N İle Başlayan İlaçlar

NOOTROPIL 1 gr 12 ampul, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi :

Pirasetam isimli aktif maddeyi ihtiva eden  NOOTROPIL 1 gr 12 ampul,  nootropikler grubundan bir ilaçtır. Bu tür ilaçlar  öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir. NOOTROPİL Ampul yetişkinlerin; dikkat eksikliği, hafıza kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik tedavisinde; baş  dönmesi ve ilişkili denge bozukluklarında (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç); ayrıca NOOTROPİL Ampul, bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani  kas kasılmaları ile belirgin kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisinde ( tek başına veya diğer ilaçlarla kombine olarak) kullanılmaktadır. NOOTROPİL Ampul, çocukların (8 yaş ve üstü)  konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde kullanılır.

 

NOOTROPIL 1 gr 12 ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. NOOTROPİL Ampul Formülü :1 ampul (5 ml) aktif madde olarak  1 gr Pirasetam ihtiva eder.  Diğer bileşenler : 5 mg Sodyum asetat, 0,245 mg  Glasiyel asetik asit ve enjeksiyonluk su k.m.  ihtiva etmektedir.
 2. NOOTROPİL Ampul’ün içindeki aktif maddeye (Pirasetama) ya da ilacın içinde bulunan yukarıdaki bileşenlerden birisine karşı daha önce sizde bir hassasiyet (alerji) durumu oluştuysa; kullanmayınız.
 3. Ağır böbrek yetmezliği ya da beyin kanaması veya Huntington Koresi (ilerleyici nöropsikiyatrik bir hastalık) rahatsızlığı olan hastalara NOOTROPİL Ampul ile tedavi uygulanmamalıdır.
 4. NOOTROPİL Ampul, kanama zamanını uzatabilir. Bu sebeple kanama bozukluğu bulunan, ağır kanamalı ve büyük bir ameliyat vakası veya daha önce beyin kanaması öyküsü olanlar ve  kanda pıhtılaşmayı önleyici ilaçlarla tedavi gören kişilerde NOOTROPİL kullanımı özel dikkat gerektirmektedir.
 5. NOOTROPİL Ampul’ü uzun süredir kullanan yaşlılarda böbrek fonksiyonları hekim tarafından dikkatlice kontrol edilmeli;  doz miktarı buna göre belirlenmelidir.
 6. NOOTROPİL Ampul’ü miyoklonus rahatsızlığı için kullanıyorsanız; hekiminizin tavsiye ettiği doz miktarını dikkate alınız ve hekimin direktiflerini önemle yerine getiriniz.Sodyum diyeti uyguluyorsanız, ilacın içindeki sodyum miktarını gözardı etmeyiniz.
 7. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde hekime danışmadan NOOTROPİL Ampul kullanmayınız.
 8. Miyoklonuslu hastalarda NOOTROPİL Ampul uygulanımının birden bire durdurulması, ani nükse ya da kesilme nöbetlerine yol açabileceğinden, tedavi hekim takibiyle yavaş yavaş bırakılmalıdır.

 

NOOTROPIL 1 gr 12 ampul’ün Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz NOOTROPİL Ampul’ü, nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekimin direktiflerini harfiyen yerine getiriniz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar tedaviyi olumsuz etkileyip, sağlığınıza ciddi zararlar verir.
  2. NOOTROPİL Ampul, sağlık profesyoneli tarafından damar içine enjeksiyon yoluyla uygulanır. Kullanımı , ağızdan  ilaç alamayan hastalar için uygundur.

 

NOOTROPIL 1 gr 12 ampul’ün olası yan etkileri:

 1. NOOTROPİL Ampul uygulanımının ardından, karın ağrısı, nefes almada zorluk, ürtiker, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik (alerji) gibi bir durumda hiç vakit kaybetmeden hekiminize bilgi veriniz veya bir sağlık kurumundan yardım isteyiniz.
 2. Hiperkinezi, sinirli ruh hali ve kilo alma NOOTROPİL Ampul’ün yaygın görülebilecek yan etkileridir. İlacın yaygın olmayan yan etkileri: asteni (yorgunluk), Somnolans (uyuklama) ve depresyondur.
 3. NOOTROPİL Ampul’ün sıklığı bilinmeyen yan etkileri şunlardır; Bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal, hasta hissetme, ajitasyon (huzursuzluk), endişe, zihin karışıklığı, denge bozukluğu, baş dönmesi, kanama bozukluğu, saranın şiddetlenmesi, halüsinasyonlar, ciltte döküntü, kaşıntı bir durumda acilen hekiminizi arayınız.

