B İle Başlayan İlaçlar

BECLOSP burun spreyi, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

0

Endikasyon Bilgisi :

BECLOSP burun spreyi, solunum yollarında kızarıklığa, şişliğe ve iltihaba sebep olan kimyasalların salınımını ve etkilerini yavaşlatarak etki gösteren bir spreydir ve etken maddesi beklometazon dipropiyonattır. BECLOSP, 6 yaşından büyük çocuklar, adölesan ve erişkinlerdeki mevsimlere bağlı alerjik nezlenin (saman nezlesi) ve yıl boyu süren alerjik nezlenin semptomları olan hapşırık, burun içinde kaşıntı, tıkanıklık, akıntı durumlarını gidermek ve bu semptomların oluşumunu önlemek için bir tedavi sunar.

—Saman nezlesi ve yıl boyu süren nezle;  ev tozu, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı aşırı duyarlılıktan kaynaklanmaktadır. Bu alerjiler hapşırma, burunda tıkanıklık veya akıntıyla    kendini gösterir. BECLOSP burundaki tahriş ve şişliği azaltarak, alerji belirtilerini hafifletir.

 

BECLOSP 100 mcg burun spreyi Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine alerjiniz var ise bu ilacı kullanmanız öngörülmez.
 2. BECLOSP Spreyi mevsimlere bağlı olan alerjik nezle (saman nezlesi) için kullanacaksanız; , tedaviye  polen mevsimi başlamadan 2-4 hafta önce başlamanız önerilmektedir.
 3.  BECLOSP Sprey, altı yaşından küçüklere uygulanmamalıdır. Beklometazon özellikle hekimin söylediğinden fazla miktarda veya uzun süreli kullanıldığında çocuk ve ergenlerde büyümenin yavaşlamasına sebep olabilir. Tedavi süresince çocuğunuzun büyümesiyle ilgili kontrollerini aksatmayınız.
 4. Şayet yakın geçmişte burnunuz ile alakalı bir kaza yada ameliyat geçirdi iseniz ya da burnunuzun içinde yaralar, deri ülseri, Lupus vulgaris (deri tüberkülozu), herpes simpleks virüsüne bağlı kabarcıklar (burun içi uçuklama) var ise; BECLOSP ilacı kullanmayınız.
 5. BECLOSP Sprey hamileler ve bebek emzirenler hekime danışmadan asla kullanmamalıdırlar.
 6. Tedaviden iyi sonuç alabilmeniz için, ilacınızı her gün doz atlamadan kullanınız. Birkaç günlük kullanımdan sonra iyileşmeler başlayacaktır. BECLOSP Spreyi hekim tarafından söylenildiği gibi düzenli kullandığınız halde 15-20 gün içerisinde şikayetlerinizde bir azalma olmazsa, kullanımını kesip, acilen hekiminizle görüşmelisiniz.

 

BECLOSP 100 mcg burun spreyi’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz BECLOSP ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. BECLOSP Spreyi uygulamadan önce burnunuzun temiz olmasına özen gösteriniz.
 3. Kullanmadan önce burnunuzu temizleyiniz. Parmağınızla burun deliklerinden birini kapatınız. Başınızı dik tutup pompanın ucunu diğer burun deliğinize sokup tam nefes alırken ilacı bir kere püskürtünüz. Ardından aynı işlemi diğer burun deliğiniz için tekrarlayınız.
 4. 6 yaşından büyük çocuklar ve erişkinlerde günlük önerilen BECLOSP dozu : her burun deliğine günde 2 defa 2 şer püskürtme veya her burun deliğine günde 3-4 defa 1 er püskürtme şeklinde uygulanmalıdır.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. BECLOSP spreyi kullandıktan sonra karın ağrısı , nefes almada zorluk, ciltte kaşıntılı-kırmızı kabartılar, kurdeşen, yüzde , ağız içi ve dışında şişkinlik gibi bir durumda sağlık desteği almak için acilen bir sağlık kurumuyla irtibat kurunuz.
 2. Tat alma değişikliği, burunda tahriş, kanama, kuruluk, yanma, kanama BECLOSP spreyin yan etkileridir.

