N İle Başlayan İlaçlar

NAVELBINE Enj. Çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri

0

Endikasyon Bilgisi :

NAVELBINE 50 mg/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti kansere karşı etki gösteren Vinorelbin tartarat isimli aktif maddeyi ihtiva eder.  NAVELBINE, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde, evre I dışı hastalarda cerrahi rezeksiyon sonrası veya lokal ileri (evre IIIB) ve metastatik (evre IV) hastalıkta tek başına ya da platin grubu ajanlarla beraber uygulanır, ayrıca NAVELBINE meme kanseri tedavisinde kullanılmaktadır.

 

NAVELBINE Enjeksiyonluk Çözelti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. NAVELBINE‘in içindeki aktif maddeye veya bu tür kanser ilaçlarına karşı daha önceleri sizde bir hassasiyet oluştuysa; bu ilacın size verilmesi uygun değildir.
 2. NAVELBINE, hamilelerde ve emziren annelerde asla kullanılmaz. kanser tedavisi alan anne ve baba adayları NAVELBINE‘le tedavi bitiminin ardından en az üç ay boyunca doğurganlığı koruyucu ilaç ve araçları düzenli bir şekilde kullanmaları öngörülür.
 3. Kan pulcuğu ya da beyaz kan hücresi sayısı normalin altındaysa veya kendinizi hasta hasta hissediyorsanız ve ağır bir enfeksiyon geçiriyorsanız ya da bir virüs hastalığı olan sarı humma aşısı yapıldıysa; bu durumlarda NAVELBINE size verilmemelidir.
 4. Karaciğer fonksiyonunuzda bozulma varsa veya radyoterapi görüyorsanız ya da kalp rahatsızlığı (iskemik) hikayeniz var ise; NAVELBINE uygulanmadan önce hekiminizle bu konuları önemle görüşmelisiniz.
 5. Tedavi öncesinde ve tedaviniz sürerken kan hücre sayısının normal olup olmadığının hekim tarafından tespiti yapılacak, eğer kanınızdaki değerler normalin altında ise: kan değerleriniz normal hale gelene kadar NAVELBINE‘le tedaviye ara verilecektir.
 6. Amprenavir ,Atazanavir, Ritonavir, İndinavir, Fosemprenavir, Rezolsta, Lopinavir, Atazanavir, Darunavir  gibi virüs tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri;  takrolimus, everolimus, sirolimus, siklosporin vb. bağışıklığı düzenleyici ilaçlar; lapatinib, mitomisin C (kanser ilacı); itrakonazol, ketokonazol, posakonazol (mantar ilaçları); fenitoin, fosfenitoin (sara ilacı); varfarin vb. kan sulandırıcılar NAVELBINE‘le beraber kullanılmamalıdır.

 

NAVELBINE Enjeksiyonluk Çözelti Nasıl kullanılır, kullanım Şekli:

 1. Kullanılacak NAVELBINE dozu, hekim tarafından hastanın genel durumu, boyu ve kilosuna göre hesaplayacak ve ayarlayacaktır. Tedavinin ne kadar süreceğini ve doz sıklığı hakkında hekiminiz sizi bilgilendirecektir.
 2. NAVELBINE normalde haftada 1 defa damar yoluyla verilir.  İlaç uygulanmadan önce seyreltilir.

 

NAVELBINE Enjeksiyonluk Çözelti’nin Yan Etkileri :

 1. NAVELBINE‘in en çok görülebilen yan etkisi mide bulantısı ve kusmadır.
 2. NAVELBINE alırken reflekslerde azalma, duyu azalması, aşırı halsizlik, karın ağrısıyla birlikte dışkı yapamama, beyaz veya kırmızı kan hücrelerinin azalması sebebiyle ortaya çıkan bakteri, virüs, mantar enfeksiyonları veya ciltte solma, yorgunluk, solunum problemleriyle karşılaşılabilir. Bunların düzelmemesi halinde hekiminizle acilen irtibata geçiniz.
 3. NAVELBINE alırken sizde yüksek karaciğer enzimleri, ağız içinde iltihabi yaralar meydana gelirse,  ishaliniz varsa ve günde dört defadan fazla dışkı yapıyorsanız tıbbi destek için acilen hekiminizi arayınız.
 4. NAVELBINE‘in sık olarak karşılaşılan yan etkileri : Çene, eklem, adale ağrısı ve kolay kanama, çürük oluşumudur.
 5. NAVELBINE ile tedavi sürecinde geçici saç dökülmesi, ilacın uygulandığı yerde kızarma, yanma veya tahriş görülebilir, bunların şiddetlenmesi halinde tıbbi yardım almak için hiç vakit kaybetmeden hekiminizi arayınız.