 

NOOTROPİL Ampul’un saklanması

 1. NOOTROPİL Ampul, 25 dereceden düşük oda sıcaklığında saklamalıdır.

 

İlaç Etken Maddesi: Pirasetam
İlaç Marka İsmi: NOOTROPİL 1 g/5 ml enjeksiyonluk çözelti (12 ampul)
İlacın farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Diğer psikostimülanlar ve nootropikler- N06BX03
İlacın ruhsat sahibi: UCB Pharma A.Ş.
Rüzgarlıbahçe, Cumhuriyet Caddesi Gerçekler Sitesi B-Blok Kat:6 Kavacık – 34805 Beykoz / İstanbul
Tel: 0 (216) 538 00 00 -Faks: 0 (216) 538 00 09
Üretici firma : Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze/ Kocaeli

NOOTROPİL 1 g/5 ml enjeksiyonluk çözelti prospektüsü, kullanma talimatı
NOOTROPİL 1 g-5 ml enjeksiyonluk çözelti prospektüsü, kullanma talimatı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: NOOTROPİL 1 g/5 ml enjeksiyonluk çözelti
KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ : Etken maddesi : 1 ampul (5 ml), Pirasetam (1 gr) içerir; yardımcı madde olarak : 5 mg Sodyum asetat, 0,245 mg  Glasiyel asetik asit ve enjeksiyonluk su k.m. bulunur.
FARMASÖTİK FORMU: Berrak, renksiz enjeksiyonluk çözelti
NOOTROPİL enjeksiyonluk çözeltinin ‘un terapötik endikasyonları:
Yetişkinlerin dikkat eksikliği, hafıza kaybı ya da araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi, vertigo ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç); kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte) için endikedir. NOOTROPİL Ampul, çocukların (8 yaş ve üstü) konuşma  terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi tedavisinde endikedir.
NOOTROPİL enjeksiyonluk çözelti’nin pozoloji ve uygulama şekli
NOOTROPİL Ampul, intravenöz uygulanır.
Günlük dozun 2-4 eşit doz halinde kullanılması tavsiye edilir.
Parenteral (damardan) uygulama gerektiği zaman (örn. yutma güçlüğü, bilinç kaybı) NOOTROPİL günlük önerilen ile aynı dozda İ.V. yoldan uygulanabilir.  Enjektabl ampuller birkaç dakika boyunca İ.V. uygulanacaktır.
Aşağıda her bir endikasyonda önerilen günlük dozlar belirtilmiştir:
Psiko-organik sendromların semptomatik tedavisi
Günlük önerilen doz; 2,4 g’dan- 4,8 g’a kadardır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek kullanılır.
Kortikal kaynaklı miyoklonus tedavisinde: Günlük doza 7,2 g ile başlanmalı, 24 g’lık maksimum doz elde edilinceye dek her 3 veya 4 günde bir 4,8 g’lık artışlarla 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanmalıdır.
Tedavide uygulanan diğer anti-miyoklonik ilaçlar aynı dozda verilmeli; elde edilen klinik yarara göre, söz konusu ilaçların dozu, mümkünse, azaltılmalıdır.
NOOTROPİL alınmaya bir kez başlandığında, tedaviye asıl serebral hastalık süresince devam edilmelidir.
Akut nöbeti olan hastalarda, zaman içinde kendiliğinden iyileşme görülebilir;
dolayısıyla her 6 ayda bir, ilaç dozunu azaltmak veya ilacı kesmek için girişimde bulunulmalıdır.
Bunu yaparken, NOOTROPİL dozu, her iki günde bir ani nüks ya da kesilme nöbetlerini önlemek için (Lance Adams sendromunda her üç ya da dört günde bir) 1,2 g azaltılmalıdır.
Vertigo tedavisi
Günlük önerilen doz; 2,4 g- 4,8 g arasındadır ve günlük doz 2 veya 3 eşit doza bölünerek uygulanır.
Konuşma terapisi ile kombine olarak disleksi tedavisi
