D İle Başlayan İlaçlar

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

DESİFEROL tablet nedir ve Endikasyon Bilgisi :

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet; vücudunda D Vitamini eksikliği saptanmış kişilerde görülen osteomalazi,  hiperparatiroidizm, raşitizm, osteoporoz-kemik erimesi gibi hastalıklarda tedaviye yardımcı  olmak için ve sindirim kanalındaki emilim bozukluğundan kaynaklanan D vitamini eksikliğinde D vitamini takviyesi için kullanılır. Bir tablet DESİFEROL‘de 2000 IU D3 vitamini bulunur.

Osteomalazi :Yetişkinlerde D vitamini eksikliğine bağlı kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasına yol açan bir kemik hastalığıdır.
Osteoporoz : Hem kadın hem de erkeklerde özellikle yaşlanmayla artan, kemiklerde zayıflık ve bunun sonucunda kemik kırılganlığının ve kırık riskinin arttığı bir kemik hastalığıdır.
Hiperparatiroidizm : Paratiroid bezlerindeki tümör nedeniyle aşırı paratiroid hormonu (vücutta kalsiyum
metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) salgılanmasına bağlı bir hastalıktır.
Raşitizm :  Kemik dokusundaki D vitamini eksikliğine bağlı omurga, kol ve bacak kemiklerinde biçim bozukluğuna yol açan bir kemik hastalığıdır.  Raşitizm, her dönemde görülebilir ancak yetişkinlere oranla  yeni doğanlar, bebekler ve çocuklarda daha sık rastlanmaktadır.

 

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. DESİFEROL Tablet, başka bir  D vitamini ihtiva eden ilaçla beraber kullanılacak ise; günlük alınması gereken toplam D vitamini dozunun aşılmamasına özen gösterilmelidir.
 2. Bu ilacın içindeki maddelerden herhangi birisine karşı daha önceleri sizde alerjik bir durum oluştuysa DESİFEROL tabletin kullanımı sizin için uygun bulunmaz.
 3. Eğer, ileri derece hipertansiyon veya damar sertleşmesi, akciğer rahatsızlığı, D vitamininin fazla miktarda kullanılması ya da vücutta depolanması (D hipervitaminozu), böbrek taşı varlığı veya öyküsü; hiperkalsiüri, hiperkalsemi rahatsızlıklarından birisi sizde bulunuyorsa; DESİFEROL tabletin kullanımı sizin için öngörülmemektedir.
 4. Böbreklerinizde işlev bozukluğu, karaciğer, siroz, akciğer, kanser, diyabet ya da kalp hastalığı var ise ya da yatalak bir durumdaysanız; sarkoidoz hastalığınız ya da mide, bağırsak ülseriniz var ise; DESİFEROL Tablet almaya başlamadan önce var olan rahatsızlıklarınız hakkında önemle hekiminizle görüşmelisiniz.
 5. Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız; DESİFEROL Tablet’i hekim tarafından tavsiye edilmeden kesinlikle kullanmayınız.
 6. DESİFEROL Tablet 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

 

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet’in kullanım Şekli:

 1. 12-18 yaşları arasındaki çocuklar ve gençlerde günlük DESİFEROL dozu: D vitamini eksikliğini tedavi ve önlemede; bu yaş grubundakilere hekim gözetiminde olmak kaydıyla rahatsızlığın ciddiyeti ve hastanın DESİFEROL tedavisine verdiği cevaba göre günde 1000 IU yani  1/2 DESİFEROL tablet alınması
 2. Yetişkinlerde günlük DESİFEROL dozu:
  D vitamini eksikliğinin tedavisinde:
  hekim tavsiyesi olmak kaydıyla rahatsızlığın ciddiyeti ve hastanın DESİFEROL tedavisine verdiği cevaba bağlı olarak 10 hafta boyunca günde 1000-4000  IU yani  1/2 – 2  DESİFEROL tablet, daha sonraki devam tedavisinde günde 1/2 – 1 tane DESİFEROL tablet olarak kullanılması tavsiye olunur.
  Osteoporozun yardımcı tedavisinde: günde 1/2 DESİFEROL tablet;
  D vitamani eksikliğinin önlenmesinde, Malabsorbsiyona bağlı D vitamini eksikliğinin proflaksisinde, sekonder hiperparatiroidizmde ve osteomalazide:  günde 1/2 – 1 tane DESİFEROL tablet;
  Malabsorbsiyonda: günde 1/2 – 5 DESİFEROL tablet olarak kullanılması tavsiye olunur.
 3. DESİFEROL Tablet yemeklerle birlikte veya  yemek sonrasında tok karnına alınması tavsiye edilir.