 

İlaç Marka İsmi: NAVELBINE 50 mg/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti
İlaç Etken Maddesi:  Vinorelbin tartarat
İlacın diğer formları :
NAVELBINE 10 mg/1 ml Enjeksiyonluk Çözelti
NAVELBINE 20 mg yumuşak kapsül
NAVELBINE 30 mg yumuşak kapsül

Ruhsat Sahibi : PIERRE FABRE İLAÇ A.Ş.
Anel İş Merkezi Saray Mah.
Site Yolu Sok. No:5/27
34768 Ümraniye – İSTANBUL
Tel : 0 216 636 74 00
Faks: 0 216 636 74 04

Üretici Firma : Pierre Fabre Médicament Production
Avenue du Béarn
64320 Idron/Fransa

NAVELBINE 50 mg / 5 ml enjeksiyonluk çözelti kullanma talimatı


NAVELBINE 50 mg – 5 ml enjeksiyonluk çözelti kullanma talimatı


NAVELBINE 50 mg / 5 ml enjeksiyonluk çözelti Kısa Ürün Bilgisi


Bileşimi:
1 ml çözeltide 10 mg Vinorelbin bulunur. Her bir 5 ml’lik çözelti flakonu 50 mg Vinorelbin’e eşdeğer 69,25 mg Vinorelbin tartarat içermektedir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.
Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası: NAVELBINE butil veya klorobütil tıpalı, cam flakonlar (tip I) içinde bulunmaktadır. Tıpa, alüminyum kapak ile kapatılmıştır.
Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve ileri meme kanseri tedavisinde NAVELBINE kullanımı:
Monoterapide genel olarak kullanılan NAVELBINE dozu haftada 25-30 mg/m2’dir.
Kombinasyon kemoterapisinde NAVELBINE dozu(25-30 mg/m2) korunurken uygulama sıklığı 3 haftada bir
1 ve 5. günler ya da 3 haftada bir 1 ve 8. günler olmak üzere azaltılır.
NAVELBINE’in uygulama şekli: seyreltildikten sonra sadece intravenöz yoldan kullanılır. NAVELBINE’in intratekal yoldan kullanımı ölümcül olabilir.  20-50 ml’lik enjeksiyonluk serum fizyolojik çözeltisi (9 mg/ml; %0,9) ile veya %5 dekstroz çözeltisi ile seyreltildikten sonra 6-10 dakikalık infüzyon şeklinde verilmesi öngörülmektedir.
Uygulamadan sonra, damar en az 250 ml serum fizyolojik ile yıkanmalıdır. İnfüzyon süresi arttıkça venöz iritasyon riski arttığı için, mutlaka 6-10 dakikalık infüzyon şeklinde verilmelidir. NAVELBINE infüzyonuna başlamadan önce kanülün damar içine doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Uygulama sırasında ilaç çevre dokulara kaçarsa, lokal iritasyon oluşabilir. Bu durumda, uygulama durdurulmalı, damar %0,9’luk sodyum klorür çözeltisi ile yıkanmalı ve kalan doz başka bir damara uygulanmalıdır. Damar dışına sızma durumlarında, yerel hastane ilke ve prensipleri uygulanmalıdır.
Kontrendikasyonlar
• Vinorelbin veya diğer vinka alkaloitlerine veya herhangi bir başka bileşenine karşı bilinen hipersensitivite
• Nötrofil sayısının <1500/mm3 olması, ya da halen veya yakın zamanda (2 hafta içinde) geçirilmiş ciddi enfeksiyon
• Trombosit sayısı <100000/mm3
• Sarı humma aşısı ile kombinasyon
• Gebelik ve laktasyon
NAVELBINE kullanımı süresince alınması gereken Önlemler
NAVELBINE kemoterapide deneyimli olan bir hekim tarafından sitotoksik ilaç tedavi izlemi gerçekleştirilen bir sağlık kuruluşunda uygulanmak üzere reçetelendirilmelidir.
—Doz sınırlayıcı advers etki esas olarak nötropenidir. Bu etki kümülatif değildir, uygulamadan 7-14 gün sonra en alt noktasına ulaşır ve 5-7 gün içinde önceki değerine döner. Nötrofil sayısı 1500/mm3 ’ün altında ise ve/veya trombosit sayısı 100000/mm3 ’ün altında ise, düzelme olana dek tedaviye ara verilmelidir.
NAVELBINE ile alakalı ana risk hematopoetik sistemin inhibisyonu olduğu için, tedavi sırasında hastanın hematolojik durumu yakınen gözlenmelidir. (her yeni uygulama gününde hemoglobin seviyesi ve lökosit, nötrofil ve trombosit sayımlarının yapılması).
—Enfeksiyon belirti veya bulgusu görülmesi halinde hemen tıbbi incelemeye başlanmalıdır.