8 yaş ve üstü çocuklarda ve ergenlerde, günlük önerilen doz yaklaşık 3,2 g’dır ve 2 eşit doza bölünerek uygulanır.
Son-Dönem Böbrek Hastalığı – Kontrendikedir.
Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer ile böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması tavsiye edilir.
NOOTROPİL Ampül, 8 yaşından küçük çocuklarda, güvenlilik ve etkinlik ile ilgili yeterli bilgi olmamasından dolayı kullanılması öngörülmemektedir.
Böbrek işlevlerinde bozukluk bulunan yaşlılarda doz ayarlaması yapılması öngörülmektedir.  bozukluğu olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması önerilir . Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde, gerektiğinde doz ayarlaması yapılabilmesi için kreatinin klirensinin düzenli olarak değerlendirilmesi önemli bir husustur.
NOOTROPİL Ampul’ün kontrendikasyonları
– Pirasetama ya da diğer pirolidon türevlerine  veya içindeki bileşenlerden herhangi birine karşı daha önce aşırı hassasiyet yaşayanlar; serebral hemorajisi, Huntington Koresi hastalığı olanlar ve son-dönem böbrek hastalığı bulunanlarda  kontrendikedir.
NOOTROPİL Ampul için özel kullanım uyarıları ve alınacak tedbirler.
NOOTROPİL Ampul’ün trombosit antiagreganı etkisi nedeniyle ağır kanamalı hastalarda, gastrointestinal ülser hastası gibi kanama riski olan hastalarda, altta yatan hemostaz bozukluğu olan hastalarda, hemorajik inme hikayesi olan hastalarda, diş ile ilgili cerrahi operasyon dahil büyük cerrahi girişim geçiren hastalarda ve düşük doz aspirin dahil antikoagülan veya trombosit antiagreganı ilaçlarla tedavi alan hastalarda dikkatle uygulanması tavsiye edilir.
Böbrekler yoluyla vücuttan atıldığından, NOOTROPİL Ampul böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
NOOTROPİL Ampul’ün diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi:
Tiroid ekstreleriyle (T3 + T4) eş zamanlı tedavi sırasında, konfüzyon, irritabilite ve uyku bozukluğu bildirilmiştir. Yayınlanmış tek-kör bir çalışmada, ağır yineleyen venöz trombozlu hastalarda 9,6 g/gün dozunda NOOTROPİL’in, INR’yi 2,5’ten 3,5’a çıkarmak için gerekli asenokumarol dozunu değiştirmediği gösterilmiştir. Ancak tek başına asenokumarolün gösterdiği etkiler ile karşılaştırıldığında; 9,6 g/gün dozunda eklenen NOOTROPİL, trombosit agregasyonunu; β-tromboglobulin salımını; fibrinojen ve von Willebrand faktörlerinin (VIII:C; VIII:vW:Ag; VIII:vW:RCo) düzeylerini ve tam kan ve plazma viskozitesini anlamlı ölçüde düşürmüştür.
NOOTROPİL Ampul farmakokinetiği üzerinde değişikliğe yol açan ilaç etkileşim potansiyelinin düşük olması beklenir çünkü NOOTROPİL Ampul dozunun yaklaşık % 90’ı değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır. In vitro, 142, 426 ve 1422 mcg/ml konsantrasyonlardaki NOOTROPİL, insan karaciğer sitokrom P450 CYP 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 4A9/11 izoformlarını inhibe etmez. NOOTROPİL’in 1422 mcg/ml konsantrasyonda, CYP 2A6 (%21) ve 3A4/5 (%11) üzerinde minör inhibe edici etkileri gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, bu
