Z İle Başlayan İlaçlar

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

ZYNALL’in Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi, her 5 ml (1 ölçek) şurup 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ihtiva eder. Çinko, vücutta çok sayıdaki önemli fizyolojik ve biyokimyasal olayda gerekli olan temel bir elementtir ve eksikliğinde bir çok bozukluk meydana gelir. ZYNALL 100 ml’lik amber renkli şişede, 5 ml’lik 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçek ve 1 adet 5 ml’lik pipet ile beraber sunulur.  ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup, çinko eksikliğini tedavi  etmek ve önlemek amaçlı kullanılmaktadır.

 

ZYNALL 30 mg/ 5 ml ŞurupHakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Çinko tuzlarına veya ZYNALL’ in bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise bu ilacı kullanmayınız.
 2. Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız. Uzun süre alınması bakır eksikliğine neden olabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen hekiminize danışınız.
 3. ZYNALL’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması:  Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZYNALL bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.
 4. Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar (buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller
  gibi) ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağızdan alınan çinko tuzlarının en iyi
  şekilde absorbsiyonunun (emiliminin) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında)
  birlikte alınmamalıdır.
 5. Hamilelik döneminde ve emziren annelerde kullanılmasının lüzumlu olduğu hallerde ZYNALL hekim kontrolünde kullanılabilir.
 6. Araç ve makine kullanım becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.
 7. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 8. Bu ilaç her 5 mL’lik dozunda 32.20 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 9. ZYNALL, içeriğinde metil paraben sodyum bulundurduğundan alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 10. ZYNALL’ in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir. Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.
 11. ZYNALL’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve
  kusma gibi belirtiler görülebilir. Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

 

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup’un Diğer ilaçlarla etkileşimi

 1. Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ajan olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
 2. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.
 3. Çinko, florokinolon grubu, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
 4. Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.
 5. Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
 6. Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
 7. Penisilamin ve trientin (Vücutta aşırı bakır birikimi, Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar): çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
 8. Antiasitler (mide asitliğini azaltan ilaçlar), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.
 9. Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZYNALL sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup’ un Kullanım Şekli :

 1. ZYNALL yalnızca ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı veya pipet kullanılarak şurup içilir.
 2. ZYNALL yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir. Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; günde bir defa belirtilen ölçekte kullanınız.
Yaş        Elementer çinko (mg)    Tolere Edilen Doz (mg)         Ölçek
6-12 ay         3                                             5                              0.5 ml pipetle (=3 mg çinko)
1-3 yaş          3                                             7                            1 ml pipetle (=6 mg çinko)
4-8 yaş          5                                            12                             1.5 ml pipetle (=9 mg çinko)
9-13 yaş         8                                           20           2.5 ml pipetle veya ½ kaşık (=15 mg çinko)
14-18 yaş      10                                          30                           3 ml pipetle (=18 mg çinko)
19-üzeri        10                                           40          5 ml pipetle veya 1 kaşık (=30 mg çinko)
–1 ml şurup 6 mg çinko içermektedir.

 

ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup’un Yan Etkileri :

Aşağıdakilerden biri olursa, ZYNALL’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi). Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin ZYNALL’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin ZYNALL’ e alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

 1. Kusma, baş dönmesi, kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi), mide bulantısı , karın ağrısı , ishal,  hazımsızlık, baş ağrısı,  sinirlilik, sersemlik hissi, uyuşukluk, mide mukozası iltihabı (gastrit), mide hassasiyeti.  Bunlar ZYNALL’ in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

ZYNALL’ in Saklanması
ZYNALL’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ZYNALL’ i kullanmayınız.

İlaç Etken Maddesi: Çinko
Yardımcı maddeler : Metil paraben sodyum, sorbitol, sitrik asit anhidrus, sukroz, sodyum sakarin, portakal aroması, sunset sarısı (E-110), NaOH çözeltisi, saf su
İlaç Marka İsmi: ZYNALL 30 mg/ 5 ml Şurup

Ruhsat Sahibi : 
GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0 212 376 65 00
Faks: 0 212 213 53 24


