D İle Başlayan İlaçlar

% 10 DEKSTROZ BIOSEL Sudaki Hipertonik Solüsyonu, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi :

DEKSTROZ BIOSEL, Dekstroz anhidrit adlı etken maddeyi ihtiva eder.  Her 100 ml çözelti içinde 10 gram dekstroz anhidrit (glukoz) bulunmaktadır. Bu ilaç, vücuttan kaybedilen ya da ağızdan yeteri derecede alınamayan karbonhidratların yerine konmasında, vücudun enerji gereksiniminin bir bölümünü karşılamak amacıyla kullanılan damar içi yoldan uygulanan çözelti şeklinde bir ilaçtır. 500 mililitre hacminde cam şişeler içinde kullanıma sunulan % 10 DEKSTROZ BIOSEL Sudaki Hipertonik Solüsyonun, setli ve setsiz olmak üzere 2 formu mevcuttur. Aşağıdaki durumlarda endikedir.

 1. DEKSTROZ BIOSEL, ameliyattan önceki evrede ya da ameliyattan sonraki evrelerde veya ciddi derecede böbrek, karaciğer, mide-bağırsak, kalp rahatsızlıklarında ağız yoluyla su ve gıda alımının mümkün olmadığı hallerde, proteinlerin mide-bağırsak sistemindeki emilim bozukluğu  ya da vücudun proteinlere ihtiyacın ileri derecede arttığı yanık gibi durumlarda uygun bir protein kaynağıyla beraber kullanılmaktadır.
 2. Şeker ihtiva etmesinde dolayı kan şekerinin düştüğü bazı durumlarda;
 3. Vücuda kalori yanında su da sağladığından vücudun susuz kaldığı bazı durumların (kısıtlı su alımı, ishal, kusma ya da aşırı idrar yapmaya bağlı aşırı sıvı kaybı durumları) tedavisinde endikedir.  Ayrıca, konsantre formda bulunan bazı damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da kullanılmaktadır.

 

 % 10 DEKSTROZ BIOSEL Sudaki Hipertonik Solüsyonu Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. DEKSTROZ BIOSEL, birçok hastada emniyetle kullanılabilir. Ancak kalp, böbrekler, karaciğer veya akciğerler rahatsızlığınız ya da diyabet hastalığınız var ise hekiminiz bu ilacı sizin kullanmanızı uygun görmeyebilir.
 2. Daha önce ilacın etken maddesi olan DEKSTROZ BIOSEL‘i ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları kullandığınızda ilaca karşı bir hassasiyet geliştiyse, örneğin aniden nefes alamama, hırıltılı solunum, kurdeşen veya yüz ya da vücutta şişlik gibi alerjiyi işaret eden bir durum oldu ise; bu ilacı kullanmamalısınız.
 3. Karaciğer kaynaklı koma, idrar yapamama, vücudun ciddi derecede susuz kalması veya kafa içi kanama durumlarından herhangi birisi sizde mevcut ise; DEKSTROZ BIOSEL‘i kullanmanız önerilmemektedir.
 4. Eğer, böbreklerde işlev yetersizliği (böyle bir durumda şekere tahammülsüzlük azalır, aynı zamanda böbrek fonksiyonları bozuksa, bu tür ilaçların uygulanması sırasında vücuda alınan alüminyum zehirlenme oluşturabilecek düzeylere ulaşabilmektedir); ya da herhangi bir sebepten dolayı  karbonhidratlara karşı tahammülsüzlük; vücuttaki tuz miktarında azalma ya da kalp yetmezliği (dolaşım sisteminizde aşırı bir sıvı birikimi olabilir); gizli ya da aşikar diyabet rahatsızlığı durumlarından birisi var ise; bu ilacı kullanırken çok tedbirli olunmalıdır.
 5. Çok düşük doğum ağırlıklı yeni doğanlarda dikkatli kullanılmalıdır (kanın sıvı kısmının yoğunluğunda artışa ve buna bağlı kafa içi kanama riskinde artışa neden olabilir).
 6. DEKSTROZ BIOSEL kullanmaktayken özellikle de size uygulanan damar içi tedavinin uzaması durumunda tedaviyi izleyen hekim tarafından tekrar muayeneye ve kan tahlillerine ihtiyaç duyulabilir.
 7. Bu ilacın damar yoluyla uygulaması yapıldığından, yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi söz konusu değildir.
 8. Hamilelikte ve süt veren annelerde hekim tavsiyesi olmadan kullanılması sakıncalıdır.
 9. Makine veya araba kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
 10. DEKSTROZ BİOSEL bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir. Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir geçimsizlik riskini en aza indirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karışımda herhangi bir bulanıklık veya çökelme olup olmadığı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.
 11. Bu ilacı, steroid cinsinden ilaç kullanan hastalara uygularken dikkatli olunmalıdır.
 12. Çocuklarda, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı başlatan hekim tarafından karar verilir.
 13. Yaşlı hastalarda, DEKSTROZ BİOSEL‘in uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik durumuna ve birlikte uygulanan tedaviye göre doktor tarafından belirlenir.