iki CYP izoformunun inhibisyonu için Ki değerleri, 1422 mcg/ml’nin muhtemelen çok üzerindedir. Bu nedenle, NOOTROPİL’in diğer ilaçlarla metabolik etkileşimi beklenmez. 4 hafta süresince günlük 20 g dozda alınan NOOTROPİL Ampul, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir. Eş zamanlı alkol kullanımı, NOOTROPİL serum düzeyleri üzerinde herhangi bir etki göstermemiş, 1,6 g oral dozda uygulanan NOOTROPİL de alkol düzeylerini değiştirmemiştir.
NOOTROPİL Ampul’ün gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi “C”’dir.
NOOTROPİL Ampul için, oral kontraseptiflerle tanımlanmış bir etkileşim bilgisi yoktur.
NOOTROPİL Ampul’ün hamile bayanlarda kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır. NOOTROPİL Ampul,  plasenta bariyerini geçer. Yeni doğanda ilaç düzeyleri maternal düzeylerin yaklaşık %70- %90’ı arasındadır.
NOOTROPİL Ampul hamilelere tıbbi zorunluluk bulunmadıkça  verilmemelidir.  Yalnızca annenin
klinik açıdan durumu NOOTROPİL Ampul ile tedavi edilmesini zorunlu kılıyorsa ve NOOTROPİL Ampul’ün anneye faydası söz konusu riskinden daha yüksek ise verilebilir.
NOOTROPİL Ampul’ün emzirme dönemlerinde kullanımından sakınılmalı ve tedavi süresince emzirilmemelidir.
NOOTROPİL şurubun makine veya araç kullanımı üzerindeki etkileri
İlaç alımıyla gözlemlenen istenmeyen etkiler değerlendirildiğinde, NOOTROPİL Ampul’ün araç ve makine kullanımına etkisi olasıdır ve bu durum ilacı kullanırken dikkate alınmalıdır.
NOOTROPİL Ampul’ün istenmeyen etkiler
Klinik çalışmalarda bildirilen istenmeyen etkiler MedDRA Sistem Organ Sınıfı’na göre ve sıklık gruplandırması aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır: Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Güvenlik verileri mevcut çift–kör, plasebo-kontrollü, klinik veya farmakoklinik çalışmalar (Haziran 1997’de UCB Dökümantasyon Veri Bankasından elde edilmiş); endikasyon, dozaj formu, günlük doz veya popülasyon özelliklerinden bağımsız olarak
NOOTROPİL alan 3000’den fazla deneği kapsar.
Advers olaylar WHO Sistem Organ Sınıfına göre gruplandırıldığında, aşağıda sıralanan sınıflar, NOOTROPİL Ampul ile tedavide istatistiksel açıdan anlamlı olarak yüksek oranda görülmüştür:
 Psikiyatrik hastalıklar
 Santral ve periferik sinir sistemi hastalıkları
 Metabolizma ve beslenme hastalıkları
 Tüm vücutta görülen genel bozukluklar
Aşağıdaki advers olaylar, plaseboya kıyasla pirasetam ile istatistiksel olarak anlamlı, daha yüksek sıklıkta bildirilmiştir. Plaseboya (n= 2850) karşı pirasetam (n= 3017) ile tedavi edilen hastalar için sıklık değerleri aşağıda verilmiştir.
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Yaygın: Kilo artışı
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: Sinirlilik
Yaygın olmayan: Somnolans, depresyon
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Hiperkinezi
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan: Asteni
Pazarlama-sonrası deneyim
Pazarlama sonrası deneyimden aşağıda sıralanan ek advers ilaç reaksiyonlarıbildirilmiştir (MedDRA Sistem Organ Sınıfları’na göre sıralanmıştır). Veriler, tedavi edilen popülasyonda bu advers ilaç reaksiyonlarının insidansı ile ilgili kestirim yapmak için yetersizdir.
Kan ve lenf sistemi hastalıkları:
Bilinmiyor: Hemorajik bozukluk
Bağışıklık sistemi hastalıkları:
Bilinmiyor: Anafilaktoid reaksiyon, aşırı duyarlılık
Psikiyatrik hastalıklar:
Bilinmiyor: Ajitasyon, anksiyete, konfüzyon, halüsinasyon