NAVELBINE’in CYP3A4 enziminin güçlü inhibitörleri ya da indükleyici ile eşzamanlı kullanımında dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle NAVELBINE’in fenitoin, fosfenitoin, itrakonazol,  ketokanozol veya posakonazol ile beraber uygulanması tavsiye edilmemektedir.
—İskemik kalp rahatsızlığı hikayesi olan kişilerde NAVELBINE kullanırken hekimin  özel dikkat göstermesi  gerekmektedir.
NAVELBINE farmakokinetiği orta derecede ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda değişmez. Bununla birlikte, bir önlem olarak ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun 20 mg/m2 ’ye düşürülmesi ve hematolojik parametrelerin takibi yapılması önemlidir. .
—Renal atılımının çok az olması sebebiyle, ciddi renal yetmezliği olan kişilerde NAVELBINE dozunun azaltılmasına dair farmakokinetik bir gerekçe bulunmamaktadır.
NAVELBINE tedavi alanı karaciğeri de kapsayacaksa, radyoterapi ile beraber kullanılması öngörülmez.
—Bu ürünün özellikle sarı humma aşısı ile eşzamanlı kullanımı kontrendikedir ve diğer canlı atenüe aşılarla eşzamanlı kullanımı önerilmez.
NAVELBINE’in gözle temasından kesinlikle sakınılmalıdır, basınç nedeniyle göze fışkırması sonucu ciddi iritasyon ve kornea ülserasyonuna neden olabilir. Kazara göze değdiği takdirde göz derhal serum fizyolojik (%0,9’luk sodyum klorür) ile temizlenmelidir.
Gebelik döneminde NAVELBINE kullanımı: Gebelik esnasında uygulandığında ciddi doğum defektlerine yol açabileceğinden NAVELBINE gebelikte kontrendikedir. NAVELBINE, beklenen faydadan daha fazla potansiyel risk taşıdığında gebelik süresince uygulanmamalıdır.  Tedavi esnasında   hamilelik gerçekleşirse, ölü doğum riskine karşı hastaya bilgi verilmeli ve dikkatlice takip edilmelidir.
Laktasyon döneminde NAVELBINE kullanımı : Vinorelbinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmeye bağlı risk dışlanamadığından NAVELBINE tedavisine başlamadan önce emzirmeye son verilmelidir.
NAVELBINE ile tedavi edilen erkeklere tedavi süresince ve tedaviden sonra en az üç ay baba olmamaları konusunda uyarılmalıdır. NAVELBINE tedavisinin sonucu olarak geri dönüşümsüz infertilite olasılığı sebebiyle spermlerin saklanmasına ilişkin öneri için başvuru yapılmalıdır.
NAVELBINE’in araç ve makine kullanma yetisini etkilemesi beklenmez. Bununla birlikte ilacın bazı advers etkileri gözardı edilmemeli,  NAVELBINE ile tedavi edilen hastalar araç ve makine kullanırken dikkatli davranmalıdırlar.
Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Vinka alkaloitleri ailesine ait sitotoksik antineoplastik
ATC Kodu: L01C A04 (L-Antineoplastikler ve immunomodülatörler)
NAVELBINE vinka alkaloitleri ailesinden bir antineoplastik ilaç olmakla birlikte, diğer tüm vinka alkaloitlerinden farklı olarak vinorelbin katarantin kısmı yapısal olarak değiştirilmiştir. Etkisini, moleküler düzeyde, hücrenin mikrotübül aygıtındaki tübülinin dinamik dengesi üzerinde gösterir. Tübülin polimerizasyonunu inhibe eder ve tercihen mitotik mikrotübüllere bağlanır, aksonal mikrotübülleri yalnızca yüksek konsantrasyonda etkiler. Tübülin spiralizasyonunun indüksiyonu vinkristine göre daha azdır.
NAVELBINE mitozu G2-M evresinde bloke ederek, interfazda ya da mitoz ardından hücre ölümüne sebep olur.
Rabdomiyosarkom, diğer yumuşak doku sarkomları, Ewing sarkomu, liposarkom, sinoviyal sarkom, fibrosarkom, merkezi sinir sistemi kanseri, osteosarkom ve nöroblastom da dahil olmak üzere tekrarlayan solid tümörleri olan ve üç haftada bir 1. ve 8. Günlerde veya sekiz haftada bir 6 hafta süreyle haftada bir 30-33,75 mg/m² dozunda intravenöz vinorelbin uygulanan 33 ve 46 pediatrik hastanın dahil edildiği iki tek kollu Faz II çalışmadan elde edilen