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Mineral destekleri
ATC Kodu: A12CB01
Çinko günde vücut ağırlığının kg’ı başına 0,3 mg kadar gereken bir iz elementidir. Marul ve yeşil salatalar, bira mayası, karaciğer, deniz ürünleri ve süt, başlıca çinko kaynaklarıdır. Sütün litresinde 2-3 mg kadar çinko bulunur.
Çinko, karbonik anhidraz, karboksipeptidaz A, alkol dehidrogenaz, alkalin fosfataz, RNA polimeraz gibi 200’den fazla metalloenzimin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri için gereklidir. Çinko vücutta esas olarak DNA, RNA ve protein stabilizasyonunda kullanılır. Nükleik asitler, proteinler ve hücre membranlarının yapımı; ayrıca hücre büyüme ve bölünmesi, seksüel olgunlaşma ve üreme, yara iyileşmesi, vücut bağışıklığı, karanlığa adaptasyon ve gece görme, tat ve koku duyularının tam olması gibi fizyolojik fonksiyonların gerçekleşmesi için çinkoya ihtiyaç vardır. Çinkonun biyokimyasal fonksiyonları en çok çinko eksikliğinde belirgin hale gelmektedir. Eksiklikten en çok hızlı büyüyen dokular (yaragranülasyonlarındaki bağ dokusu, sperm, embriyo, fötal hücreler) etkilenir. Ağızdan alınan çinko bileşiklerinin akut toksisitesi düşüktür. Yetişkinler için 1-2 g çinko sülfat’ın (134-168 ml:1,5-2,5 şişe şurup) bir defada alımı toksik belirtilere, 3-5 g çinko sülfatın (403-373 ml:4-7 şişe şurup) bir defada alımı ölüme sebebiyet
vermektedir. Yüksek tedavi dozlarının (660 mg/gün’lük dozlarda bile) uzun süre ağızdan alınması ile oluşabilecek toksisite belirtisinin tesbit edilmediği bildirilmektedir. Plazma bakır seviyelerinde düşüş olup olmadığı takip edilmelidir.
Çinko sülfat monohidrat, suda çözünebilen beyaz renkte kristalize tozdur. ZYNALL turuncu renkli, berrak bir çözeltidir. Çözeltinin pH değeri 4-5’tir.
Emilim: Çinko oral yolla alındığında ince barsaklardan (%60’ı duodenumdan, %30’u ileumdan, %10’u da jejunumdan) spesifik bir mekanizmayla emilir. Mukoza hücrelerinde çinko bağlayıcı proteinler tarafından demir gibi tecrit edilir ve daha sonra mukoza hücresi zarından kandaki serum albüminine iletilir. Diyetle alınan çinko intraluminal ileti ile enterositi geçerek plazmaya verilir.
Dağılım: Normal plazma konsantrasyonu 0.7 ile 1.5 g/ml arasındadır, bunun %84’u albümine, %15’i α2- makroglobuline ve %1’i amino asitlere bağlı olarak taşınır. Oral olarak 50 mg çinko(220 mg çinko sülfata eşdeğerdir.) alan hastanın plazma konsantrasyonu 2-3 saatte yaklaşık 2.5 g/ml’ye ulaşmaktadır. Plazma yarı ömrü 3 saattir. Kandaki çinkonun %80’i eritrositlerdeki karbonik anhidraz enzimi içerisinde, %3’u lökositlerde ve az miktarda da trombositler içerisindedir. Diyetle alım, hormonlar (glukokortikoidler, glukagon, epinefrin), stres, enflamatuvar hastalıklar plazma çinko düzeyini etkilemektedir. Eksikliğinde dokulardaki kayıp aynı değildir; saç, deri, kalp ve iskelet kasında aynı kalırken, plazma, karaciğer, kemik ve testiste çinko düzeyi azalır.
Biyotransformasyon: Biyotransformasyona uğramaz, değişmeden atılır.
Eliminasyon: Gastrointestinal sistemden atılım 2.5-5.5 mg/gün olarak hesaplanmıştır. Böbrekten kayıp ise tübüler sekresyon ile sabit miktarda olup; 300-700 mikrogram/gün’dür. Ter ile de atılır.
Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum: Farmakokinetiği doğrusaldır. Plazma düzeyleri verilen dozlara bağlı olarak artış gösterir.

Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir. ZYNALL’i çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar doktor kontrolünde kullanmalıdır.

Laktasyon dönemi: ZYNALL, anne sütüne geçer; bu nedenle emzirme döneminde doktor kontrolünde
kullanılmalıdır.
Gebelik dönemi: ZYNALL, gebelik döneminde doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya /embriyonal/ fetal gelişim/ ve-veya /doğum/ ve-veya /doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. ZYNALL, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

ZYNALL’in doz aşımı ve tedavisi :
Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi ve kusma.
Çinko sülfat aşırı dozda aşındırıcı etkiye sahiptir. Semptomlar ağız ve mide mukus membranlarında aşınma ve enflamasyondur ve midenin ülserasyonunu takiben perforasyon meydana gelebilir. Tedavi için hasta kusturulmamalı ve gastrik lavaj yapılmamalı, hemen süt ve su verilmelidir. Sodyum kalsiyum edetat gibi şelat yapıcı ajanlar faydalı olabilir.

ZYNALL’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimleri ve diğer etkileşim şekilleri

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe eder, çinko alımı da demir emilimini azaltabilir. Çinko florokinolonların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
Çinkonun emilimi kalsiyum tuzları ile azalabilir.
Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZYNALL sparfloksasinden en az üç saat sonra alınmalıdır.
Penisilamin ve trientin: çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
Antiasitler, çinko sülfatın biyoyararlanımını azaltmaktadır.
Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar ve kahve çinko bileşikleri ile şelat oluştururlar. Oral yoldan alınan çinko tuzlarının optimum absorbsiyonunun sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.
ZYNALL’in özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Yemeklerle birlikte kullanılabilir, fakat kalsiyum, fosfor veya fitatça zengin besinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli bulantı, kusma ya da akut hazımsızlık gelişen hastalarda ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır. Uzun süre veya yüksek dozda alınması bakır eksikliğine neden olabilir. İçeriğinde bulunan sükroz ve sorbitol nedeniyle, nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Bu tıbbi ürün her 5 mL’lik dozunda 32.20 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ürün, içeriğinde metil paraben sodyum bulundurduğundan alerjik reaksiyonlara
(muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

 

Yomesan Çiğneme Tableti, nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, yan etkileri

Previous article

YENIZIN Şurup, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.