Sinir sistemi hastalıkları:
Bilinmiyor: Ataksi, denge bozukluğu, epilepsinin şiddetlenmesi, baş ağrısı, uykusuzluk
Kulak ve iç kulak hastalıkları:
Bilinmiyor: Vertigo
Gastrointestinal hastalıklar:
Bilinmiyor: Karın ağrısı, üst karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, dermatit, kaşıntı, ürtiker
NOOTROPİL  şuruba ait doz aşımı ve tedavisi
Belirtileri: Günlük 75 g NOOTROPİL alımıyla gözlenen karın ağrısı ile birlikte kanlı dışkı, çoğunlukla aşırı yüksek dozda sorbitol alımıyla ilişkilidir. Doz aşımına bağlı spesifik ek bir advers olaya işaret edecek başka bir olgu bildirilmemiştir.
Tedavi: Akut belirgin doz aşımında, mide gastrik lavajla ya da kusma indüklenerek boşaltılabilir. NOOTROPİL’in doz aşımı için spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı tedavisi semptomatiktir ve hemodiyalizi de içerebilir. Dializin ekstraksiyon etkinliği NOOTROPİL için % 50-60’dır.
Farmakodinamik özellikler
Pirasetam, gamaaminobütirik asidin (GABA) siklik türevi olan bir pirolidon (2-okso-1-pirolidin-asetamid)’dur.
NOOTROPİL Ampul’ün etki mekanizması ve farmakodinamik Etkileri
Mevcut veriler, NOOTROPİL’in temel etki mekanizmasının ne hücre ne de organa özgü olmadığını önerir.
NOOTROPİL Ampul, fosfolipid membran modellerinin polar uçlarına doza bağımlı bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak, mobil ilaç fosfolipid kompleksinin oluşumu ile karakterize membran lameller yapısının restorasyonunu indükler. Bu durum, membran ve transmembran proteinlerin fonksiyonlarını göstermeleri için gerekli katlanmayı veya üç boyutlu yapılarını sürdürmelerini veya geri kazanmalarını sağlar, daha iyi bir membran stabilitesi sağlanmasının olası nedeni budur.
NOOTROPİL’in nöronal ve vasküler etkileri vardır.
Nöronal Etkiler
Nöronal düzeyde, NOOTROPİL membrana etkisini çeşitli yollarla gösterir.
Hayvanlarda. NOOTROPİL, başlıca reseptör yoğunluğunun ve aktivitesinin
postsinaptik olarak düzenlenmesi ile çeşitli tipteki nörotransmisyonu geliştirir. Hem
hayvan hem de insanda öğrenme, hafıza, dikkat, bilinçlilik gibi kognitif olaylarla ilgili
fonksiyonları sedatif veya psikostimülan etkilere neden olmaksızın hem yetersiz
durumlarında hem de normal deneklerde artırır. NOOTROPİL, hayvanlarda ve
insanlarda, hipoksi, intooksikasyonlar ve elektrokonvülsif tedavi gibi çeşitli serebral
olaylardan sonra, kognitif yetenekleri korur ve düzeltir.
EEG (elektroensefalografi) ve psikometrik değerlendirmeler ile belirlendiği üzere, beyin
fonksiyonu ve performansını hipoksi ile indüklenen değişikliklere karşı korur.
Vasküler Etkiler
NOOTROPİL, trombositler, eritrositler ve damar duvarları üzerinde hemoreolojik
etkilerini eritrosit deformabilitesini arttırarak, trombosit agregasyonunu, damar
duvarlarına eritrosit adhezyonunu ve kapiller vazospazmını azaltarak gösterir.
Trombositlere etkileri: Sağlıklı gönüllülerde ve Raynaud fenomenli hastalardaki açık
çalışmalarda, NOOTROPİL’in 12 g’a kadar artan dozları, tedavi-öncesi değerlerle
(ADP, kollojen, epinefrin ve ßTG salımı ile indüklenen agregasyon testleri)
karşılaştırıldığında trombosit sayısında anlamlı bir değişikliğe neden olmadan, trombosit fonksiyonlarında, doza-bağlı bir düşüşe neden olur. Bu çalışmalarda