 

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet’in diğer ilaçlarla etkileşimi:

 1. İmidazol (mantar ilacı), Aktinomisin (kanser ilacı) vücuttaki D vitamininin çalışmasını değiştirebilir.
 2. Antikonvülsanlar (nöbet ilaçları, fenitoin, fenobarbital, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (epilepsi ilaçları), İzoniazid (verem ilacı.) rifampisin ( antibiyotik ilaç) ve glukokortikoidler ile beraber birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.
 3. Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kanda kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı sözkonusu bu ilaçların etkisini azaltabilir.
 4. Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler (idrar söktürücüler) ile aynı anda beraber kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üstüne çıkabilir.
 5. Uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
 6. D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) ihtimalinin artması sebebiyle önerilmez.
 7.  Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum düzeyleri hekimce muhakkak yakınen izlenmelidir.
 8. Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (Obezite ilacı), likit parafin (mineral yağ) ve kolestiramin (Kolesterol ilacı) vitamin D vitamininin emilimini azaltabilir.

 

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet’in Olası Yan Etkileri :

 1. DESİFEROL Tablet, söylenilen dozda ve sürede kullanıldığında yan etkilerine maruz kalma ihtimali çok düşüktür. Hekimin söylediği miktardan daha fazla kullanılırsa yan etkilerde artış görülebilir.
 2. Bu ilacı kullanırken;  üritker, soluk alamama, üritker, yüzde, ağız içinde veya boğazınızda şişlik, şiddetli karın ağrısı gibi alerjiye bağlı bir durum ortaya çıkarsa; acilen tıbbi destek almalısınız.

 

İlaç Etken Maddesi:  D3 vitamini,
İlaç Marka İsmi :DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet

Ruhsat Sahibi :Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul
Pbx : 0 216 456 65 70
Fax : 0 216 456 65 79
info@berko.com.tr

Üretici İlaç Firması : Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/ İstanbul
Pbx : 0 216 592 33 00
Fax : 0 216 592 00 62

 

DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet kullanma talimatı


DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet kullanma talimatı


DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet kısa ürün bilgisi


DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet kısa ürün bilgisi


Formülü :
Etken madde: 2000 IU (50 mikrogram) D3 Vitamini
Yardımcı maddelerin tam listesi
Mikrokristalin selüloz
Kalsiyum fosfat dibazik, susuz (E341)
Laktoz monohidrat (inek sütünden elde edilir)
Povidon
Krospovidon
Kroskarmelloz sodyum
Kolloidal silikon dioksit
Magnezyum stearat
Polivinil alkol (E1203)
Titanyum dioksit (E172)
Makrogol
Polietilen glikol (E1521)
Talk (E553b)
Mika
Polisorbat 80 (E433)

Desikant içeren pilfer-proof kapaklı, HDPE şişe/karton kutuda satışa sunulmaktadır. Bir şişede 40 ve 60 tane DESİFEROL 2000 IU film kaplı tablet bulunmaktadır.
Vitamin D eksikliğinin profilaksi ve tedavisinde endikedir.

DESİFEROL tablet’in uygulama şekli ve süresi: 
—Adölesan pozoloji (12-18 yaş)
12-18 yaş arasında Vitamin D eksikliğinin tedavisinde ve önlenmesinde; hastalığın şiddeti ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak günde yarım DESİFEROL tablet (1000 IU) önerilir. Yalnızca tıbbi denetim altında verilmelidir.
—Erişkin pozoloji:
– Vitamin D eksikliğinin tedavisinde: hastalığın şiddeti ve hastanın tedaviye yanıtına bağlı olarak 10 hafta boyunca günde yarım – 2 DESİFEROL tablet (1000-4000 IU), sonrasında idame tedavi olarak günde yarım – 1 DESİFEROL tablet (1000-2000 IU) doktor tarafından önerildiği şekilde kullanılır. Hedef seviyelerin takibi için, idame tedavisinin başlangıcından yaklaşık 3 ila 4 ay sonra serum 25(OH)D ölçümleri yapılmalıdır.
– Vitamin D eksikliğinin önlenmesinde; günde yarım – 1 DESİFEROL tablet (1000-2000 IU).
Aşağıda yer alan bazı popülasyonlar Vitamin D eksikliği açısından yüksek riske sahiptir ve daha yüksek dozlar ve serum 25(OH)D seviyelerinin takibi gerekebilir;
‐ Bakım gerektiren ya da yatan hastalar, koyu ten rengine sahip olanlar, güneş altında yeterince kalmayan ya da sürekli güneş koruyucu kullanan kişiler, osteoporoz açısından değerlendirilen hastalar, obez bireyler, bazı ilaçların eş zamanlı kullanımı (örn. antikonvülsan ilaçlar, glukokortikoidler, antiretroviraller), ‐ D vitamini eksikliği için yakın zamanda tedavi görenler ve idame tedavisi gerekenler, karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar, malabsorbsiyon, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve çölyak hastalığı olanlar, osteoporozun spesifik tedavisine destek olarak: günde yarım DESİFEROL tablet (1000 IU)