 

İlaç Etken Maddesi: beklometazon dipropiyonat
İlaç Marka İsmi: BECLOSP 100 mcg burun spreyi, süspansiyon

Ruhsat sahibi: DEVA Holding A.Ş.
Adres : Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0212 692 92 92
Faks: 0212 697 00 24
E-posta:deva@devaholding.com
Üretici Firma : Deva Holding A.Ş.
Kapaklı/TEKİRDAĞ

 

BECLOSP 100 mcg burun spreyi kullanma talimatı


BECLOSP 100 mcg burun spreyi kullanma talimatı

BECLOSP 100 mcg burun spreyi kısa ürün bilgisi


BECLOSP 100 mcg burun spreyi kısa ürün bilgisi

Formülü:
1 püskürtme BECLOSP’ta 100 mikrogram beklometazon dipropiyonat etken maddesi bulunur.
Diğer bileşenler: Polisorbat 20, Glukoz monohidrat, Mikrokristalin selüloz ve karmeloz sodyum, Benzalkonyum klorür %50’lik sulu çözeltisi (450 mikrogram/ml), Feniletil alkol, Hidroklorik asit, Distile su.
Ambalajın niteliği ve içeriği : Primer ambalaj malzemesi olarak, 200 uygulama sağlayan ölçekli pompa, nazal aplikatörlü amber renkli PET şişe ve sekonder ambalaj olan koruyucu kapak ve koruyucu halka kullanılmaktadır.
Farmakoterapötik grup: Dekonjestan ve diğer nazal topikal preparatlar
Kortikosteroidler
ATC kodu: R01AD01
BECLOSP, topikal uygulamayı takiben güçlü antiinflamatuvar ve vazokonstrüktör etki gösterir. BECLOSP, alerjen hücumu öncesi alındığında saman nezlesi için koruyucu bir tedavi zemini hazırlar. Düzenli kullanımın ardından BDP nazal membranın duyarlılığının azaltarak alerji semptomlarının tekrar görülmelerini önlemeye devam eder.
Beklometazon 17,21-dipropiyonat (BDP), zayıf glukokortikoid reseptör bağlanma afinitesi ile öncü ilaç halinde bulunur. Esteraz enzimleri aracılığıyla aktif metaboliti olan yüksek topikal antiinflamatuvar etkisine sahip beklometazon-17-monopropiyonat (B-17-MP)’a hidrolize olur
BECLOSP burun spreyi’nin Pozoloji ve uygulama şekli
BECLOSP sadece intranazal yolla kullanılır. Nazal mukozada fazla mukus sekresyonu ve ödem olduğunda ilaç etkisini göstereceği yere  laşamayabilir. Bu bakımdan nazal spreyi kullanmadan önce burun iyice temizlenmelidir. Yetişkinler ve 6 yaşın üstündeki çocuklara önerilen doz her bir burun deliğine günde bir defa iki püskürtme. İlk püskürtme burun boşluğunun üst kısmına, ikinci püskürtme burun boşluğunun alt kısmına uygulanmalıdır.Toplam günlük uygulama normal olarak 4 püskürtmeyi (400 mikrogram) aşmamalıdır.  Tam bir terapötik yarar için düzenli kullanım esastır. Hastanın düzenli dozaj rejimine uyumu sağlanmalı ve nazal rahatlamanın uygulamadan birkaç gün sonra sağlanacağı konusu
bildirilmelidir.
Kontrendikasyonlar
BECLOSP, ilacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık hikayesi olan hastalarda ve lokal viral (herpes) ve tüberküler infeksiyonlarda kontrendikedir.
BECLOSP için özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit tedavisinde düzelme birkaç gün sonra görülür; bazı hastalarda tüm semptomların kaybolması iki haftaya uzayabilir. Üç hafta kullanılmasına rağmen semptomlarda önemli bir düzelme olmazsa BECLOSP kullanımına son verilmelidir. Nazal cerrahi işlemler, travma, nazal septal ülserler gibi çeşitli nedenlerle oluşmuş yeni yaraların iyileşmesini geciktireceğinden, iyileşme olana dek diğer kortikosteroidlerde de olduğu gibi BECLOSP nazal sprey kullanılmamalıdır.
Sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalara BECLOSP tedavisine geçirilirken adrenal fonksiyon yetersizliği oluşturabilecek bir durum varsa dikkatli olunmalıdır. Gün aşırı uygulanan sistemik tedavi HPA supresyonu olasılığını azaltmakla birlikte, sistemik steroid tedavisinden BECLOSP tedavisine geçilirken dikkatli olunmalıdır. Nazal kortikosteroidlerde, özellikle yüksek doz ve uzun süre kullanım durumunda, sistemik etkiler bildirilmiştir. Bu etkiler, oral kortikosteroidlere göre çok daha az ortaya çıkmaktadır ve gerek kişiler arasında gerekse kortikosteroid preparatları arasında farklılık göstermektedir.