NOOTROPİL kanama zamanını uzatmıştır.
Kan damarlarına etkileri: Hayvan çalışmalarında NOOTROPİL, vazospazmı inhibe eder
ve çeşitli spazmojenik ajanların etkilerine karşı etkili olmuştur. Herhangi bir vazodilatör
etkisi yoktur ve “çalma” fenomenini indüklememiş, kan akımında azalmaya, tekrar kan
akışına veya hipotansif etkiye yol açmamıştır. Sağlıklı gönüllülerde NOOTROPİL
eritrositlerin vasküler endotele adhezyonunu azaltmıştır ve ayrıca sağlıklı endotelde
prostasiklin sentezi üzerinde doğrudan stimülan etkisi vardır.
Koagülasyon faktörlerine etkileri: Sağlıklı gönüllülerde, 9,6 g’a kadar artan
NOOTROPİL dozu, tedavi-öncesi değerlerle karşılaştırıldığında fibrinojen ve von
Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW) plazma seviyelerini %30-
40 azaltır ve kanama zamanını uzatır.
Hem primer hem sekonder Raynaud fenomenli hastalarda 6 ay boyunca alınan 8 g/gün
dozunda NOOTROPİL, tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında fibrinojen ve von
Willebrand faktörlerinin (VIII: C; VIII R : AG; VIII R : vW(RCF)) plazma seviyelerini
%30-40 azaltır, plazma viskozitesini azaltır ve kanama zamanını uzatır.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan diğer bir çalışmada; hemostaz parametreleri ve kanama
zamanına etkisi açısından, NOOTROPİL (12 g’a kadar, günde 2 defa) ve plasebo
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir.
NOOTROPİL şurubun farmakokinetik özellikleri
NOOTROPİL’in farmakokinetik profili doğrusal ve zamandan bağımsızdır; geniş bir
doz aralığında denekler arası değişkenlik düşüktür. Bu, NOOTROPİL’in yüksek
geçirgenlik, yüksek çözünürlük ve minimum metabolize olma özellikleriyle uyumludur.
NOOTROPİL’in plazma yarılanma ömrü 5 saattir.
Bu süre erişkin gönüllülerde ve hastalarda aynıdır. Yaşlılarda (böbrek klirensinin
bozulmasına bağlı olarak) ve böbrek yetmezliği olan deneklerde artar. Kararlı durum
plazma konsantrasyonlarına, dozlamadan sonra 3 gün içinde ulaşılır.
Dağılım
NOOTROPİL plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi yaklaşık 0,6 l/kg’dır.
İntravenöz uygulamayı takiben serebrospinal sıvıda ölçülebilir. NOOTROPİL kanbeyin engelini geçer. Serebrospinal sıvıda tmaks’a uygulamadan yaklaşık 5 saat sonra
ulaşılır ve yarılanma ömrü yaklaşık 8,5 saattir.
Hayvanlarda, NOOTROPİL’in beyindeki en yüksek konsantrasyonları serebral korteks
(frontal, pariyetal, oksipital loblar), serebellar korteks ve bazal ganglionlar’dadır.
NOOTROPİL yağ dokusu dışında tüm dokulara yayılır; plasenta engelini geçer ve izole
eritrositlerin membranlarından penetre olur.
Biyotransformasyon
NOOTROPİL’in insan vücudunda metabolize olduğu bilinmemektedir. Bu metabolize
olmama durumu, anürik hastalarda plazma yarılanma-ömrünün uzunluğu ve ana
bileşenin idrarda yüksek oranda saptanması ile desteklenmektedir.
Eliminasyon
İ.V. ya da oral uygulamalardan sonra, NOOTROPİL’in plazma yarılanma ömrü
erişkinlerde yaklaşık 5 saattir. Görünür toplam vücut klirensi 80-90 ml/dak.’dır. Ana
atılım yolu idrardır ve dozun %80-100’üne tekabül eder. NOOTROPİL glomerüler
filtrasyonla atılır.
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum
NOOTROPİL’in farmakokinetiği 0,8-12 g doz aralığında doğrusaldır. Yarılanma ömrü