 

 % 10 DEKSTROZ BIOSEL’in Kullanım Şekli :

 1. DEKSTROZ BIOSEL, sadece toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanmaktadır. Kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca  şişe sağlam ve sızdırmıyorsa, içindeki çözeltinin görünümü berrak ise uygulanmalıdır.
 2. Hekiminiz DEKSTROZ BIOSEL‘i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Hangi miktarlarda almanız gerektiğine ve size ne zaman uygulanacağına hekiminiz  karar verecektir. Bunu yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre belirleyecektir. Hekiminiz başka bir şekilde söylemedikçe, tedavi süresince lütfen hekimin  direktiflere uyunuz.
 3. Hekiminiz DEKSTROZ BIOSEL ile  tedavinin ne kadar sürdürüleceği konusunda bilgi verecektir.  Tedaviyi zamanından önce  bırakmayınız, zira tedaviden iyi sonuç almanız mümkün olmaz.
 4. DEKSTROZ BİOSEL‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir hekim veya eczacı ile görüşmelisiniz. Doz aşımının başlıca belirtileri arasında vücuttaki su düzeyinde artış, kan şekeri artışı,kan değerlerinde (hemoglobin ve hematokrit) azalma, kandaki tuz yoğunluklarında azalma ve kanın yoğunluğundaki artış bulunur. Böbrek işlevleri normal olan hastalarda doz aşımı durumunda idrar çıkışı artar ve buna vücuttaki tuzların kaybı eşlik eder. İdrar çıkışının artmasına bağlı olarak vücutta derecesi değişik bir susuz kalma durumu (dehidratasyon) oluşur. İdrar miktarında artış olmadığı durumlarda kan dolaşımının aşırı yüklenmesiyle ilişkili belirtiler (vücutta su birikimi ve hücre içi potasyum düzeylerinde azalma) görülebilir.
 5. Unutulan dozları dengelemek için çift doz alınmamalıdır.

 

% 10 DEKSTROZ BIOSEL’ in Yan Etkileri :

 1. DEKSTROZ BİOSEL kullanımına bağlı olarak  hiperglisemi (kan şekerinde artış ) ve vücutta tuz (elektrolit) seviyesinde bozukluk sık rastlanan yan etkilerdir.
 2. Uygulama yerinde iltihaplanma, hemodilüsyon (kanda seyrelme), vücutta su miktarının artışına (hipervolemi) bağlı vücudunuzda veya kol ya da bacaklarınızda su toplanması (ödem), sık nefes alıp verme, soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (konjestif kalp yetmezliği belirtileri); idrarla şeker çıkışı; ateş, terleme, titreme çok nadir görülen yan etkilerdir.
 3. Sık görülmeyen yan etkiler :Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarda kızarıklık, sertlik veya şişme (tromboflebit) ve.çözelti içine ilave edilen ilaca bağlı oluşan alerji DEKSTROZ BİOSEL‘in sık görülmeyen olumsuz etkileridir. Bu gibi ciddi yan etkilerde acilen hekiminizi haberdar ediniz veya bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.

 

DEKSTROZ BİOSEL’İ UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN BİLGİLENDİRME.
Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir.
Uygulama steril apirojen setlerle intravenöz yoldan yapılır.
Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.
Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.
Şişedeki rezidüel havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.
Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.
Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında şişenin tıpasından katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.
Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.
Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.
Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır. Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.
Ek ilaç ekleme:
NOT: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.
Uygulama öncesi ilaç ekleme:
1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.
3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.
Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.
Uygulama sırasında ilaç ekleme:
1. Setin klempi kapatılır.
2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişenin içine uygulanır.
4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
6. Şişe eski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Dekstroz anhidrit (glukoz)
İlaç Marka İsmi: % 10 DEKSTROZ BIOSEL Sudaki Hipertonik Solüsyonu

Source link

CLODİFEN 100 mg uzatılmış salımlı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

CLODİFEN % 0.1 göz damlası, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.