klinik veriler, anlamlı klinik etkililik ortaya koymamıştır. Toksisite profili erişkin hastalarda bildirilene benzer bulunmuştur.
Farmakokinetik özellikler
Emilim : Farmasötik formu ve uygulama yeri açısından ilaç direkt kana karışır.
Dağılım : Kararlı durumdaki dağılım hacmi ortalama 21,2 l/kg (7,5-39,71/kg) olup, yaygın doku dağılımı gösterir.
Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır (%13,5); vinorelbin kan hücrelerine, özellikle de trombositlere fazla bağlanır (%78). Vinorelbinin akciğer tarafından alınması önemli düzeydedir; pulmoner cerrahi biyopsiler
vinorelbin konsantrasyonunun serum konsantrasyonunun 300 katı olduğunu gösterir. Vinorelbin merkezi sinir sisteminde bulunmaz.
Biyotransformasyon: Vinorelbin esas olarak karaciğer sitokrom P450’nin CYP 3A4 izoenzimi tarafından metabolize
edilir. Tüm metabolitleri tanımlanmış olup muhtemelen karboksilesteraz ile oluşan kandaki ana metaboliti 4-0-deasetil vinorelbin dışında bu metabolitlerden hiçbiri aktif değildir. Sülfat ya da glukuronat konjugatı bulunmaz.
Eliminasyon: Vinorelbinin terminal yarılanma ömrü yaklaşık 40 saattir. Kan klirensi yüksek olup, karaciğer
kan akımına yakındır ve ortalama 0,72 I/saat/kg’dır (0,32-1,26 I/saat/kg).
Böbreklerden atılımı azdır (intravenöz olarak uygulanan dozun <%20) ve çoğunlukla ana bileşik halinde atılır. Safra ile atılım hem metabolitlerinin hem de değişmemiş vinorelbinin esas atılım yoludur.
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda NAVELBINE kullanımı : Böbrek fonksiyon bozukluğunun vinorelbin farmakokinetiği üzerindeki etkileri çalışılmamıştır. Bununla birlikte, böbrek fonksiyonlarının azalması durumunda, renal atılımın düşük düzeyde olması nedeniyle vinorelbin dozunun azaltılması gerekli değildir. Vinorelbin farmakokinetiği üzerinde karaciğer yetmezliğinin etkisini araştıran ilk çalışma bildirilmiştir. Bu çalışma meme kanseri olup karaciğer metastazı bulunan hastalarda yürütülmüş ve vinorelbinin ortalama klirensinde değişim yalnızca karaciğerin tutulma oranı %75 üzerinde olduğunda saptanmıştır. Karaciğer işlev bozukluğu olan kanser hastalarında bir Faz I farmakokinetik doz ayarlama çalışması yürütülmüştür: orta derecede yetmezliği olan [bilirubin ≤2 x ÜNS (üst normal sınır) ve transaminazlar ≤5 x ÜNS] 6 hasta 25 mg/m² ve ciddi karaciğer yetmezliği olan (bilirubin > 2 x ÜNS ve/veya transaminazlar > 5 x ÜNS) 8 hasta 20 mg/m² doza dek tedavi edilmiştir. Bu iki hasta alt grubunda ortalama toplam klirens normal hepatik işlevleri olan hastalarla benzer bulunmuştur. Bu nedenle vinorelbin farmakokinetiği orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda değişmez. Bununla birlikte, önlem olarak ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun 20 mg/m² ‘ye düşürülmesi ve hematolojik parametrelerin yakından izlemi önerilir.
Yaşlı hastalarda NAVELBINE kullanımı : Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastası yaşlılarda (≥70 yaş) yürütülen oral vinorelbin çalışmasında yaşın vinorelbin farmakokinetiği üzerinde bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte yaşlı hastalar duyarlı olduğundan Vinorelbin tartarat dozu artırılırken dikkatli olunmalıdır.
NAVELBINE’in istenmeyen etkileri: En yaygın olarak bildirilen advers ilaç reaksiyonları nötropeni ve anemi ile birlikte kemik iliğidepresyonu, nörolojik bozukluklar, bulantı, kusma, stomatit ve konstipasyon ile görülen gastrointestnal toksisite, karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselme, alopesi ve lokal flebittir.