ve klirens gibi farmakokinetik değişkenleri doz ve tedavi süresi ile değişmez.
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum
NOOTROPİL’in farmakokinetiği 0,8-12 g doz aralığında doğrusaldır. Yarılanma ömrü ve klirens gibi farmakokinetik değişkenleri doz ve tedavi süresi ile değişmez.
hastalardaki karakteristik özellikler
Cinsiyet
2,4 g’lık dozda formülasyonların karşılaştırıldığı bir biyoeşdeğerlik çalışmasında, Cmaks
ve EAA kadınlarda (N = 6), erkeklere (N =6) kıyasla yaklaşık % 30 daha yüksektir.
Ancak vücut ağırlığı için ayarlanan klirensler benzerdir.
Irk
Irkın etkileri ile ilgili resmi farmakokinetik çalışma yapılmamıştır. Çapraz
karşılaştırmalı çalışmalar, beyaz ırk ve Asyalıları kapsar, iki ırk arasında NOOTROPİL
farmakokinetiğinin benzer olduğunu göstermiştir. NOOTROPİL esas olarak idrarla
atıldığından ve kreatinin klirensinde önemli ırksal farklılıklar bulunmadığından, ırkla
ilişkili farmakokinetik farklılık beklenmez.
Geriyatrik popülasyon
Yaşlılarda NOOTROPİL’in yarılanma ömrü artar ve bu artış, bu popülasyonda böbrek
fonksiyonunun azalması ile ilişkilidir.
Böbrek yetmezliği
NOOTROPİL klirensi, kreatinin klirensi ile bağlantılıdır. Bu nedenle, böbrek yetmezliği
olan hastalarda NOOTROPİL’in günlük dozunun kreatinin klirensi temel alınarak
ayarlanması önerilir (bkz. Bölüm 4.2). Anürik son-dönem böbrek hastalığı olan
deneklerde, NOOTROPİL yarılanma ömrü 59 saate çıkmıştır. Tipik 4-saatlik bir diyaliz
devresi boyunca NOOTROPİL’in uzaklaştırılan fraksiyonu % 50-60 arasındadır.
Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliğinin NOOTROPİL’in farmakokinetiği üzerine etkisi
değerlendirilmemiştir. Dozun %80-100’ü idrarda değişmemiş ilaç olarak atıldığından
karaciğer yetmezliğinin tek başına NOOTROPİL eliminasyonu üzerine anlamlı bir
etkisi beklenmez.
NOOTROPİL ile elde edilen klinik öncesi veriler, NOOTROPİL’in düşük toksisite
potansiyeli olduğunu gösterir. Fare, sıçan ve köpeklerde tek doz çalışmaları, 10 g/kg’lık
oral dozların ardından hiçbir geri dönüşümsüz toksisite göstermemiştir. Yinelenen doz
kronik toksisite çalışmalarında, farelerde (4,8 g/kg/gün’e kadar dozlarda) ve sıçanlarda
(2,4 g/kg/gün’e kadar dozlarda) toksisite için hiçbir hedef organ gözlemlenmemiştir.
Köpeklerde NOOTROPİL bir sene boyunca 1 g/kg/gün’den 10 g/kg/gün’e artan dozda
oral olarak uygulandığında, hafif gastrointestinal etkiler (kusma, dışkı kıvamında
değişiklik, su tüketimi artışı) gözlenmiştir.
Benzer şekilde sıçan ve köpeklerde, 4-5 hafta boyunca 1 g/kg/gün’e kadar I.V uygulama
toksisite oluşturmamıştır.
NOOTROPİL Ampul’ün raf ömrü: 60 ay
NOOTROPİL Ampul’ün saklaması : 25°C’ den düşük oda sıcaklığında  saklayınız.
Ambalajın niteliği ve içeriği : Kutuda 12 adet 5 ml’lik ampuller halinde kullanım için sunulmuştur.
RUHSAT SAHİBİ :UCB Pharma A.Ş.
Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:24/80 34746 Ataşehir, İstanbul
RUHSAT NUMARASI: 159/40
İlk Ruhsat Tarihi: 28/02/1992
Ruhsat Yenileme Tarihi: 21/04/2008

Source link

MAVIRET 100 mg/40 mg film kaplı tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

NOOTROPİL 200 mg/ml şurup, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.