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakoterapötik grup: Vitamin D ve analogları
ATC Kodu: A11CC05
Kolekalsiferol güneşten gelen UV ışını etkisi ile deride üretilir. Biyolojik olarak aktif formunda kolekalsiferol (Vitamin D3) insanlarda serum fosfat ve kalsiyum konsantrasyonlarını, esas olarak emilimlerini arttırarak yükseltir. Kalsiyumun osteositlere girişini ve kemik dokudan kalsiyum salımını uyarır. Kalsiyumun kemiklerde oluşmasını sağlar. İnce bağırsakta hızlı ve gecikmiş kalsiyum emilimini arttırır. Ayrıca pasif ve aktif fosfat transportunu uyarır. Böbreklerde tübüler reabsorbsiyonu arttırarak kalsiyum ve fosfat atılımını inhibe eder. Paratiroid hormonla birlikte
kalsiyum ve fosforun normal seviyelerde kalmasını sağlar. Kolekalsiferol ayrıca kemik rezorbsiyonunu uyarır ve kemiğin normal mineralizasyonu için gereklidir. Kolekalsiferol fizyolojik dozlarda kalsiyumun böbreklerden geri emilimini de arttırır. Kolekalsiferolün biyolojik aktif formu ile paratiroid bezlerinde paratiroid hormon (PTH) oluşumu direkt olarak inhibe edilir. İndirekt olarak bağırsaktan artan kalsiyum absorbsiyonu aracılığıyla,
paratiroid hormon (PTH) sekresyonunu inhibe eder. Vücudun normaldeki günlük gereksinimi 400 – 800 I.U. arasındadır.
—D3 vitamini raşitizmin profilaksi ve tedavisinde en kuvvetli terapötik tesire sahiptir. Kalsiyum ve fosfor metabolizmasına katılarak kalsiyumun kemiklerde depolanmasını temin eder ve dekalsifikasyona mani olur.
—D vitamini bileşikleri ve metabolitleri esas olarak safra ve dışkı ile atılırlar. Küçük miktarda idrarla atılırlar. İdrarla atılan ana metabolit kalsitroik asittir. Tek doz oral kolekalsiferol uygulamasından yaklaşık 7 gün sonra primer depolama formunun maksimum serum konsantrasyonuna ulaşılır. Daha sonra 25(OH)D3 yaklaşık 50 gün serum
yarılanma ömrü ile yavaş bir şekilde elimine edilir. Kolekalsiferolün yüksek dozlarından sonra 25(OH)D3 serum konsantrasyonu aylarca artabilir. Doz aşımı nedeniyle oluşan hiperkalsemi haftalar boyunca sürebilir.
—Kolekalsiferol ince bağırsakta kolaylıkla absorbe edilir. Besin kaynaklı kolekalsiferol yağlı besinlerle ve safra asitleri ile gastrointestinal kanaldan hemen hemen tamamen absorbe olur.
—Vitamin D böbrek ve karaciğerde metabolize olur. Kolekalsiferol karaciğerde mitokondride 25-hidroksilaz enzimi vasıtası ile D3 vitamininin primer depolama formu 25-hidroksikolekalsiferol (25(OH)D3, kalsidiol) türevine çevrilir. Bu metabolit böbreklerde vitamin D 1-alfa hidroksilaz enzimi vasıtası ile bir kez daha hidroksillenir ve aktif
metabolit formu 1,25-hidroksikolekalsiferole (1,25(OH)2D3, kalsitriol) dönüşür. 1-25 hidroksilli metabolit konsantrasyonu yeterli düzeye ulaştığında, böbreklerde 24, 25 hidroksilli biyolojik aktivitesi minimal düzeydeki metabolitine dönüştürülür. Metabolitler spesifik alfa-globuline bağlanarak kan dolaşımına katılır.
—Kana geçen D vitamini ve metabolitleri spesifik bir alfa-globuline bağlanır. Kolekalsiferol yağ dokusunda ve kas dokusunda uzun bir süre için depo edilebilir ve bu depolama yerlerinden yavaş olarak salınır. Biyolojik yarı ömrü yaklaşık 50 gündür. Kolekalsiferol yavaş başlangıçlı fakat uzun süreli etkiye sahiptir. Plazma yarılanma ömrü 19-25 saattir.
—Doz aşımı belirtileri ve tedavisi : Aşırı dozları hipervitaminoza sebep olabilen D vitamini ile tedavi gören kişilerde doz ayarı yapılmalıdır. Vitamin D’nin akut ve kronik doz aşımı hiperkalsemiye neden olur. Hiperkalsemi belirtileri