İntranazal beklometazonun önerilen dozları aşılırsa veya özel olarak kişisel hassasiyet gösterenlerde veya yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış kişilerde büyüme hızında azalma gibi sistemik etkiler gelişebilir. Nazal kortikosteroidlerin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı sistemik etkilere yol açabilir. Bu sistemik etkiler; Cushing Sendromu, Cushing benzeri belirtiler, adrenal baskılanma,
çocuklarda ve adolesanlarda büyümede yavaşlama olarak ortaya çıkabilir. Altı yaş üstü çocuklarda nazal kortikostreoidlerin kullanımında büyüme hızında yavaşlama görülebileceği rapor edilmiştir. Çocuklarda uzun süreli tedavide büyüme hızı kontrol altında tutulmalıdır. Eğer büyüme hızı yavaş ise, tedavi dozunun, semptomların kontrolünü sağlayacak şeklide en düşük doza kadar azaltımı düşünülmelidir.
BECLOSP ile tedaviye başlamadan önce nazal yolların ve paranazal sinüslerin infeksiyonları, akciğer tüberkülozu, tedavi edilmemiş mantar, lokal bakteriyel ya da viral infeksiyonlar ve oküler herpes simpleks uygun olarak tedavi edilmelidir.
BECLOSP mevsimsel alerjik riniti çoğu durumlarda kontrol altına alıyor olsa da, mevsim alerjenlerine maruz kalınan durumlarda özellikle göz semptomlarının kontrolü için ilave tedavi gerekebilir.
BECLOSP benzalkonyum klorür içermektedir. İrritan, deri reaksiyonlarına sebep olabilir. Yüksek miktarda ilaç uygulamasının ardından hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) fonksiyonu kısa süre ile baskılanabilir.
BECLOSP spreyin gebelik döneminde kullanımı
Beklometazon dipropiyonat’ın hamilelerde kullanımın güvenliliği ile ilgili yeterli kanıt yoktur. Hayvanlardaki üreme çalışmalarında, kortikosteroidlerin tipik potent advers etkileri yalnızca yüksek sistemik maruz kalma seviyelerinde görülmüştür. Doğrudan intranazal uygulama
minimum sistemik maruz kalmayı sağlar. İlacın hamilelik sırasında kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararı fetüse olan riskinden büyük ise düşünülmelidir.
BECLOSP spreyin laktasyon döneminde kullanımı
Beklometazon dipropiyonatın anne sütüne geçtiği düşünülmektedir ancak doğrudan intranazal uygulamada kullanılan dozlarda anne sütüne önemli düzeylerde bulunması çok düşük bir olasılıktır. Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararları, sağlayacağı
terapötik yararları ile karşılaştırılmalıdır.
BECLOSP spreyin doz aşımı ve tedavisi : Yüksek miktarlarda BECLOSP uygulanımını takiben görülen tek zararlı etki hipotalamus-hipofizadrenal (HPA) fonksiyonunun kısa süreli supresyonudur. Bu durumda özel ilk yardım  önlemleri gerekmez. BECLOSP ile tedaviye tavsiye edilen dozlarda devam edilmelidir. HPA fonksiyonu bir iki günde eski haline döner.
BECLOSP’un istenmeyen etkileri (yaygın) : Döküntü, ürtiker, pruritus, eritem, epistaksis, burun kuruluğu, nazal iritasyon, boğaz kuruluğu, boğaz iritasyonu, nahoş tat ve koku.
BECLOSP’un istenmeyen etkileri (çok nadir) : Nazal septal perforasyon, glokom, göz içi basıncında artış, katarak,  aşırı duyarlılık reaksiyonları; döküntü, ürtiker, pruritus, eritem, gözlerde, yüzde,dudaklarda ve boğazda ödem, dispne anafilaktik reaksiyonlar ve bronkospazmla kendini gösterir.

ACTEMRA 162 mg , nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Previous article

ABİZOL 1 mg/ml Oral Çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.