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Esas olarak nötropeniyle sonuçlanan kemik iliği depresyonu (derece 3: %24,3; derece 4: %27,8) 5-7 günde geri dönüşümlüdür ve kümülatif değildir, anemi (derece 3-4: %7,4)
Yaygın: Trombositopeni (derece 3-4: %2,5) görülebilir ancak nadiren ciddidir.
Bilinmeyen: Febril nötropeni, pansitopeni
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Bilinmiyor: Anafilaksi, anafilaktik şok ya da anafilaktoid tip reaksiyon gibi sistemik alerjik reaksiyonlar
Endokrin hastalıklar
Bilinmeyen: Uygunsuz antidiüretik hormon salgılanması.
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Seyrek: Ciddi hiponatremi
Bilinmeyen: Anoreksi
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Derin tendon refleksi kaybını içeren nörolojik bozukluklar (derece 3-4: %2,7), uzun süreli kemoterapi sonrasında alt ekstremitelerde güçsüzlük.
Yaygın olmayan: Duyusal ve motor semptomlarla birlikte ciddi parestezi.
Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür.
Kardiyak hastalıklar
Seyrek: İskemik kalp hastalığı (anjina pektoris, miyokart enfarktüsü, zaman zaman ölümcül)
Çok seyrek: Taşikardi, palpitasyon ve kalp ritim bozuklukları.
Vasküler hastalıklar
Yaygın olmayan: Hipotansiyon, hipertansiyon, kızarma ve periferik soğukluk.
Seyrek: Ciddi hipotansiyon, kollaps.
Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar
Yaygın olmayan: Dispne ve bronkospazm diğer vinka alkaloitleri gibi NAVELBINE tedavisi ile birlikte ortaya çıkabilir.
Seyrek: İnterstisyel pnömoni özellikle mitomisin ile kombine olarak NAVELBINE ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir.
Gastrointestinal hastalıklar
Çok yaygın: Stomatit (derece 1-4: %15, monoterapide), bulantı ve kusma (derece 1-2: %30,4 ve derece 3-4: %2,2) antiemetik tedavi sıklığı azaltabilir, konstipasyon ana semptomlarındandır (derece 3-4: %2,7) ve monoterapide nadiren paralitik ileusa yol açar; diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyon tedavisinde (derece 3-4: %4,1).
Yaygın: Diyare (genellikle hafif ve orta şiddette).
Seyrek: Paralitik ileus (tedaviye barsak motilitesi normale döndüğünde devam edilebilir) ve pankreatit.
Hepato-bilier hastalıklar
Çok yaygın: Klinik semptom vermeksizin karaciğer fonksiyon testlerinde geçici yükselme (derece 1-2) (SGOT %27,6 ve SGPT %29,3)
Deri ve deri-altı doku hastalıkları
Çok yaygın: Hafif alopesi (derece 3-4: %4,1, monoterapide).
Seyrek: Yaygın deri reaksiyonları.
Bilinmeyen: El ve ayaklarda eritem.
Kas-iskelet bozukluğu, bağ dokusu ve kemik hastalıkları
Yaygın: Çene ağrısı dahil olmak üzere artralji ve miyalji
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Çok yaygın: Enjeksiyon yerindeki reaksiyonlar eritem, yakıcı ağrı, damarda renk değişikliği ve lokal flebit (derece 3-4: %3,7, monoterapide).
Yaygın: Asteni, yorgunluk, ateş, göğüs ve tümör yeri ağrısı dahil farklı yerlerde ağrı.
Seyrek: Lokal nekroz (intravenöz iğne ya da kateterin uygun yerleştirilmesi ve bolus enjeksiyon ardından damarın yıkanması bu etkileri sınırlayabilir.)
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın: Farklı lokalizasyonlarda hafif veya orta şiddetli uygun tedavi ile giderilebilen bakteriyel, viral ya da fungal enfeksiyonlar
Yaygın olmayan: Septisemi (çok seyrek ölüm)
Bilinmeyen: Nötropenik sepsis
Saklama Koşulları: NAVELBINE buzdolabında (2–8 derece ) ve ışıktan korunarak orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Source link

NAVELBINE 30 mg yumuşak kapsül, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

MUFINES 100 MG I.V. İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN LİYOFİLİZE TOZ, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.