar yoluyla verilir. Ateş düşürücü tedavi için , 4-6 saatte bir 400 mg veya her 4 saatte bir 100-200 mg DORİFEN doz uygulanır. Bir böbrek probleminiz var ise hekiminiz daha düşük bir doz kullanılmasını isteyebilir.  DORİFEN’in uygulamasının  hangi sıklıkta yapılacağını hekiminiz belirleyecektir. İstenmeyen etkiler, belirtileri kontrol altına almak için gerekli olan en düşük etkin dozun en kısa sürede kullanılması ile en aza indirilebilir.
  4. Hekiminiz DORİFEN’le tedavinizin ne kadar süreceğini size söyleyecektir. Hekime haber vermeden tedaviyi erken bırakmayınız, çünkü DORİFEN tedavisini aniden kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine sebep olabilir.

 

DORİFEN 800 mg/8 ml İ.V. infüzyonluk çözelti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

Aşağıdaki durumlarda DORİFEN kullanılmamalıdır:
—DORİFEN’in içindeki etken maddeye( İbuprofene) ya da  ilaç içindeki bileşenlerden birine karşı aşırı hassasiyetinizin olduğunuz düşünüyorsanız; DORİFEN’i kullanmayınız.
—Ağır karaciğer, böbrek veya kalbinizde ağır yetmezlik var ise;   üritker veya astımınız varsa veya geçmişte asetil salisilik asit, ibuprofen veya diğer NSAİ ilaçlardan birini kullanırken sizde alerjik reaksiyon geliştiyse; Asetil salisilik asit “triadınız” (nazal polip, astım ve asetil salisilik asite hassasiyet) var ise; koroner arter by-pass ameliyatından  (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi) önce ya da sonraki dönemde iseniz; gebeliğinizin son üçüncü dönemindeyseniz; DORİFEN’i kullanmayınız.
—DORİFEN’in, kalp krizi, felç, hayati tehlike yaratabilecek pıhtılaşma vakaları riskinde artışa sebep olabilir. Kalp damar hastalığı ve bu hastalığa maruz kalma ihtimali olan hastalarda DORİFEN’in uzun süre kullanımına bağlı olarak bu risk daha da yükselebilir.
—DORİFEN, midede veya bağırsakta yara, delinme ve kanama gibi hayati tehlikeye varabilecek istenmeyen etkilere sebep olabilir. İstenmeyen bu etkiler herhangi bir zamanda, önceden belirti vermeden veya belirti vererek gelişebilirler. Yaşlılarda DORİFEN’in kullanımıyla istenmeyen bu etkilere maruz kalma riski daha yüksektir.