yorgunluk, psikiyatrik belirtiler (öfori, sersemlik, bilinç bulanıklığı gibi), bulantı, kusma, iştah kaybı, kilo kaybı, susama, poliüri, böbrek taşı oluşumu, nefrokalsinoz, kemiklerde aşırı kireçlenme ve böbrek yetmezliği, EKG değişimleri, aritmi ve pankreatittir. İzole vakalarda bu yan etkilerin seyri fatal olarak tanımlanmıştır. Gebelik süresince masif dozlar, yeni doğanlarda aortik stenoz sendromu ve idiopatik hiperkalsemi oluşumu ile bağlantılandırılır. Ayrıca yüzde anomaliler, fiziksel ve mental gerilik, şaşılık, enamel bozukluklar, kraniyosinostoz, süper valvular aortik stenoz, pulmoner stenoz, kasık fıtığı, erkeklerde kriptorşidi, kızlarda ikincil cinsiyet karakteristiklerinin erken gelişimi rapor edilmiştir. Ancak oldukça yüksek dozlar alan hipoparatiroitli annelerden normal çocukların doğmuş olduğunu gösteren bazı vaka raporları da mevcuttur.
—Doz aşımı tedavisi :
Vitamin D analogları ile oluşan intoksikasyonlarda D vitamini ve kalsiyum desteği uygulamasına son verilir, düşük kalsiyumlu diyet uygulanır ve i.v. sıvı uygulaması yapılır. Gerektiğinde kalsürik diüretikler (furosemid ve etakrinik asit gibi) kullanılarak serum kalsiyum konsantrasyonları düşürülür. Kalsiyumsuz dialisata karşı hemodializ veya peritoneal dializ de kullanılabilir. Vitamin D yeni alınmışsa daha fazla emilmeyi engellemek için gastrik lavaj veya
kusturma yapılabilir. Kolekalsiferolün kronik olarak yüksek dozlarla alınması ile oluşan hiperkalsemi 2 ay veya daha fazla sürede sonlanabilir. Eğer masif doz alındıysa, karbon uygulaması ile birlikte ventriküler boşaltım göz önünde
bulundurulmalıdır. Güneş ışığından ve vitamin D uygulamasına devam etmekten kaçınılmalıdır. Yeterli idrar söktürümünü sağlamak için rehidrasyon ve furosemid gibi diüretiklerle tedavi uygulanmalıdır. Hiperkalsemi durumunda bifosfonatlar veya kalsitonin ve kortikosteroidler verilebilir. Tedavi semptomlara yöneliktir.
—Diğer ilaçlarla etkileşimi
•Glukokortikoidlerin eş zamanlı kullanımı D vitamininin etkisini azaltabilir.
•Hepatik mikrozomal enzim indüksiyonu yapan antikonvülsanlar örn. fenitoin, fenobarbital, hidantoin, barbitüratlar, pirimidon veya rifampisin ile birlikte kullanıldığında vitamin D aktivitesi azalabilir.
•Sitotoksik ajan aktinomisin ve antifungal ajan imidazol böbrek enzimi 25-hidroksivitamin D-1- hidroksilaz tarafından 25-hidroksivitamin D’nin 1,25-dihidroksivitamin D’ye dönüşümünü inhibe ederek Vitamin D aktivitesini etkilerler.
•Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin ile hiperkalsemi tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı adı geçen bu ilaçları antagonize eder.
•Metastatik kalsifikasyon tehlikesi nedeniyle D Vitamini hipervitaminozunda hiperkalsemiyi azaltmak için fosfat infüzyonu uygulanmamalıdır.
•D vitamini veya analoglarını içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması toksisite olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
•Yağ malabsorpsiyonuna neden olabilen, orlistat, likit parafin ve kolestiramin gibi ilaçlar vitamin D absorpsiyonunu azaltabilir.
•İzoniyazid, vitamin D’ nin metabolik aktivasyonunu kısıtlaması nedeniyle vitamin D3 etkinliğini
azaltabilir.
•Kardiyak glikozidleri ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka izlenmelidir. İdrarda kalsiyum seviyesi 7.5 mmol/24 saat (300 mg/24 saat)’i aşarsa dozun azaltılması ya da tedaviye ara verilmesi tavsiye edilir.
•Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler ve tiazid ile aynı anda birlikte kullanıldığında hiperkalsemi riski artar çünkü idrarla kalsiyum atılımını azaltırlar. Bununla birlikte, vitamin D ve kalsiyumun birlikte verilmesi gereken yaşlı ve yüksek risk gruplarında bu durum bir avantaj olabilmektedir. Bu tür uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum konsantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
—DESİFEROL , Klinik durumu tedavi gerektirmedikçe hamilelerde kullanılmamalıdır.