Aşağıda listelenen durumlarda DORİFEN’i kullanırken dikkatli olmalısınız: 
—Kalbinizde bir rahatsızlık var ise ve yüksek tansiyon hastasıysanız buna bağlı vücudunuzun belli bölgelerinde su tutulumu ve ödem( şişlik) var ise; karaciğerinizde işlev bozukluğu var ise; süreğen astımınız veya geçmişte astım hastalığı atlatmışsanız;
—Geçmişte oniki parmak bağırsağınızda veya midenizde ülser ya da  sindirim sisteminizde bir hastalık yaşadıysanız; DORİFEN kullanırken bu vakalarda alevlenmeler olabilir.
—Süreğen astımınız veya geçmişte astım hastalığı atlatmışsanız;  DORİFEN’i dikkatli kullanmalısınız. Çünkü nefes darlığı yaşayabilirsiniz.
—Böbrek hastasıysanız; DORİFEN’unalırken böbrek işlevleriniz hekiminiz tarafından takip altında tutulmalıdır.  izlenmesi gerekebilir. DORİFEN ve bu gibi ilaçlar uzun zaman kullanıldığında böbreklerde fonksiyonlarının bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğerinde bozukluk olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı kullananlarda ve yaşlı kişilerde artmaktadır.
—Yaşlı kişiler DORİFEN’in yan etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilirler. Bu sebeple, yaşlı hastalar hekim tavsiyesine uymalılar ve hastalık semptomlarını hafifletmek için gereken en az miktar uygulanmalıdır. Yaşlı hastalar yan etkileri hemen hekime bildirmeleri konusunda ikaz edilmelidir.
—DORİFEN’le tedavi sırasında vücutta sebebi belli olmayan çürük, mortartı ciltte kızarıklık ve döküntü yada görmede bozukluk meydana gelmesi durumlarında hekime haber verilmelidir.
—Titreme ve üşümeyle birlikte ateşte aniden yükselme, genel halsizlik, ensede katılık hissi, baş ağrısı, kusma var ise; hiç vakit kaybetmeden hekime müracaat ediniz. Bu belirtiler aseptik menenjiti (beyin zarında iltihaplanma) işaret edebilir.
—DORİFEN (ibuprofen) ve benzer ajanlar, bilhassa yüksek dozlarda ve uzun süreyle alındıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme (felç) riskinde küçük bir artış ile alakası olduğu bilinmektedir.  Eğer kalbiniz veya damarlarınızla ilgili bir hastalığınız var ise, daha önce felç  geçirdiyseniz veya bu gibi olaylar için risk taşıdığınızı düşünüyor iseniz (mesela tansiyonunuz, kolesterolünüz yüksekse, diyabet hastasıysanız veya sigara kullanıyorsanız); DORİFEN’le tedaviye başlamadan önce bu konuları hekiminizle etraflıca konuşunuz.
—DORİFEN (ibuprofen) ve bu tür ajanlarla tedavi uzun sürdüğünde, daha önce sindirim sisteminde bir hastalık yaşamamış olunsa bile, mide ve bağırsaklarda yara, kanama ve delinme ortaya çıkabilir. Bu ciddi yan etkilerin meydana gelme olasılığı; geçmişte böyle bir hastalık geçirmiş kişilerde, yaşlı hastalarda, ilacın yüksek miktar dozlarda kullanılmasında ve tedavi sürecinin uzamasında artış göstermektedir. Bundan dolayı, DORİFEN’in hastalık semptomlarının iyileştirilmesinde DORİFEN’in etkili olan en düşük dozlarının, en kısa süreyle kullanılmasına özen gösterilmelidir. Zira DORİFEN, enfeksiyon semptomlarını gizleyebilir.
•Hamilelik dönemindeyseniz veya  hamile olduğunuzdan şüphe duyuyorsanız, DORİFEN almadan önce bu hususu hekiminize bildiriniz. DORİFEN, hamilelikte özellikle son üç aylık dönemde kullanılmamalıdır. Emzirme dönemindeki emziren anneler hekime sormadan kullanılmamalıdırlar.
•17 yaşından küçüklere DORİFEN verilmemelidir.
•Size tavsiye edilen miktardan daha yüksek dozlarda DORİFEN kullanıldıysa hekiminiz sizi mutlaka izlemelidir. Fazla  DORİFEN dozu alımı, karın ağrısı, bulantı, kusma, uyuşukluk, baş dönmesi gibi yan etkilere sebebiyet verebilir.
Yaşlı hastalarda DORİFEN’le  tedavide doz seçimi çok iyi ayarlanması, tedaviye mümkün olan en düşük doz düzeyinden başlanması gerekir. Çünkü yaşlı hastalar sindirim sisteminde oluşabilecek yan etkiler bakımından daha yüksek risk altındadırlar.

 

DORİFEN 800 mg/8 ml İV infüzyonluk çözelti’nin diğer ilaçlarla etkileşimi:

1-Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin), Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır), yüksek tansiyon ilaçları, kolestramin (kolesterol düşürücü ilaç), diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçlar; örn. asetil salisilik asit, naproksen) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç), tansiyon ve kalp hastalığında kullanılan ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler (idrar söktürücüler), varfarin gibi kanda pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar, Ginkgo biloba bitkisel özütü, furosemid ve benzeri (idrar söktürücüler), kinolon sınıfı antibiyotikler (örn.siprofloksasin), digoksin, digitoksin vb.(Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri), Kaptopril (yüksek tansiyon ilacı), Siklosporin, Zidovudin, Takrolimus (bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar), Mifepriston (düşük ilacı), sülfonilüre (diyabet ilacı), vorikonazol, flukonazol (CYP2C9 inhibitörleri-karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaçlar), Alkol, Kortikosteroidler.
Eğer yukarıda sıralanan ilaçlardan biriyle tedavi görüyor iseniz: DORİFEN’i almadan önce bunu hekiminize özellikle söylemelisiniz.
2-DORİFEN’le Tiklopidinin birlikte kullanımından sakınınız.
3-DORİFEN ve Asetil salisilik asitin eş zamanlı uygulanması, yan etkilerde artmaya sebebiyet vermesi sebebiyle tavsiye edilmez.
4-DORİFEN’le; pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ilaçlar: örn. asetil salisilik asit, dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif seratonin geri alım inhibitörleri (SSRI, örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin); birlikte kullanıldıklarında mide bağırsak kanalında kanama tehlikesini arttırabilir.

DORİFEN 800 mg/8 ml İV infüzyonluk çözelti’nin yan etkileri

DORİFEN’in çok yaygın görülebilecek yan etkileri : Bulantı, kusma, gaz, baş ağrısı.
DORİFEN’in yaygın görülebilecek yan etkileri : Ödem, sıvı tutulması, idrar yapamama (üriner retansiyon), baş dönmesi, hazımsızlık (dispepsi), karın (abdominal) ağrısı / rahatsızlığı, yorgunluk, kabızlık (konstipasyon), öksürük, bakterilerin neden olduğu akciğer iltihabı (bakteriyel pnömoni), döküntü, mide, barsakta hafif kanama (gastrointestinal hemoraji), kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena), kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez), kan basıncı yüksekliği (hipertansiyon), kan basıncının düşmesi (hipotansiyon), alerjik nezle (rinit), uykusuzluk (insomnia), endişe ve korku sebepli huzursuzluk hali (anksiyete), kansızlık, kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında artma (trombositemi), kanda potasyum, protein ve albümin azalması (hipokalemi, hipoproteinemi, hipoalbuminemi), kanda üre, sodyum, LDH (kandaki bir enzim) artışı, kanda nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısında azalma (nötropeni).
DORİFEN’in yaygın olmayan yan etkileri : Astım, akciğerlere giden hava geçitlerinin geçici olarak daralması (bronkospazm), nefes almada zorluk (dispne), uykululuk hali (somnolans), uyuşma (Parestezi), onikiparmak bağırrsağında meydana gelen yara (duodenal ülser), mide ülseri (gastrik ülser), sarılık, anormal karaciğer fonksiyon testi, çeşitli formlarda toksik böbrek bozuklukları (interstisyel nefrit ve nefrolojik sendrom, dahil), kaşınma, kurdeşen ve kurdeşen şeklinde döküntü ile birlikte görülebilen ciltte ödem oluşumu (anjiyoödem), deride ışığa duyarlı reaksiyon ve döküntü (purpura), midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)-mide yanması, karaciğer iltihabı (hepatit), böbrek yetmezliği (renal yetmezlik), ağızda doku incelmesine bağlı yara oluşumu (oral ülserasyon), kreatinin maddesinin böbreklerden atılımının azalması (kreatinin klirensi azalması), görme bulanıklığı, görme değişiklikleri, duymada azalma, trombositopeni (trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma), ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz), aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma), hemolitik anemi (bir tür kansızlık), kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin kümeleşmesinin baskılanması (trombosit agregasyon inhibisyonu), beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni), mide-bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
DORİFEN’in nadiren görülebilecek yan etkileri : Eritema multiforme  (genellikle ağızda görülen  ve vücudun diğer bölgelerinde de oluşabilen deride içi su toplamış kırmızı döküntüler  ile belirgin bir hastalık); toksik epidermal nekroliz (Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir cilt hastalığı),Steven -Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı) Deri üzerinde veya ağız yüzeyinde, acı veren, kırmızı veya mor döküntü ve kabarcıklara sebep olan hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon; Aseptik menenjit (boyun sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, yön duygusunu yitirme gibi belirtilerle birlikte), karaciğer harabiyeti; anafilaktik reaksiyon (ciddi alerjik reaksiyon); ani görme kaybı ve gözde ağrıyla ilerleyen bir hastalık toksik optik nöropati); depresyon; vertigo (iç kulaktaki rahatsızlık sebebiyle ortaya çıkan baş dönmesi); tinnitus (kulakta çınlama); halüsinasyon (olmayan şeyleri hissetme, duyma, görme); optik nörit (göz sinirlerinin iltahabı de iltihaplanma); konfüzyon (zihinde karışıklık, bulanıklık).
DORİFEN’in çok nadir görülebilecek yan etkileri : Pankreatit (pankreasın iltihabı), karaciğer yetmezliği.
DORİFEN’in sıklığı bilinmeyen yan etkileri : Crohn rahatsızlığının kötüleşmesi, kolit (kalın barsak iltihabı)

2400 mg/gün şeklinde yüksek miktarda DORİFEN dozu kullanımının kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa sebep olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

DORİFEN 800 mg/8 ml İV infüzyonluk çözelti’nin saklanması :

DORİFEN’in infüzyon çözeltisi bekletilmeden uygulanılmalıdır. Çözelti hemen kullanılmadığı takdirde, kullanılmadan önce saklanması sağlık mesleği mensubunun sorumluluğundadır. DORİFEN, %5 Dekstroz, %0.9 Sodyum Klorür veya Ringer Laktat çözeltileriyle seyreltildikten sonra hemen kullanılmalıdır.Seyreltme, saklama ve kullanım sonu arasındaki toplam süre 24 saati geçmemelidir. DORİFEN ambalajı açılmadan önce ve açıldıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 

Etken madde: ibuprofen
İlaç Marka İsmi : DORİFEN 800 mg/8 ml İV infüzyonluk çözelti
DORİFEN 400 mg/4 ml İV infüzyonluk çözelti

Ruhsat sahibi:
Adı : Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Büyükdere cad. No:53 Hürmet Keçeli İş Merkezi Kat : 6 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel(212) 347 75 12 / 13
Faks(212) 272 07 17

 

DORİFEN 800 mg / 8 ml I.V. infüzyonluk çözelti kullanma talimatı

Source link

DRAXOL 400 mg Film Kaplı Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

ÇİNKOVİT FORT 30 mg/5 ml Şurup, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.