—İnsan sütünde vitamin D metabolitlerinin sadece küçük bir miktarı görülür. Yalnızca anne sütü ile beslenen ve güneş ışınları ile çok az temas eden bebeklere vitamin D desteği yapmak gerekebilir. Gebelik ve laktasyonda D vitamini günlük rutin kullanım dozu 400-800 I.U. olmakla birlikte, gerektiğinde monitorize edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkabilir.  Emziren annelerin bebeklerinde doz aşımına rastlanmamıştır fakat anne sütüyle beslenen çocuklara Vitamin D içeren ürünler reçete edilirken maternal dozlar göz önünde bulundurulmalıdır.
—Pseudohipoparatiroidizmli hastalar, böbrek taşı geçmişi olan hastalar, Benzotiyadiazin türevleri ile tedavi edilenler, hareketliliği kısıtlanmış, Sarkoidozlu hastalar için özel bir uyarı yapılmalıdır.
—D vitamini uzun süre yüksek dozda kullanılırsa hipervitaminoza neden olur.Yüksek vitamin D3 dozlarında böbrek taşı geçmişi olan hastaların serum kalsiyum seviyeleri izlenebilir ve bu hastaların yakından takip edilmesi tavsiye edilir.
—Renal fonksiyon yetersizliği olan hastalarda vitamin D3 dikkatli kullanılmalıdır ve kalsiyum ile fosfat seviyelerine etkisi mutlaka izlenmelidir. Yumuşak doku kireçlenmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır renal yetmezliği olan hastalarda kolekalsiferol formundaki vitamin D normal olarak metabolize olmaz ve bundan dolayı farklı bir vitamin D formuna ihtiyaç duyulabilir.
—Uzun süreli tedavilerde serum ve idrardaki kalsiyum seviyeleri ve serum kreatini ölçümü ile böbrek fonksiyonları her 3 ila 6 ayda bir mutlaka kontrol edilmelidir. Bu kontroller özellikle yaşlı hastalarda ve kardiyak glikozidleri veya diüretikler ile eş zamanlı tedavide önemlidir. Hiperkalsemi veya azalmış böbrek fonksiyonu semptomlarında doz mutlaka azaltılmalıdır veya tedavi ertelenmelidir.
—D vitamininin terapötik indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse
bebeklerde mental ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozda D vitamini alan
emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
—Vitamin D3, sarkoidoz ve diğer granülomatöz bozuklukları bulunan hastalarda, vitamin D’nin aktif formuna metabolizasyonunda artış riski nedeniyle dikkatle verilmelidir. Bu hastalar serum ve idrardaki kalsiyum içeriği hususunda izlenmelidirler.
—Vitamin D3’ün aktif metaboliti (125-dihidroksikolekalsiferol) fosfat dengesini etkileyebilir. Bundan dolayı, fosfat seviyelerindeki artış durumunda fosfat bağlayıcılar ile tedavi düşünülmelidir.
—D vitamininin terapötik indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde mental ve fiziksel gelişmede gerileme yapar. Farmakolojik dozda D vitamini alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski vardır.
—12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde DESİFEROL Tablet kullanılmamalıdır.
—Hiperkalsemi tedavi edilirken mutlaka tıbbi gözetim gereklidir.
—Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

DESİFEROL Tablet’in istenmeyen etkileri
Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.
DESİFEROL Tablet’in normal dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedavi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki istenmeyen etkiler gelişebilir.
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın olmayan: Hiperkalsüri, hiperkalsemi
Bilinmiyor: Kanda arta kalan (rezidüel) azot miktarının yükselmesi.
Gastrointestinal hastalıklar
Bilinmiyor: Kabızlık, mide gazı, bulantı, abdominal ağrı, diyare
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek: Kaşıntı, döküntü, ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Bilinmiyor: Poliüri, polidipsi, anüri
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Bilinmiyor: Ateş

Source link

ÇİNKOVİT FORT 30 mg/5 ml Şurup, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

DESİFEROL PLUS oral damla, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.